Žabljak na Žabljaku

Žabljak je lijeva polovica Gornjeg grada, gledajući iz centra Ljubuškog prema Butorovici. Prostire se od Mejtefa do Kokota. (Đokerova kuća pripada Žabljaku). To je ono zvanično, ako neko upita gdje…

PORODICE KONJHODŽIĆA IZ KNJIGE ROĐENIH I DOMOVNICE (1926-1946)

«Oni koji ne spoznaju svoju historiju osuđeni su da je ponavljaju» John SANTAJANA    Konjhodžić Abdulah-učitelj (Smajilage),roden 23.03.1897 u Ljubuškom Konjhodžić Zejna rod. Kudra, rod. 1925 Tasovčići Stolac, žena Abdulaha…