ADISA BAŠIĆ: SEVDALINKA KOJA SE NE MOŽE OTPJEVATI

Nani hati

povelo je mladoga mehmeda

zlato mehu od šesnaest ljeta

gologlavog u tankoj košulji

bez grijeha i bez ikog svoga

 

svako leti da mu majki javi

ne bi li ga spasila dželata

kad je majka vijesti razabrala

trči hita zemlje ne dotiče

hoće jadna da sačuva sina

kuda su joj drugi kazivali

tuda išla mehmedova majka

sve dok nije od kuće odmakla

(dok se nije aman dok se nije zaman)

dok se nije njezin put na dva podijelio

 

stade tada mehmedova majka

(pa ne znade aman pa ne znade zaman)

i pogrešnim putem krenu mehmedova majka

 

do živote svima kazivala

da je huda sama sebi kriva

da je svoga pogubila sina

 

Izvor:Adisa Bašić:KOŠĆELA;Planjax komerc doo;Tešanj,2021.

Izbor: Kemal Mahić

 

 

 

 

 

882 Posjeta 1 Posjeta danas