Najzaduženije Hrvatska, pa Slovenija i Srbija

Sadašnji spoljni dug republika bivše SFRJ(u milijardama eura)

 

1.Hrvatska—44,5 milijardi eura

2.Slovenija—43,5 milijardi eura

3.Srbija ——-28,5 milijardi eura

4.Sjeverna Makedonija—7,8 milijardi eura

5.Crna Gora —-7,7 milijardi eura

6.Bosna i Hercegovina –4,2 milijardi dolara

 

Ukupan dug 136,2 milijardi eura što je po sadašnjem kursu oko 149,5 milijardi dolara.Stručnjaci kažu da je njihova kupovna moć ravna kupovnoj moći oko 55 milijardi dolara iz 1982.godine.

 

Izvor:Politika,26.01.2020.

664 Posjeta 1 Posjeta danas