DESET FAZA GENOCIDA

DESET FAZA GENOCIDA

 

1.KLASIFIKACIJA

2.SIMBOLIZACIJA

3.DISKRIMINACIJA

4.DEHUMANIZACIJA

5.ORGANIZACIJA

6.POLARIZACIJA

7.PRIPREMA

8.PROVEDBA

9.ISTREBLJENJE

10.PORICANJE

 

Izvor: DANI (Specijalni prilog-Srebrenica, juli 1995-juli 2020.) Br.1081, juli 2020.

971 Posjeta 1 Posjeta danas