Prof. Dr. Faruk Taslidža

Prof. dr. Faruk Taslidža profesor je historije novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Nakon osnovne i srednje škole, završava studij na  Pedagoškoj akademiji (odsjek historija-geografija). Diplomirao je na Fakultetu humanističkih nauka (Odsjek za historiju) na Univerzitetu ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Za izuzetne rezultate postignute u naučno-nastavnom radu u toku studiranja, nagrađen je prestižnom Rektorovom nagradom, a na osnovu prosjeka ocjena  ostvarenog u toku školovanja dodijeljena mu je i Zlatna medalja Univerziteta. Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu uspješno je okončao odbranom magistarskog rada 2010. godine. Na istom fakultetu uspješno je odbranio i doktorski rad  2015. godine, te tako stekao stepen doktora historijskih nauka.

Faruk Taslidža je jedan od osnivača i saradnik Centra za osmanističke studije u Sarajevu. U proteklom periodu redovno je angažiran u svojstvu recenzenta od strane redakcija  uglednih historijskih časopisa iz Bosne i Hercegovine i regiona. Član je redakcije časopisa Fakulteta humanističkih nauka Istraživanja. Također, član je Programskog savjeta U.G. ”Toprak” u Mostaru.  Od  2015. godine, na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nalazio se u sastavu Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine (savjetodavno i stručno tijelo Ministarstva civilnih poslova). U periodu od 2013. do 2020. godine obavljao je funkciju šefa Odsjeka za historiju na Fakultetu humanističkih nauka.

Faruk Taslidža je objavio naučnu monografiju pod naslovom Bosanski ejalet u doba Bečkog rata (1683-1699) (Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, u Mostaru, 2017), te čitav niz naučnih i stručnih radova. Njegova glavna naučna i istraživačka interesovanja tiču se historije Bosne i Hercegovine osmanskog perioda. Učesnik je više internacionalnih naučnih skupova, konferencija, tribina i promocija. Trenutno u zvanju vanrednog profesora, zaposlen je na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru.

Napomena: Roditelji našeg Faruka su Husein i Tima (rođ. Mušić) iz Ljubuškog.

Priredio: Kemal Mahić

 

 

 

2722 Posjeta 1 Posjeta danas