RJEČNIK- na kraju knjige: STOLAC, virtualni zavičaj

A

Ačik-svijetlo,vedro

Ahbab-prijatelj,drug

Akram-koji odgovara pod obi,socijalnom status i sl.

Alčak-lukav i prepreden čovjek

Anterija-starinska svečana bluza

Ašićare- očito,nedvojbeno B

Balahanje-nekontrolisano trošenje

Banka -novčanica od deset dinara

Benat –ustava na rijeci,slap

Benevrek – glupan

Blahnjivati se – budili se u strahu

Brav – ovan

Č

Čečekluk – uski proctor u avliji u kome se sadi cvijeće

Čekmedža – kutija za novac I dragocjenosti

Čelopek – velika ljetna vrućina

Ć

Ćafir – nemusliman

Ćasa – dublja posuda

Ćepenek – komad drveta(batine,degenek)

D

Degenek – batine

Dernek – veselje,pijanka

Divanija – budala

Divka – surogat kafe

Dozvati se tobe – ući u vjeru,shvatiti grešku i popraviti ponašanje

Dogana- firma u kojoj se otkupljuje duhan

Droba – hljeb udrobljen u mlijeko

Džidže – sitnice,bižuterija

Džombosati – srušiti,upropastiti

Džumbus –gužva,nered

Đ

Đahne –udari nogom

Đeriz –kanal

Đuturum –starac,starica

F

Falake –batine

Fasung-namirnice za domaćinstvo

Furcat-neopravdana agresivnost,prkos

G

Gazap-fakin,štetočina,ugursuz

Glić – bez novca,kokuz

Gunj – grubi vuneni pokrivač

H

Haber – vijest

Hajvan-stoka,budala

Hamamdžik – kupatilo u starim muslimanskim kućama

Hampa –množina,mnogo ljudi,gužva

Harlovina . krupan,a sirov čovjek

hava – vazduh,zrak

Hejbet – mnogo,puno

Helenejse –nije važno,nema veze

Hizmet –njega,pažnja

Hošaf- kompot

Hripa- poveliki kamen

Huja – ljutnja

I

Ibretiti se – čuditi se

Ifrizluk- ljutnja,nervoza,prkos

Išćusteka-odjednom,munjevito

Išaretiti-davati znakove

J

Jambeze-platno ukrašeno čipkom,stavlja se na ukrasne jastuke

Jamenija- Ukrašena marama,nosi se preko glave

Jamiti – uzeti

Jeda – ima li

K

Kanara- klaonica

Kapela –muzika,muzički sastav

Kapina – žbun sa trnjem

Karpuza – lubenica

Kavada –paradajz,rajčica

Kenjčijati – šaliti se

Kikara- šoljica za kafu

Kotica – majka

Krehnuti-opsovati

Krtola- krompir

Kukrica- žbunje,nisko rastinje u kršu

L

Luftiguz – besposličar

M

Mahlukat –nejak,mentalno I fizički zaostao

Mangala – posebna posuda u koju se stavlja žar

Maksum –dijete,nejak

Marifetluk –lukavstvo,namještaljka,vješta kombinacija

Mejtef- mekteb,niža vjerska škola muslimana

Merdevine- ljestve

Milije – ukras od čipke

Murva – dud

Muteber – drago,milo

N

Nahelegati se –halapljivo se napiti

Nafaiz –specijalitet u ishrani

Naljeći – naići

Nazor – silom

O

Ograisati –naletjeti na nešto,uputiti

Ošajdariti –ošinuti,udariti

Ovarisati –uputiti,okrenuti prema nečem

P

Paćan –zdrav,cijel,neoštećen

Pipun – dinja

Pobegutati-poništiti,pokvariti

Pobundati –zbuniti

Pohasiti –osiliti se

Popuzan –koji previse popušta

Potetuš –jadničak,bezazlen čovjek

Povlašiti se-postati kršćanin

Pricvrljiti –previše ugrijati

Prkno – stražnjica

Proćerati – dobiti proljev

Prtokala –naranča

Puša- ganjanje

R

Ronca-učestalo prigovaranje

Rubac –maramica

S

Sabur –strpljenje

Seiriti-gledati sa uživanjem

Sifati- znakovi

Sikteruša- kafa zs rastanak

Skacimati- preznojiti se

Sofra- sva jela koja su ponuđena

Š

Šalabajzer- nepouzdan,koji mnogo obećava,a malo realizuje

Šećerlema- bombona

Šenlučiti- slaviti uz pucnjavu

Šljuci –cjevanica noga

Špicoka- špic cipele,udarac špicem

T

Tabijasuz-nervčik,vrlo nervozan čovjek

Tampazija –teška,vruća situacija

Tepa –pijaca

Tirac – veterinar

Trkoliti-stršiti

Tuhinjajuća- prigušena,jedva održiva

U

Udunuti-ugasiti

Uhasuliti-urediti

Umeluniti –pritajiti

Upicaniti se –lijepo se obući,urediti se

V

Vakat-vrijeme

Z

Zapodrijeti-izazivati

Zahmetli-teško

Zaobadati se-burno reagovati

Zavitljati- baciti

Zvizdan-prejako sunce

 

Izvor:Mehmed Dizdar-STOLAC virtualni zavičaj;Mostar 2006.

Priredio:K.M.

 

 

2805 Posjeta 3 Posjeta danas