IBRAHIM EFENDIĆ: Bog voli najviše one koji su najbolji

Ja sam svoju džamijsku kupolu

Povećao

Sada je ona visoka do zvijezda

Proširio sam zidove svetoga hrama

Sada su zidovi džamije moje

Golemi i daleki

Proteži se u prostoru bez kraja

Mnoštvo pripadnika vjera

Ni broja im nema

Molimo se svi

Svako na svome mjestu

Svako na svoj,ali i svi na sličan način

Svi molimo Uzvišenog a Njega naizgled nema

A kad zavirimo u srca i duše

On je svugdje,u nama i među svima nama.

Tripoli,21.3.2017.

 

Izvor:Ibrahim Efendić-„Molitve za ljubav“;Connectum,Sarajevo 2018.

Izbor:Kemal Mahić

 

1045 Posjeta 2 Posjeta danas