HADŽALIĆI

-U tekstu prvog izdanja Razgovora Kačić,redajući u prozi vitezove od Primorja,piše i ovo:Grujo Grubišić vazda vitežki vojevao i ufati silnoga Mamut-agu Ažalića,kapetana ljubuškog.(T.Matić,Djela A.K.Miošića)Taj događaj,a po tome i toga Mamut-agu pisac stavlja u Kandijski rat(1665-69).U tekstu istog izdanja,samo malo dalje,u „Pismi od vitezova primorski“Kačić kazuje:

 

Pivaj,pobro,junaška je dika,

Deliju ti kažem i vojnika,

Po imenu Gruja Grubišića,

Koji često u četu iđaše,

Još i turske glave odsicaše

I ufati zmaja žestokoga

Od bijela grada Ljubuškoga

Ažalića mlada Mamut-agu,

Kapitana od bijela grada.T.Matić(navedeno djelo)

Ti stihovi ponovljeni su i u tekstu drugog izdanja,ali su nešto preinačeni,pa tri zadnja stiha glase:

 

I ufati zmaja žestkoga

Adžalića mlada Mamu-agu,

Kapitana grada Ljubuškoga.(T.Matić-isto djelo).

 

U iskvarenom imenu uhvaćenog ratnika nije teško prepoznati pravo ime,treba da glasi Mahmut-aga Hadžalić.Kačić nije označio odakle mu taj inače zanimljiv i važan podatak o zarobljavanju ljubuškog kapetana,niti se za to zna iz kojih drugih pristupačnih vrela,ali se može reći da je navod tačan,barem utoliko što pisac porodicu Hadžalić veže za Ljubuški i što se odatle saznaje da je jedan Hadžalić bio ljubuški kapetan.

Hadžalići su također stara ljubuška porodica.Danas ih ima pet kuća u samom mjestu(1977.-napomena)Stara kuća Hadžalića i danas se vidi u džematu Žabljak,gore ispod same Butorovice,ali je već potpuno napuštena i gotovo u ruševnom stanju.(Hadžalića ima i u Biogracima u Mostarskom Blatu,ali ne znam imaju li rodovsku vezu sa ljubuškim imenjacima.Za te u Biogracima J.Dedijer piše da su starinom Jankovići)-napomena Alije Bejtića.

Postoji i potvrda o Kačićevu navodu,odnosno njegova nepoznatog izvora,da su Hadžalići bili ljubuški kapetani.Podatke o tome iznio je sasvim neovisno od Razgovora Hamdija Kreševljaković i utvrdio da su današnji ljubuški Hadžalići potomci prvih ljubuških kapetana,da se godine 1705. spominje Mahmut kao prvi poznati ljubuški kapetan,zatim da tu dužnost prije 1716.preuzeo Alija,kasnije hadži Alija,i vršio je sve do 1736.godine.(H.Kreševljaković,Kapetanije u BiH,SA 1954.).

Ne treba dvojiti o Kačićevoj vijesti da je postojao ljubuški kapetan imenom Mahmutaga Hadžalić,kao ni to da je pao u zarobljeništvo,ali se u sumnju mora staviti Kačićevo vezivanje toga lica kao ljubuškog kapetana za Kandijski rat,1645-1669,što je on sasvim određeno naveo u citiranom proznom saopćenju.Naime,po nalazima H.Kreševljakovića Ljubuška kapetanija kao zasebna vojna upravna organizacija formirana je daleko poslije kandijskog rata,tek nakon završetka morejskog rata 1699.,ali prije 1705,kad se već javlja,kako je spomenuto,prvi poznati kapetan te kapetanije pod imenom,karakteristično je,baš Mahmut.Držim da je Kačićev Mahmut-aga Hadžalić,identičan upravo s tim Mahmutom kao prvim poznatim kapetanom Ljubuškog i da on pao u ropstvo sljedećeg,malog rata 1714-1718,ali prije 1716,kada se na tome položaju,kako sam pokazao,javlja kapetan drugog imena.U tu tezu malu sumnju unosi jedino pojava prezimena Hadžalić kod Kačića,ali to prezime kao takvo moglo je do Kačića i njegova vremena doći na dva načina.Ili je prvi kapetan Mahmut već imao to prezime po nekom svom pretku hadži Aliji(što je najvjerovatnije),ili je Kačić,jednostavno,koristeći se narodnom predajom za svoje saopćenje,uzeo iz naroda to prezime,koje je moglo nastati po onom drugom hadži-Aliji iz 1716.godine,jer je i on pripadao istoj porodici(kapetanija je bila nasljedna!)U svakom slučaju,makar bio vremenski i neodređen sasvim,Kačićev podatak o navedenom ljubuškom kapetanu i njegovu udesu predstavlja jedan podatak više kako za historiju Ljubuškog,tako i za samu tematiku institucije kapetanija i kapetana Bosne i Hercegovine.

 

Izvor:Alija Bejtić:Ljubuški i ljubušaci u Kačićevu „Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga“;ANUBIH;SA 1977.

Priredio:Kemal Mahić

 

2019 Posjeta 1 Posjeta danas