Kemal Mahić: Deset (10) godina portala www.ljubusaci.com

(Objavljeno 31.12.2017 na ljubusaci.com)

Prilično tiho, onako kako je i formirana 2007. godine, web stranica ljubusaci.com je „dogurala“ do desete godine postojanja. Kako prohuja deset godina! Deset teških godina.

Ovaj podatak je vrlo bitan za identitet svih raseljenih osoba iz Ljubuškog i desetogodišnjica djelovanja našeg portala je nešto što u svojoj kulturnoj historiji i tradiciji Bošnjaci Ljubuškog nisu nikada imali u obliku novina, časopisa, publikacija i sličnih manifestacija u oblasti informisanja građana i svojih čitalaca.

Koliki je značaj ove stranice najbolje bi mogli kazati njeni poklonici, kada bi naprimjer ona prestala sa radom (da zlo ne čuje!) pola ili godinu dana. Onda bi i „nevjerne Tome“ došle „tobe“ i shvatili u pravom smislu zašto je web stranica „ljubusaci.com“ potrebna.

Zato moramo „ovdje i sada“ i uvijek odavati priznanje osobi koja je pokrenula našu stranicu – to je gospodin Faruk (Hasana) Jakić, koji je kao vizionar uspio sve nas okupiti i informisati. Kao da smo u svome gradu, a ne na različitim kontinentima. Znamo da g.Faruk ne voli da ga se ističe, ali jednostavno moramo isticati podatke za neku buduću historiju Bošnjaka Ljubuškog.

Druga osoba koja također zaslužuje respekt je g. Mithad (Džemala) Muminagić, koji je drugi i prvi administrator portala i ujedno jedan od najaktivnijih autora koji svojim autorskim prilozima oduševljava naše čitaoce.

Kao administrator Mithad je „hiperaktivan“ i gotovi svi prilozi od drugih autora se objavljuju istoga dana da ne kažemo istog časa.

Njegove ilustracije tekstova zaslužuju posebno priznanje jer su aktuelne i usudio bih se reći da imaju umjetnički potencijal. Nije šala deset godina biti u top-formi i zadovoljiti i autora teksta i čitaoce na svim meridijanima koji mogu upoređivati razne web stranice i komparirati dostignuća našeg portala.

Spomenućemo i ranije, povremene administratore i pomagače sajta, Ibrahim Hrnjičević i Mirza Sadiković, kao i druge „tehničare“ koji uskoče po potrebi, hvala im svima.

U niski saradnika „ljubusaci.com“trebamo također odati priznanje našem dr.Halidu (Mustafe) Sadikoviću (o čemu smo pisali nekoliko puta), Esadu (Salema) Sadikoviću, Admiru (Hajre) Delaliću, Smailu Špagi, Emini(Alije) Jakić r.Mahić, Ahmedu (Hasana) Mahiću i svima koji su proteklih deset godina afirmirali našu stranicu bez obzira na nacionalnost, religiju ili neke druge podjele koje postoje među ljudima našeg kraja.

Ovdje želim da istaknem tri autora koji potiču iz iste škole, sa istog fakulteta. To je Filozofski fakultet Sarajevo koji je pripremio tri ličnosti-tri profesora:

1.profesor Ante Granić

2.profesor Kemal Mahić

3.profesor Munib Delalić

(imena su rangirana po starosnim godinama)

Profesori imaju društvenu ulogu i rade za opće dobro ,a opće dobro je Ljubuški i ljubusaci.com

Je li slučajno da su sva trojica završila Filozofski fakultet u Sarajevu?

Da li su opravdali svoje titule?

Koliko su roditeljski geni učestvovali u afirmaciji njihove časne uloge u literaturi, književnosti, umjetnosti?

Sve su to pitanja prema kojima ne možeš biti indiferentan!

Jer, “ako se rodiš da budeš profesor, od te bolesti se nikad nećeš izliječiti“!

Naravno i drugi, sa drugih škola i fakulteta zaslužuju poštovanje i neka se ne osjećaju eventualno povrijeđeno!

Ljubusaci.com su Leksikografski zavod! Naravno u minijaturi.

Ali ako bi oživotvorili rubriku-„Iz ljubuške prošlosti“ onda bi došli do knjige za kojom vape čitaoci (ili barem većina). Ili rubrika – Historija – imali bi većinu tekstova iz prošlosti Bosne i Hercegovine (u obliku knjige); ili rubriku „Medžlis IZ“- pretvoriti u knjigu itd. Svake godine po jednu knjigu uz pomoć svih. To bi bilo sjajno sa različitim autorima. Samo treba organizacija i pretplata.Odštampati 100-150 primjeraka, pa ko hoće neka izvoli!

Ali,“put u pakao je popločan najboljim namjerama“. To smo već iskusili.Ovo je glasno razmišljanje!

U posljednje vrijeme primjetan je pad čitanosti. Međutim kada se pregleda Google onda je broj čitalaca puno veći nego što „govori“ naša stranica. E, to je uspjeh koncepcije stranice koja afirmiše teme, ličnosti, dijelove Bosne i Hercegovine, pjesnike, pisce i slično što „ljubušake“ manje interesuje, ali interesuje i rodbinu živih i umrlih koju nađu na Googlu, a „ljubusaci.com“ ih pominju.

Nove tehnologije zaokupljaju mlade jer žive sa novim imidžom modernosti. Mladi ne prepoznaju svoje susjede iz Ljubuškog jer su se pojavili prije 20-tak godina. Njih još ne privlače tekstovi o njihovim nenama i dedama, pa čak objavljuju tekstove na skandinavskim jezicima i drugim (samo ih prepoznajemo po prezimenima). Trebati će vratiti „dite materi“!

Kako ulazimo u 11 godinu rada stranice „ljubusaci.com“ očekujemo Vašu podršku i ljubav koja nas okuplja i zbližava za opće dobro!

Prof. Kemal Mahić

.

3435 Posjeta 1 Posjeta danas