U Vijećnici održana akademija i koncert povodom 120. godišnjice osnivanja Preporoda

Jubilarna akademija i koncert povodom 120. godišnjice osnivanja i Dana Bošnjačke zajednice kulture Preporod održani su u sarajevskoj Vijećnici, čime je ova bošnjačka kulturna matica obilježila izuzetno važan jubilej.

Događaj je organiziran pod visokim pokroviteljstvom Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH.

“Bošnjačka zajednica kulture Preporod s brojnim aktivnostima, bogatom izdavačkom djelatnošću, naučno-istraživačkim radom, pokriva sve segmente kulture Bošnjaka, što ga čini maticom bošnjačke kulture i identiteta”, navodi se u pročitanoj poruci Bećirovića.

Kina odgovorila na tvrdnje da šalje oružje Rusiji, a komentirali i mogućnost kraja rata u Ukrajini

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović je u obraćanju ukazala na značaj samosvijesti i entuzijazma onih koji su prije 120 godina osnovali Preporod.

“Tog dana su Bošnjaci dobili vlastitu kulturnu instituciju, koja će desetljećima bdjeti nad njihovim identitetom. Nesumnjivo, uz Islamsku zajednicu koja je jamac institucionalne artikulacije religijske dimenzije našeg identiteta, Bošnjačka zajednica kulture Preporod bila je i ostala jamac, institucionalni jamac kulturnom i edukativnom identitetu našeg naroda”, kazala je Mahmutbegović.

Bošnjačka zajednica kulture Preporod je temeljna i najstarija organizacija kulture Bošnjaka, ovaj jubilej je, prema riječima predsjednika Sanjina Kodrića, dočekala sa sviješću o povijesnoj i savremenoj važnosti bošnjačke kulturne i društvene zadaće, koja je od samog početka zacrtana kao rad i djelovanje za opće dobro.

“U 120 godina je stala ne samo historija Preporoda, nego na neki način i historija Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Sve ono što se odvijalo u ovih 120 godina, na neki način se reflektiralo i na djelovanje Preporoda, ali isto tako, Preporod je stvarao ne samo kulturu, već i društvo Bosne i Hercegovine. Tome u prilog govori činjenica da je samo Gajret, kao pravni prethodnik Preporoda, školovalo dvije trećine bošnjačkih intelektualaca do 1941. godine, što govori da je ono de facto stvorilo bosanskohercegovačku društvenu elitu”, rekao je Kodrić.​​​​​​​

Historija Preporoda počinje 20. februara 1903. godine osnivanjem kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Gajret, društva za potpomaganje muslimanskih učenika i studenata. U prostorijama Jugoslavenskog muslimanskog kluba u Sarajevu je 1924. godine održana osnivačka skupština Narodne uzdanice, drugog ključno važnog muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva koje također čini preteču i pravnog prethodnika današnjeg Preporoda.

Rad Bošnjačke zajednice kulture Preporod kao zvaničnog pravnog nasljednika društava Gajret i Narodna uzdanica, odnosno poratnog jedinstvenog društva Preporod, nastavljen je 5. oktobra 1990. godine na obnoviteljskoj skupštini održanoj u sarajevskoj Vijećnici. Prvi predsjednik obnovljenog Preporoda bio je Muhsin Rizvić (1990–1993), nakon kojeg su predsjednici Preporoda bili i Enes Duraković (1993–1994), Munib Maglajlić (1994–2001), Šaćir Filandra (2001–2010) i Senadin Lavić (2010–2019). Aktuelni predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod je Sanjin Kodrić.

 

Radiosarajevo.ba

.

380 Posjeta 1 Posjeta danas