ŠAĆIR ĆERIMOVIĆ

Šaćir Ćerimović je rođen 1926. u Ljubuškom. Sin je Muhameda i Hatidže, rođene Bilal. Bio je tri godine mlađi od brata Hilme, a ime je dobio po djedu. Četverogodišnju osnovnu školu završio u Ljubuškom, gimnaziju i Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizirao je internu medicinu na Klinici u Sarajevu. U nekoliko navrata bio je na usavršavanju u inozemstvu, u Parizu na Institutu za hematologiju u Ville Juif, Klinici za bolesti jetre u Zagrebu, Servisu za reumatologiju u Parizu i na Klinici za hematologiju u Zagrebu. U Sarajevu je radio kao specijalista- internista od 1952. godine, 15 godina na Hematološkoj klinici, zatim 20 godina na Klinici za kardiologiju i reumatizam.Kroz cijeli radni vijek bavio se uporedo citološkom dijagnostikom.

Bio je izvrstan dijagnostičar i u svoje vrijeme najpoznatiji i najtraženiji ljekar u Sarajevu. Kao priznati  ekspert bio je šef grupe medicinskih stručnjaka godinu dana u Alžiru (Medea), 1963. i 1964. godine i šef Internog odjeljenja bolnice u Zaviji (Libija), godinu dana, 1977. i 1978. godine. Pored niza radova u medicinskim časopisima, objavio je monografiju o uticaju tradicionalno zdrave hrane u liječenju hroničnih, degenerativnih i malignih oboljenja.

Za vrijeme opsade Sarajeva teško je ranjen, ali je ostao toliko duhovno jak da je i dalje svesrdno pomagao pacijentima i u vrijeme granatiranja. Ljubaznošću je osvajao pacijente budeći im nadu za život, odlazio je nepokretnim bolesnicima bez poziva, ne pomišljajući na novčanu naknadu.

Šaćir Ćerimović je bio jedan od osnivača Stranke Demokratske Akcije 1990. godine i nezvanični saradnik i prijatelj Alije Izetbegovića, kao i njegov brat Hilmo.

Umro je 2006. godine u Sarajevu, nakon teške i dugotrajne bolesti. Dženaza mu je klanjana u haremu Begove džamije. Na najljepši sarajevski mezaristan, na Alifakovcu, pored njegovih najbližih, ispratio ga je veliki broj njegovih poštovalaca, kolega i prijatelja.

Iza dr-a Šaćira su ostali supruga Neziha, rođ. Kasumagić, specijalista kliničke biohemije (1925.-2015.) i djeca, sin Mirza (1959.), dipl. ing. građevine i kći Lejla (1961.), profesorica arapskog i engleskog jezika.

Šaćir Ćerimović. Tradicionalno zdrava hrana u liječenju hroničnih, degenerativnih i malignih oboljenja. Sarajevo, 1998, p. 246.

Ismet Kasumagić. Otišao je nenadmašeni dijagnostičar Merhum primarius dr. hadži Šaćir Ćerimović. Preporod 2006, 9/827, od 1. maja.

Ismet Kasumagić, brat. Merhumi. Hadži-Neziha Ćerimović, rođ. Kasumagić (1925.-2015.). Preporod 2015, 24/1058, od 15. decembra.

1688 Posjeta 1 Posjeta danas