PORODICE KONJHODŽIĆA IZ KNJIGE ROĐENIH I DOMOVNICE (1926-1946)

«Oni koji ne spoznaju svoju historiju osuđeni su da je ponavljaju» John SANTAJANA 

 

Konjhodžić Abdulah-učitelj (Smajilage),roden 23.03.1897 u Ljubuškom

Konjhodžić Zejna rod. Kudra, rod. 1925 Tasovčići Stolac, žena Abdulaha

Konjhodžić Sabit, brat Abdulaha, 1888 Ljubuški

Konjhodžić Ifeta, sestra Abdulaha, 27.03.1902 Ljubuški

Konjhodžić Hava, ud. Smajilage, majka Abdulaha, Ljubuški

Konjhodžić Veseljko, sin Abdulaha i Zejne rod. Kudra, 30.04.1930 Zaušje Bileća

Konjhodžić Alija brat Abdulaha, 23. IO. 1899 Ljubuški

Konjhodžić Nada, kći Abdulaha i Zejne rod. Kudra, 12.05.1931 Zaušje Bileća

Konjhodžić Muhamed, sin Abdulaha i Zejne rod. Kudra, 20.08.1932 Ljubuški

Konjhodžić Nedžat, sin Abdulaha i Zejne rod. Kudra, 15.07.1935 Ljubuški

Konjhodžić Avdo, sin Abdulaha i Zejne rod. Kudra, 29.09.1933 Ljubuški

Konjhodžić Zenka, žena rah. Omera, rod. Košarić, 1875 Ljubuški

Konjhodžić Zada, kći Omera i Zenke, 1903 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša, kći rah. Arifa, unuka Zenke, 22.03.1920 Ljubuški

Konjhodžić Omer, sin rah. Arifa, unuk Zenke, 08.12.1921 Ljubuški

Konjhodžić Emir, sin rah. Arifa, unuk Zenke, 24.12.1923 Ljubuški

Konjhodžić Fahra ud. Mehmeda, rod. Sadiković, r. 1850 Ljubuški

Konjhodžić Čamil sin Mehmeda i Dude Čućuković, rod.28.05.1894 u Ljubuškom, činovnik

Konjhodžić Mahmut, sin Mehmeda i Fahre rod. Sadiković, 27.10.1905 Ljubuški

Konjhodžić Safet, sin Mehmeda i Fahre rod. Sadiković, 27.03.1908 Ljubuški

Konjhodžić Nešet, sin Mehmeda i Fahre rod. Sadiković, 30,04.1910 Ljubušk

Konjhodžić Asim, sin Mehmeda i Fahre rod. Sadiković, 30.05.1920 Ljubuški

Konjhodžić Zejna, kći Mehmeda i Fahre rod. Sadiković, 13.07.1913 Ljubuški

Konjhodžić Rukija, žena Čamila, rod. Dizdarević, Vitina Ljubuški

Konjhodžić Mehmed, sin Čamila i Rukije rod.Dizdarević, 28.05.1932 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša rod. Metilj, žena Ćamila, Čapljina srez Stolac

Konjhodžić Duda, žena Mahmuta, rod. Bukovac, 16.01.1908 Ljubuški

Konjhodžić Dudija, kći Čamila i Ajiše rod. Metilj, 02.01.1935 Ljubuški

Konjhodžić Vasva, kći Mahmuta i Dude rod. Bukovac, 10.06.1938 Zagreb Jelačića 3/11

Konjhodžić Amina, kći Ćamla i Ajiše rod. Metilj, 05.08.1941 Ljubuški

Konjhodžić Tehvida, kći Čamila i Ajiše rod. Metilj, 08.03.1937

Konjhodžić Mehmed, sin Ćamla i Ajiše rođ. Metilj, 21.06.1939 Ljubuški

Konjhodžić Šemsa žena Nešeta, Mostar

Konjhodžić Osman, starješina, sin Muhameda i Munte rod. Terzić, 26,06.1890 Ljubuški

Konjhodžić Munta, majka Osmana, rod. 1860 u Ljubuškom

Konjhodžić Šućrija, sin Smaje, 1880 Ljubuški

Konjhodžić Đenka, kći Sućrije, 1914.

