KOTARSKA VAKUFSKA KOMISIJA

Pravna nadležnost nad vakufima prenesena je Carskom odlukom u martu 1883. godine iz Istanbula na Zemaljsku vladu u Sarajevu formiranjem Zemaljske vakufske komisije (povjerenstva). Njen zadatak je bio da evidentira sve vakufe u zemlji, nadzire upravljanje nad njima i izradi nove propise za upravu vakufima. Pored članova koje je imenovala isključivo državna vlast, u komisiji je bio član i posebni vladin povjerenik za vakufske poslove.

Naredbom Zemaljske vlade u septembru 1884. godine, u svim kotarevima, osim u Sarajevu, osnovana su privremena kotarska vakufska povjerenstva (kotarske vakufske komisije) od pet članova: šerijatski sudija, kao predsjednik, dva člana Kotarskog vijeća, muderis ili najstariji hodža i imam. Zadatak kotarske vakufske komisije je da utvrdi stanje vakufa u svom kotaru, da nadzire vakufske službenike i da dostavlja izvještaje Zemaljskoj vakufskoj komisiji. Nadzor nad radom kotarske vakufske komisija vršio je kotarski predstojnik, a na njenim sjednicama obavezno je prisustvovao izaslanik Kotarskog ureda.I pored potpune kontrole države nad vakufima, ovi organi su uspjeli dobrim dijelom sačuvati vakufsku imovinu. (1)

Prema zvaničnim izvorima, članovi Kotarske vakufske komisije u Ljubuškom u periodu od 1898. do 1917. godine bili su:

.

1898.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, posjednik, Halid ef. Sadiković, gradonačelnik, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib

.

1899.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Halid ef. Sadiković, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib

.

1900.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Halid ef. Sadiković, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib

.

1901.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, jedno mjesto nepopunjeno

1902.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, Mahmut-aga Mahić

 .

1903.

Predsjednik Ahmed ef.Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, Mahmut-aga Mahić

.

1904.

Predsjednik Ahmed ef. Ekić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, Mahmut-aga Mahić

.

1905.

Predsjednik Hasan ef. Kadić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, jedno mjesto nepopunjeno

.

1906.

Predsjednik Mustafa ef. Alić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Osman-beg Kapetanović, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, jedno mjesto nepopunjeno

.

1907.

Predsjednik Mustafa ef.Alić, šerijatski sudija, članovi: Muhamed ef. Ibrulj, muderis, Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, Abdulah ef. Muminagić, Šaćir-aga Dalipagić

.

1908.

Predsjednik Mustafa ef. Alić, šerijatski sudija, članovi: Ibrahim ef. Sadiković, imam i hatib, Abdulah ef. Muminagič, Šaćir-aga Dalipagić, jedno mjesto nepopunjeno

.

  1. Nije izabrana.

 .

1910.

Predsjednik Jusuf ef.Tančica, potpredsjednik Hasan-aga Gujić, članovi: Abdulah ef. Muminagić, Idriz-aga Lalić, Derviš-aga Mahić, Hasan ef. Sadiković

.

1911.

Predsjednik Jusuf ef. Tančica, potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi: Abdulah ef. Muminagić, Idriz-aga Lalić, Derviš-aga Mahić, Hasan ef. Sadiković

 .

1912.

Predsjednik Jusuf ef. Tančica, potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi: Abdulah ef. Sadiković, Abdulah ef. Muminagić, Abdulah-aga Nović, Alaga Fazlagić

.

1913.

Predsjednik Jusuf ef.Tančica, Potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi: Abdulah ef. Sadiković, Abdulah ef. Muminagić, Abdulah-aga Nović, Alaga Fazlagić

.

1914.

Kalendar “Bošnjaka “za 1914. godinu nedostaje.

.

1915.

Predsjednik Jusuf ef. Tančica, potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi: Abdulah ef. Sadiković, Abdulah-aga Nović, Alaga Fazlagić, jedno mjesto nepopunjeno

.

1916.

Predsjednik Jusuf ef.Tančica, potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi: Abdulah ef. Sadiković, Abdulah-aga Nović, Alaga Fazlagić, jedno mjesto upražnjeno

 .

1917.

Predsjednik Jusuf ef.Tančica, potpredsjednik Hasanaga Gujić, članovi:Abdulah ef. Sadiković, Abdulah-aga Nović, Alaga Fazlagić, jedno mjesto nepopunjeno. (2)

 

  1. Spaho Fehim. Pedeset godina vakufske uprave u Bosni i Hercegovini. Narodna Uzdanica 1.1.1933.
  2. Kalendar “Bošnjak” 1898-1917 i “Bosnischer Bote” 1898–1917.

 

Halid Sadiković

1649 Posjeta 1 Posjeta danas