Memory: MIRSAD ĆERIĆ-Jednom kad sve to stigne!

Iskoristio sam naslov teksta koji potpisuje Allison Wiki Pearson (Engleska),koji me je asocirao na odlazak još jednog Ljubušaka-Mirsada Ćerića,tako neočekivano i bolno. Izgleda da je sazrio „vakat“,za odlazak onih koji…

ŠAĆIR ĆERIMOVIĆ

Šaćir Ćerimović je rođen 1926. u Ljubuškom. Sin je Muhameda i Hatidže, rođene Bilal. Bio je tri godine mlađi od brata Hilme, a ime je dobio po djedu. Četverogodišnju osnovnu…

ALIJA BEJTIĆ: LJUBUŠKI U „RAZGOVORU“ I HISTORIJI (I)

„Razgovor“, gledajući ga sad u tome svjetlu,ima neospornu vrijednost i za historiju BiH, posebno onim dijelom koji se odnosi na morejski rat,a još više dijelom koji govori o ratnom vihoru…

EDINA OSMIĆ-TARANIŠ:SVAKI PUT ISTO

Tko kaže da ga nema kada me u potpunosti ispunja tako mi je vrelo u srcu jedva zrak ispuštam od uzbuđenja koje mi priliči. Znam da nisam trebala mjeriti se…

AUSTROUGARSKI UTJECAJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Dolazak okupacije poklapa se s historijskim nastajanjem modernog evropskog grada,kao i modernog urbanizma koji je nastao nakon burnih promjena na evropskom tlu posije 1848. godine.To vrijeme karakteriše intenzivvna industrijalizacija(tehnološka revolucija),…