RADIŠIĆI

Nedaleko mjesta Proboja,što leži uz cestu, koja vodi iz Ljubuškog u Vitinu, naigjoše težaci pri kopanju njive za duhan na zidine,te pri tome nagjoše nekoliko sitnih broncanih novaca  rimskog cara Konstancija I., kao i na nekoj staklene hrbine.Obaviješten o tim nahogjajima, uputim se na samo mjesto, u prvu ruku da ga razvidim, a eventualno i da ga pokušam prekopavati.Njiva je još u području sela Radišići, oko 200 koraka sjeveroistočno od mosta, što vodi preko probojskog potoka,,prema probojskom  stoje danas još stupovi rimskog jednostavno na lukove svedenog mosta. Nekoliko tesanih kamenova iz njega uzidano je u novi most.

Prigodom prije spomenurog kopanja njive nagjeni su oko 0.6 m pod površinom ostanci zgrade od 31 m dužine i 11.4 m širine.Zidine se sastoje od lomljenog kamena, prosto otesanog i uzidanog lijepom.Sudeći po množini ostanka zgrada bila je pokrivena crijepom. Mozajika ni naljevenog poda nije nagjeno.Po tlocrtu može se s obzirom na relativno goleme unutrašnje prostorije suditi, da je zgrada prije služila za javne, nega za privatne svrhe.

Blizu razvaline, kao i kod vrela, udaljenog od prilike 200 koraka od nje, nagjene su velike kamenite ploče s lijepo usječenim žlijebovima i ostanci vodovoda, koji je polazio od vrela do ove zgrade.

Jedan kilometar istočno od probojskog mosta nalaze se na 256 m visokoj „Gradina“ nazvanoj glavici, kojom se završuje kosa, koja se prostire sjeverozapadno od Ljubušljog, ostanci malog rimskog kastela. Temelji su mjestimice još dobro očuvani, ali su zidine, koje su uzgor stajale, na žalost sasvim razvaljene.Vele, da su onuda neki, koji su kopali blago, prije više godina našli oveći broj srebrnog novca cara Hadrijana.Blizu probojskih kuća nagjeno je na više mjesta rimskih grobova s paljevinom, u kojima je bilo broncanih stvari i suznih bočica, ali su ove, ne držeći ništa do njih, razbacali, pa sam ja od sveg tog za Zemaljski muzej mogao da namaknem samo dvije oštećene bočice.

Na livadi Dračevici,južno od probojskog mosta,konštatovao sam oveću skupinu razvalina od rimskih zgrada.Narod zove to mjesto crkvom svete Ruže.Površnim pretraživanjem mnogobrojnih šikarom obraslih hrpa ruševine,nagjen je fragmenat rimskog miljokaza, jedan nadgrobni natpis i dva okrnjka od stupova.

 

Izvor:Franjo Fiala;Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 1893;Historijski putopis kroz BiH;

Priredio:Kemal Mahić

 

1419 Posjeta 2 Posjeta danas