HIKAJA

Dođe jednom prilikom Azrail(melek smrti) kod Poslanika Sulejmana,te poče nekako čudno da se zagleda u jednog od njegovih velikaša koji tu sjeđaše.Kada Azrail izađe taj čovjek reče Sulejmanu:“O Poslaniče,ko je onaj nepoznati čovjek?“Sulejman a.s. mu odgovori:“To je Azrail, melek smrti“.

Čovjek onda reče:“Primijetio sam da me nekako dugo i čudno zagleda,pa se bojim da je došao da mi uzme dušu.Nego,de ti mene nekako spasi od njega!“

Sulejman ga upita:“A kako da te spasim?“

Čovjek reče:“Naredi vjetru da me odnese u najudaljenije krajeve Indije,pa ne bi li mi Azrail izgubio trag i zaboravio na mene.“

Sulejman a.s. to učini i vjetar u istom momentu odnese tog čovjeka u daleke zemlje Indije.

Taman kad je stigao tamo,melek Azrail mu uze dušu.

Kasnije Melek Azrail ponovo svrati kod Sulejmana,a on ga upita:

„Zašto si se ti onda onoliko zagledao u onog čovjeka koji je sjedio sa mnom?“

Azrail mu odgovori:“Čudio sam se tom čovjeku jer mi je bilo naređeno da ga usmrtim u Indiji,a on se nalazi ovdje kod tebe,veoma daleko od Indije.

Međutim,kada sam ja po naredbi Allahovoj otišao u Indiju,vidjeh kako i njega vjetar tamo donese,te mu ja po Allahovoj odredbi uzeh dušu“.

 

Izvor:Preporod;broj 21/1175 od 1.novembra 2020.

Izbor:Kemal Mahić

1274 Posjeta 2 Posjeta danas