NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE zemljišne knjige za katastarske općine Humac, Kutac, Grab i Mamići

Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u ovim k. općinama da to pravo prijave zemljišno-knjižnom uredu u Ljubuškom u roku od 60 dana od dana objave na oglasnoj ploči Suda u Ljubuškom ili u „Službenom glasniku BiH“.

Detaljnije na fotografiji.

Objavljeno: Ljubuški, 5.novembra 2021 g.

912 Posjeta 1 Posjeta danas