Edin Husković: MOST NAD NERETVOM

Kad su zidarski esnaflije oborili i posljednju skelu nasta tajac. Dug i protežan muk. Među svijetom što se bio sakupio na mjesta odakle se mogla vidjeti posve nova i neobična…

HUSEIN BAŠIĆ (1938-2007): Kad su gorjele Božje kuće

Kad počisti ljude i sibijan cio, Kad sruši džamije, kule i česme, I diže sve što nije za zemlju svezano (što je pripadalo i što se zvalo njino), Kad polomi…