RAMIZ NURIKIĆ(1986): MAHRAMA

Mahrama na mojoj glavi,
nek ti nikakav
problem ne pravi.
To moj je štit, moja brana,
neprobojni bedem moga imana.

Mahrama na mojoj glavi,
pokazuje svima Put pravi.
Kako da očuvaju časti,
kako se neće nisko pasti.

Mahrama na mojoj glavi,
Gospodara svoga,tako slavi.
On propisa mjesto joj tu,
da istakne istinsku ljepotu.

Mahrama na mojoj glavi,
Neka vam na znanje stavi!
Poštenje i čast,moja
je vrijednost,
odanost,stid i čednost.

Brakovi pucaju jer
vrijednosti nema,
porodice propadaju
zbog problema.
Društvo se u nemoralu davi,
zato je mahrama na mojoj glavi.

 

Izvor:Preporod 1215/13-1.juli 2022.

Izbor: Kemal Mahić

931 Posjeta 2 Posjeta danas