RADIŠIĆI

Nedaleko mjesta Proboja,što leži uz cestu, koja vodi iz Ljubuškog u Vitinu, naigjoše težaci pri kopanju njive za duhan na zidine,te pri tome nagjoše nekoliko sitnih broncanih novaca  rimskog cara…

Omaž hercegovačkom pejzažu

Naš saradnik Tim Clancy vodi nas u tajne zapadne Hercegovine, u doline Trebižata, Neretve, u močvare Hutovog blata, kule Počitelja, rimske i srednjovjekovne utvrde. Dolina rijeke Trebižat Rijeka Trebižat, sa…