Konjhodžić Ajiša rod. Mujezinovié, žena Sućrije, 1893 Ljubuški

Koujhodžič Smail, sin Sućrije i Ajiše, 26.06.1922 Ljubuški

Konjhodžić Munira, kći Sućrije i Ajiše, 06.04.1928 Ljubuški

Konjhodžić Selam, sin Sućrije 28.02.1931 Ljubuški

Konjhodžić Muhamed, sin Mahe, r. 1873 Ljubuški

Konjhodžié Nazifa rod. Mahié, žena Muhameda, 1895 Ljubuški

Konjhodžić Behka, kći Muhameda i Nazife rod. Mahić, 18.11.1926 Ljubuški

Konjhodžić Mahmut, sin Muhameda i Nazife rod. Mahić, 23.04.1922 Ljubuški

Konjhodžić Derviš, sin Muhameda i Nazife rod. Mahić, 11.07. 1930

Konjhodžić Ibrahimaga (Hadži lbraga)

Konjhodžić Hasan sin Hadži lbrage

Konjhodžić Salko sin Hadži lbrage

Konjhodžić Zaim sin Hadži lbrage

Konjhodžić Mehmed sin Hadži lbrage

Konjhodžić Abdulah sin Hadži lbrage

Konjhodžić Mulo sin Hadiilbrage

Konjhodžić Kizltan Džemal sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Ćamil sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Hasan sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Alija sin Zaima prof Dr sci Arch.

Konjhodžić Kizltan Zaim sin Ćamila

Konjhodžić Kizltan Džemal. sin Hasana

Konjhodžić Abdulah sin Mehmeda

Konjhodžić Alija sin Hasana, prof dr Arch.

Konjhodžić Atif sin Hasana

Konjhodžić Ahmet, sin Hasanage i Aleme rod. Fazlinovié, 29.01.1888 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža rod. Ćerié, žena Ahmeta, 1891 Ljubuški

Konjhodžić Vezira, kći Ahmeta i Hatidže, 03.12.1911 Ljubuški

Konjhodžić Hasan, sin Ahmeta i Hatidže rod., 15.03.1919 Ljubuški

Konjhodžić Jahija, sin Ahmeta i Hatidže , 28.04.1923 Ljubuški

Konjhodžić Husejin, sin Ahmeta i Hatidže , 21.07.1928 Ljubuški

Konjhodžić Šahzija, rod. Hadžalić, žena Hasana, 18.06.1919 Ljubuški

Konjhodžić Alema, kći Hasana i Šahzije, 14.11.1941 Ljubuški

Konjhodžić Fatima, kéi Hasana i Šahzije, 1943 Ljubuški

Konjhodžić Tahir, sin Hasanage i Aleme rod. Fazlinovié, 28.01.1903 Ljubuški

Konjhodžić Đulsa, r. Nurković, žena Tahira, Ljubuški

Konjhodžić Hamid, sin Tahira i Đulse, 07.07.1928 Ljubuški

Konjhodžić Alema ud. Hasanage, rod. Fazlinović, 1860 Ljubuški

Konjhodžić Ejub, sin Tahira i Đulse rod.Nurković, 28.07.1930

Konjhodžić Ajiëa, kći Tahira i Đulse rod.Nurković, 16.06.1933 Ljubuški

Konjhodžić Alema, kći Tahira i Đulse rod.Nurković, 18.07.1938

Konjhodžić Hasan, sin Tahira i Đulse rod.Nurkovié, 25.03.1943 Ljubuški

Konjhodžić Mulo, sin Hadžiibrage, 1896 Humac

Konjhodžić Nefisa rod. Dalipagić, žena Mule, 1899

Konjhodžić Munib, sin Mule i Nefise, 23.01.1915 Ljubuški

Konjhodžić Abdulah, sin Mule i Nefise, 15.02.1920 Ljubuški

Konjhodžić Muhamed, sin Mule i Nefise, 09.10.1921 Ljubuški

Konjhodžić Muniba, kći Mule i Nefise, 25.02.1924 Ljubuški

Konjhodžić Munira, kći Mule i Nefise, 01.12.1926 Ljubuški

Konjhodžić Umija rod Mahić, žena Muniba, 10.10.1919 Ljubuški

Konjhodžić Esma, kći Muniba i Umije, 10.0.1942 Ljubuški

Konjhodžić Mehmed, sin Muniba i Umije, 30.10.1943

Konjhodžić Adem (r.Salihage i Ajiše rod. Hadžalié)), 05.05.1904 Ljubuški

Konjhodžić Atifa rod. Osmić, žena Adema, 10.02.1902 Ljubuški

Konjhodžić Salih, sin Adema i Atife, 25.11.1923 Ljubuški

Konjhodžić Džemal, sin Adema i Atife, 15.11.1927 Ljubuški

Konjhodžić Ćamil, sin Adema i Atife, 19.02.1933 Ljubuški (umro)

