ALMIN KAPLAN(1985): Dedina smrt ko konzerva, trebala je ključ

Ko zgužvana najlon kesa, bez daška vjetra Još samo očima okrajke svijeta mjerka   Moj dedo na samrtnoj postelji.Glava mu Ko zvečka,s dvije zjenice crnje od dugmadi   Najcrnje, vele…