PRVA BOŠNJAKINJA MAGISTER FARMACIJE

Prva Bošnjakinja magister farmacije je Ljubušanka Munevera Gavrankapetanović Zulfikarpašić. Rođena je 8. septembra 1918. godine u Ljubuškom. Otac joj je dr Ismet Gavrankapetanović*, Vladin podtajnik i posljednji kotarski predstojnik u austro-ugarskom periodu u Ljubuškom, majka Ismeta hanuma, kći pjesnika Riza-bega Kapetanovića iz Vitine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Sarajevu, Farmaceutski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu 1942. godine. Za vrijeme studija bila je pitomica ženskog konvikta „Narodne uzdanice“ u Zagrebu.

Stručni apotekarski ispit položila je 1950, kada je promovirana u zvanje „farmaceut zdravstvene struke na nivou magistra farmacije“. Renome uglednog farmaceuta sticala je marljivim radom u sarajevskim apotekama. Potpuno predana poslu, u svaku apoteku unosila je znanje i ozbiljnost tog delikatnog zanimanja. Svesrdno se zalagala za edukaciju mladih sarajevskih farmaceuta od kojih su mnogi postigli zavidnu stručnu afirmaciju. Pored toga, bila je aktivna učesnica brojnih stručnih i naučnih skupova u nas i u inostranstvu i član više domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja. Bila je skromna i blaga, što je među pacijentima i njenim saradnicima još više isticalo njene visoke profesionalne kvalitete.

Munevera Gavrankapetanović Zulfikarpašić je

– prva Bošnjakinja u zvanju magistra farmacije,

– među prvim bosanskohercegovačkim farmaceutima sa certifikatom za pripravljanje galenskih preparata i

– prva Bošnjakinja sa aktivnim učešćem na međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama iz oblasti farmacije.

Umrla je u Sarajevu 12. augusta 1999. godine. (1, 2)

 

* Ismet-beg Gavrankapetanović- Rodio se 1876. godine u Počitelju. Poslije završene Šerijatske sudačke škole u Sarajevu studirao je pravo u Beču i Zagrebu. Bio je na službi u Tuzli, Bijeljini, Vlasenici, Jajcu, Velikoj Kladuši, Banjoj Luci i u Zemaljskoj vladi u Sarajevu. Na mjesto kotarskog predstojnika u Ljubuškom postavljen je 1915.godine nakon dr Maksa Strasmana. (Arhiv Bosne i Hercegovine. Dosijei Vladinih službenika, K/115.) U periodu od 1923. do 1941. godine bio je istaknuti funkcioner Jugoslavenske Muslimanske Organizacije, zatim zastupnik u sazivu Hrvatskoga državnog sabora 1942. godine i veliki župan u Sarajevu. Komunisti su ga kao nepoželjnog intelektualca uhapsili 1945. godine i osudili na deset godina zatvora. Ismet-beg imao je troje djece, Ziju (1913), Muneveru (1918) i Munira (1928).

 

  1. Zejneba – Zejna Hasić. Mr. ph. Munevera Gavrankapetanović-Zulfikarpašić (1918-1999). Apotekar 2007, Sarajevo. 7 (28), 57.
  2. Munir Gavrankapetanović. U plamenu kušnje. Patriotski studio „Vatan“,Brčko 2009.

 

 

Halid Sadiković

2082 Posjeta 1 Posjeta danas