Nastavak: VOJNICI IZ BOSNE I HERCEGOVINE POGINULI SLUŽEĆI VOJNI ROK U JNA

Nastavak ranije objavljenog teksta o ubistvima u bivšoj JNA.

Vojnici iz BiH poginuli u bivšoj JNA:

Omer (Galiba) Adaković

Arif (Nedžiba) Ademi, 1964

Almas (Hamde) Ahmetspahić, 1972, Višegrad

Salih (Ragiba) Avdić, 1972, Goražde

Vahid (Osmana) Bajrić, 1972, Sanski Most

Mersudin Bajrović

Jadranko (Mate) Barišić, 1973

Hazrudin (Idriza) Bašić, 1972, Visoko

Faruk (Vejsila) Bergić, 1972, Mostar

Mensur (Džemaila) Bešić, 1973, Srebrenik

Kruno (Smiljana) Bešlić, 1972, Zavidovići

Davor (Jakova) Bilela, 1971, Kakanj

Vahidin (Ahme) Bjelić, 1972, Olovo

Ivica (Ante) Budimirović, 1972, Zenica

Ramo (Ibrahima) Crvčanin, 1974

Halil (Ibre) Cucak, 1965

Dževad (Šerifa) Cviko, 1971

Sidik (Hamde) Čančar, 1973, Višegrad

Safet (Atifa) Čorbo, 1966

Eldin (Muhameda) Ćemalović, 1973

Samir (Muradifa) Dautbegović, 1973, Bugojno

Jusuf (Mustafe) Delić, 1971, Sarajevo

Hidajet (Muje) Doglod, 1972, Zenica

Mehmed (Selima) Duno, Foča

Ostoja (Veljka) Đurić, 1972, Breza

Mujo (Hake) Elesković, 1973

Fahrudin (Hamdije) Fičer, 1973, Bugojno

Elvir (Omera) Gaštan, 1972, Mostar

Hasan (Ahme) Germić, 1972, Vlasenica

Niko (Ilije) Grbić, 1972, Srebrenik

Jaho (Safeta) Gusinjac

Mustafa (Šaćira) Hadžiselimović, 1949

Abdulkadir (Abdulaha) Halilović, 1971, Živinice

Elvir (Midhata) Hasanica, Ugljevik

Ibrahim (Hasana) Haskić, 1972, Cazin

Nermin (Rame) Hodžić, 1972, Bihać

Eldin (Halila) Hrapović, 1965

Fehim (Mehmeda) Huremović, 1971, Srebrenica

Nusret (Hase) Huremović, 1972

Mihret (Nurage) Husanović, 1972, Srebrenik

Seir (Hasana) Idžan, 1973, Cazin

Risto (Pere) Ilić, 1972, Srebrenik

Fahir (Ferida) Imamović, 1972, Bijeljina

Murto (Hamde) Islam, 1973, Goražde

Edhem (Ibrahima) Ješić, 1973, Maglaj

Zlatan (Ferhata) Kahriman, 1972

Aziz (Zuhre) Kajtezović, 1972, Bosanska Krupa

Velibor (Borislava) Kapetanović, 1972

Ibrahim (Himze) Kerić, Teslić

Šaćir (Džafera) Kezo, 1972, Konjic

Latif (Hazima) Kovač, 1971, Zenica

Rejhan (Miralema) Kučević, 1973

Mevludin (Ešefa) Kuduzović, 1971, Gračanica

Mevludin (Pašage) Kulić, 1971, Vogošća

Naser (Omera) Kurtalić, Zavidovići

Adem (Rifeta) Mahmić, 1973, Zenica

Samid (Hašima) Mahmutović, 1972, Gradačac

Nedžad (Zuhdije) Majstorović, 1972, Bihać

Nedžad (Rasima) Makaš, 1973, Rogatica

Ivica (Vinka) Mandić, 1971

Nurija (Đulage) Mehić, 1972, Žepče

Esad (Osme) Mehinović, 1967

Fuad (Kemala) Mešan, 1970, Kupres

Ermin (Smaje) Meštrovac, 1973, Jajce

Drago (Borislava) Mijatović, 1973

Dejan (Brnka) Mišić, 1972

Nedžad (Džemala) Mujčinović, 1973, Srebrenik

Muhamed (Uzeira) Mujkić, 1972, Maglaj

Mustafa Mulić

Zijad (Rašida) Muratović, 1971

Maid  Musić, 1972

Omer (Osmana) Omerašević, 1972, Zavidovići

Izet (Ismeta) Osmanović, 1971, Banovići

Muhamed (Ramza) Palić, 1971

Emir (Zahida) Pavica, 1961, Mostar

Borislav (Ilije) Pivač, 1972, Novi Travnik

Azem (Hasiba) Pljevljak, 1973, Goražde

Zihnija (Mahmuta) Prelević, 1972

Hasan (Hasiba) Prošić, 1972, Cazin

Zlatan (Mehmeda) Purić, 1972, Velika Kladuša

Haris (Sabahudina) Purišević, 1972, Travnik

Indir (Ibre) Ramić, 1972, Tešanj

Dalibor (Vasilija) Ristić, 1972, Visoko

Hasan (Ramiza) Rožajac, 1973, Vareš

Semir (Arifa) Sadiković, 1972, Sarajevo

Vjekoslav (Vojina) Sarkić, 1972, Maglaj

Nermin (Isaka) Selimović, 1972, Sarajevo

Muhamed (Nezira) Sitnić, 1966, Livno

Mirsad (Ćamila) Skando, 1973,

Sabahudin Slatina

Davor (Marka) Stojanović, 1972, Zavidovići

Bojan (Janka) Subotić, 1972, Visoko

Edin (Muharema) Suljić, 1972, Gračanica

Šefket  Suljović

Hajrudin (Muje) Šahbazović, 1971, Bihać

Memsudin (Asima) Šakić, 1972, Travnik

Jasmin (Hasiba) Šehić, 1971, Bihać

Pejo  Šimić, 1972

Antonije (Pere) Šimunović, 1972

Senad (Redžiba) Šišić, 1972

Izudin (Čašifa) Šišman, 1973, Prnjavor

Nedžad (Alije) Šljivo, 1972

Nermin (Smaila) Štrkonjić, 1972, Ključ

Nedžad (Šabana) Tabaković, 1971, Goražde

Dragan (Voje) Tojišić, 1972

Semir (Hamde) Tolja, 1973, Novi Travnik

Zijad (Avde) Trašić, 1971, Čelić

Muhamed (Muhameda) Vehabović, 1972, Maglaj

Muriz (Jusufa) Višća, 1968

Mirsad (Durme) Zec, 1971, Goražde

Mirsad (Hamde) Zgrćo, 1972, Žepče

1059 Posjeta 2 Posjeta danas