Popisi stanovništva Ljubuškog kotara 1879-1910.

Popisi stanovništva Ljubuškog kotara 1879-1910.

Popis          muslimani          pravoslavni         katolici

1879.          2.846                   145                       20.205

1885.          3.561                    597                       28.054

1895.          3.766                   929                       34.429

1910.          2.846                   231                       39.211

Izvor: Statistika mjesta i pučanstva Bosne i Hercegovine 1879,Sarajevo 1880.

 

Popis stanovnika općine Ljubuški 1879-1910.

Popis          muslimani            pravoslavni         katolici

1879.            2.842                    145                       7.943

1885.           3.553                     570                    16.004

1895.            3.746                    918                     22.990

1910.            2.846                   216                      24.889

Izvor: Statistika mjesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1.maja 1895,Sarajevo 1886.

 

Popis stanovnika u gradu Ljubuškom 1879-1910.

 

Popis          muslimani              pravoslavni         katolici

1879.          2.456                       131                        57

1885.          2.555                       181                        726

1895.          2.703                       402                       844

1910.          2.368                       205                       716

Izvor: Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10.10.1910.,Sarajevo 1912.

 

Stanovništvo kotara Ljubuški u Kraljevini Jugoslaviji(po općinama iz 1931.

OPĆINA          Katolici          Muslimani          Pravoslavni

Drinovci        11.597                 3                          11

Humac            6.453               21                          1

Ljubuški          1.204             2.004                    144

Posušje         12.559               10                           14

Vitina              9.194              291                          9

Zvirovići          5.191               50                           –

UKUPNO        46.198            2.379                     179

Izvor:Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31.marta 1931.Beograd 1938.

 

Stanovništvo kotara Ljubuški u NDH(po općinama 1941.prema procjenama na temelju popisa iz 1931.

OPĆINA          Katolici          Muslimani          Pravoslavni

Drinovci         11597                3                        11

Ljubuški          12848            2075                    145

Vitina               9194              291                         9

UKUPNO         33639            2369                     165

Izvor:Za navedene podatke vidi Šematizam Nezavisne Države Hrvatske,Zagreb,1941.

 

Izvor:dr.sc.Tihomir Zovko:Ljubuški kraj u A-U i starojugoslavenskom razdoblju(Humački zbornik,2020)

Priredio:Kemal Mahić

1414 Posjeta 2 Posjeta danas