MOSTARSKI GRADONAČELNICI

Od 1871.g. tu funkciju je obnašao neki Ismail.Zatim slijede:

Muhamed-beg Alajbegović(1878-1890.);

Ibrahim-beg Kapetanović(1890-1897.);

Ahmet-beg Hadžiomerović(1897-1907.);

Mustafa Mujaga Komadina(1909.-1918.);

Smail-aga Ćemalović(od 1919.);

Ibrahim Fejić(1929.-1934.);

Dr.Muhamed Riđanović(1935);

Husaga Ćišić(1935.-1940.);

Husein Metiljević(1940.-1941.);

Dr.Šefkija Balić 1941.;

Muhamed Butum(1941.-1942.);

Salih Efica(1942.-1945.);

Salko Fejić(1945.-1946.);

Vilko Šnatinger(1946.-1947.);

Manojlo Ćabak(1947.-1949.);

Mustafa Sefo(1949.-1958.);

Vaso Gačić(1958.-1961.);

Dušan Vukojević(1961.-1963.);

Muhamed Mirica(1963.-1967.);

Avdo Zvonić(1967.-1969.);

Radmilo Braca Andrić(1969.-1974.);

Izet Brković(1974.-1976.);

Dževad Derviškadić(1976.-1982.);

Vlado Smoljan(1982.-1983.);

Nikola Gašić(1983.-1985.);

Damjan Rotim(1985.-1986.);

Jovo Popara(1988.-1990.);

Milivoj Gagro(1990.-1992.);

Safet Oručević i Mijo Brajković(1992.-1996.);

Ivan Prskalo i Safet Oručević (1996.-1998.);

Neven Tomić i Hamdija Jahić

Ljubo Bešlić i Hamdija Jahić

Ljubo Bešlić

Dr.Mario Kordić(2021.)

 

Izvor:Tibor Vrančić:MOSTARSKI LEKSIKON;Mostar 2020.

Priredio:Kemal Mahić

1666 Posjeta 1 Posjeta danas