Prof. Dr. Faruk Taslidža

Prof. dr. Faruk Taslidža profesor je historije novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Nakon osnovne i srednje škole, završava studij na  Pedagoškoj…

Preminuo dipl.ing.arh. MIRSAD (Hasana) MESIHOVIĆ

Iz Beograda je stigla tužna vijest da je preminuo naš ljubušak MIRSAD (Hasana) MESIHOVIĆ,dipl.ing.arh.(1949-2020) Kremacija posmrtnih ostataka  održati će se u krugu porodice u Beogradu  u srijedu 14.10.2020.godine.