Konjhodžić Sahda, kći Adema i Atife, 12.07.1929 Ljubuški

Konjhodžić Ćazim, sin Adema i Atife, 19.10.1936 Ljubuški

Konjhodžić Sabit, sin Salihage i Ajiše rod. Hadžalić, 05.01.1908

Konjhodžić Nura, žena Sabita rođ. Kadragić, 05.01.1907 Ljubuški

Konjhodžić Mustafa, sin Sabita i Nure, 27.11.1931 Ljubuški

Konjhodžić Hilmo, sin Sabita i Nure, 09.06.1934 Ljubuški

Konjhodžić Nedžat, sin Sabita i Nure, 30.06.1936

Konjhodžić Dževad, sin Sabita i Nure, 27.09.1942 Ljubuški

Konjhodžić Ibrahim, sin Salihage i Ajiše rod. Hadžalić, 12.06.1913 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša, žena Saliha, 1855 Ljubuški (baba)

Konjhodžić Nefisa, žena Ibrahima rod. Novié, 02.06.1913 Ljubuški

Konjhodžić Devad, sin Ibrahima i Nefise, 06.02.1939 Ljubuški

Konjhodžić Sead, sin Ibrahima i Nefise, 02.06.1941 Ljubuški

Konjhodžić Dhemal, sin Ibrahima i Nefise, I I .03.1946 Ljubuški

Konjhodžić Fejzo sin r. Alije, 25.06.1896 Humac Ljubuški

Konjhodžić Hajra, žena Fejze rod. Ibrulj, 1895 Ljubuški

Konjhodžić Rukija, kéi Fejze i Hajre, 08. I I. 1919, Humac Ljubuški

Konjhodžić Alija, sin Fejze i Hajre, 15.09.1922, Humac Ljubuški

Konjhodžić Zajim, sin Fejze i Hajre, 21.06.1927, Humac Ljubuški

Konjhodžić Nevda, lena Zajima rod. Mahié, 1927 Ljubuški

Konjhodžić Alija, sin rah. Smaila, 23.08.1899 Ljubuški

Konjhodžić Emina rod. Bećirovié, žena Alije, 24. I O. 1916 Ljubuški

Konjhodžić Tahir, sin Alije i Emine, 02.05.1934 Ljubuški

Konjhodžić Hava rod. Selimić žena Smaila, majka Alije, 1885

Konjhodžić Hamid (Muharemage) rod. 1873 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža žena Hamida rod. Ibrulj, 1899 Ljubuški

Konjhodžić Fata kći Hamida i Hatidže, rod. 13.03, 1926 Ljubuški

Konjhodžić Sabira kći Hamida i Hatidže, rod.04. IO. 1915 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža kći Hamida i Habibe, r.22.1 1.1919 Ljubuški

