LJUBUŠKE MINIJATURE

„Postoje stotine gradova u koje odlaziš a samo jedan u koji se vraćaš!“(Đorđe Balašević).