VASFIN SAN

San usnila prebijela Vasfa,

svoga sanka nikom ne kazuje,

dok joj sunce ne obasja lice.

Ona ide Vidru providaru:

„Kaž’ mi,Vidre,šta mi sanak kaže!

Zlatno drvo ispod pasa raste,

kroz rukave pozlaćene grane!

„Ja'na Vasvo,ja'na se rodila.

ja l’ s’ objesi,ja l'u more skoči!

Mogu ti sanku osjetiti:

Što ti drvo ispod pasa raste,

kroz rukave pozlaćene grane,

ti ćeš roditi hazreti-Aliju.“

Kad je prošla kroz goru zelenu,

sva joj gora sedžde učinila.

Kad je došla moru na brigove:

„Sinje more i dubljine tvoje,

strah je mene u te i gledati,

ja kako ću vijek vjekovati?“

„Jalah“ reče pa u more skoči-

sinje joj se more rastupilo,

sama joj se kula načinila,

ona rodi hazreti-Aliju

.

Narodna pjesma,zabilježio Alija Nametak

Izvor:STAV;br.290;24.9.2020.

Izbor:Kemal Mahić

1590 Posjeta 1 Posjeta danas