Konjhodžić Halid sin Hamida i Hatidže, r. 23.08.1931, zvani Fadil

Konjhodžić Ibrahim sin Huseina,r.05.08.1900 Ljubuški

Konjhodžić Ferida rod. Ibrulj žena Ibrahima r. 1928 Stolac

Konjhodžić Husejin sin Ibrahima i Feride r. 06.08.1923 Ljubuški

Konjhodžić Bisera kći Ibrahima i Feride, rod. 26.06.1928 Ljubuški

Konjhodžić Enesa kći Ibrahima i Feride (umrla) 06.10.1930 Ljubuški

Konjhodžić Behdeta kći Ibrahima i Feride 02.06.1932 Ljubuški

Konjhodžić Behija kći Ibrahima i Feride 27.04.1934 Ljubuški

Konjhodžić Ahmed sin Ibrahima i Feride 23.05.1936 Ljubuški

Konjhodžić Amina kći Ibrahima i Feride 12.07.1942 Ljubuški

Konjhodžić Alija umro prije 1930

Konjhodžić Ajiša umrla prije 1930

Konjhodžić Imšir umro prije 1940

Konjhodžić Halid umro 1940

Konjhodžić Hasna žena Halida

Konjhodžić Hafiza ud. Dizdarević, rod. 1894 u Ljubuškom, kći Alije i Ajiše

Konjhodžić Hakija, kći Alije i Ajiše, umrla 1940

Konjhodžić Hava, kći Alije i Ajiše, umrla 1967

Konjhodžić Hatidža kći Alije i Ajiše, rod. 1901

Konjhodžić Fatima kći Halida i Hasne, rod. 1929 Sarajevo

Konjhodžić Fadila kći Halida i Hasne rod. 1930 Sarajevo

Konjhodžić Fahro sin Halida i Hasne, rod. 1931 u Sarajevu

Konjhodžić Kasim rod. 1898 u Ljubuškom, umro 1966

Konjhodžić Azemina rod. Filipović iz Glamoča 1915 žena Kasima

Konjhodžić Emira, kći Kasima i Azemine, r. 1932 u Bosanskom Petrovcu

Konjhodžić Halid, sin Kasima i Azemine, r. 1933 u Bos. Petrovcu, pukovnik JNA

Konjhodžić Zinka, žena Halida, rođena Pračić rođena 1946

Konjhodžić Karim, sin Halida i Zinke, r. 1966 u Novoj Gradiški

Konjhodžić Adila, kći Halida i Zinke, r, 1935

Konjhodžić Senada,kći Halida i Zinke rod. 1938 u Cazinu

Konjhodžić Sanela kći Halida i Zinke, r. 1965 u Novoj Gradiški

Konjhodžić Sulejman, živio i umro u Ljubuškom. Živio je 53 godine.

Konjhodžić Salih (Sulejmana) studirao je pravo. Od 1912 g. je bilježnik u Tuzli.Oženjen sa Alijom Sijerčić. Umro 1927 g. U Tuzli.

Konjhodžić Alija (Sulejmana), činovnik. Umro 1988 u Torontu. Imao je kćerku Veru koja je bila dr medicine-hirurg. Umrla poslije 2000 g. U Osijeku.

Konjhodžić Aiša, kći Sulejmana, udata Arnaut. Umrla 1971 g. U 78 godini.

Konjhodžić Fatima, kći Sulejmana, udata Džindo. Umrla 1988 g. U 92 godini starosti. Konjhodžić Sulejman sin Saliha, diplomirao pravo na sveučilištu u Zagrebu. Roden 1919 u Tuzli. Umro 2003 g. U Tuzli.

Konjhodžić Osman sin Saliha. Rođen 1923 u Tuzli. Studirao pravo na Sveučilištu u Zagrebu.

Poginuo u II Svjetskom ratu 1945 g.

Konjhodžić Hamdija, sin Saliha, roden 1922 g. U Tuzli. Dil ing hemije i hemijskog inženjerstva. Radio u Koksno hemijeskom kombinatu u Zenici. Poginuo 1957 g. Na radnom mjestu.

Konjhodžić Selma, kći Sulejmana, udata Berbić. Rodena 1951 g. U Tuzli. Doktor bohemijskih nauka. Univerzitetski profesor univerziteta u Tuzli.lma sina Osmana i kći Lamiju Konjhodžić Osman, sin Sulejmana. Rođen 1954g.Gradevinski tehničar. Živi u Tuzli.

Konjhodžić Lejla, kći Hamdije, udata Opanović. Dipl ing građevine. Rodena 1944 g. U Osijeku. Živi u Zenici.lmakćerke Amru udatu Šabanović i Selmu koja živi u Sarajevu (dipl ing elektrotehnike)

Konjhodžić Ajša, kći Hamdije, udata Mecan, doktor medicine,specijalsta medicine rada. Rodena 1947 u Tuzli. Živi u Zenici i SR Njemačkoj. Ima sinove Aldina i Fedu koji su stekli univerzitetsko obrazovanje u Njemačkoj. Aldin živi u Zenici a Feda u Bohumu u Njemačkoj. Konjhodžić Mustafa, amidžić Saliha, Alije, Aiše i Fatihe Konjhodžić. Nakon ženidbe živio u Banja Luci. Ima djecu: Zejnu, Saliha koji je diplomirao žurnalistiku na političkim naukama, bio je dopisnik Tanjuga u Bagdadu ima sina Arasa koji je doktorirao elektrotehniku i živi u USA, Adema profesor koji je do agresije 1992 živio u Banja Luci a sada živi u Unsko sanskom kantonu.

Konjhodžić Šaćir, šerijatski sudija

Konjhodžić Faruk sin Šaćira akademik, prof dr med. nauka

Konjhodžić Rijad sin Farka dr sci biohmijskih nauka

Konjhodžić Alma kći Faruka, prof dr sci Stomatologije

Konjhodžić Muhamed, profesor Vazduhoplovne gimnazije u Mostaru 1970-1974

Konjhodžić Ahmet

Konjhodžić Halid prof dr Sci Pravnih nauka

Konjhodžić Hafid

Konjhodžić Vehiba

Konjhodžić Vahida

Konjhodžić Amer sin Halida

Konjhodžić Alen sin Amera

 

Priredio: Sead I Konjhodžić

Konjhodžića mahala, kuća r. Muje Konjhodžića

5814 Posjeta 1 Posjeta danas