JEVTO DEDIJER: SELA LJUBUŠKOG KOTARA – PROBOJ

Polje zapadno od Ljubuškog zove se Beriš, i to onaj dio između Ljubuškog i Veljaka s jedne strane i Graba i Proboja s druge strane. Na sjevernoj ivici poljskoj su sela Radišići,Proboj i Vitina. Na rtu, koji rastavlja Beriš od Razloga su sela Orovlje, Grab i Vašarovići. Na višeme južnom dijelu je Humac a na sjeverozapadnom Veljaci. Sela, što su uz sjevernu ivicu imaju svoje dijelove po 2-3 kilometra daleko u zaravni između Beriša i Mostarskog Blata. Osim ovih sela ispitana su i sela opštine Klobiuka, koja leži na karsnoj zaravni zapadno od polja. Seljaci piju vodu s Mlada. Svi su katolici osim nekoliko Muslimana. Ovi katolici nemaju slava.

P R O B O J

Zemlja je većinom aginska, a imaju nešto i svoje, što su iskrčili u meri.Age su većinom Muslimani iz Vitine, Ljubuškog i Travnika.Plaćaju četvrtinu i (h) izmet. Na planinu gone na Vran i na Čvrsnicu.

Pričaju da su preci današnjih porodica zapamtili kad su Otok i Proboj sačinjavali jedno selo i plaćali samo 18 groša poreza. Ipak je išao glavar Tadija Bandur u Travnik da se tuži na veliki porez.

Najstarija porodica je Galijat. Oni su starjenici, za svoj rod dalje ne znaju, ima ih dvije kuće.

Vučići su došli prije 200 godina iz Blatnice,mostarski srez.Ima ih još u Cernju, Blatnici i Vidu.Ovdje ih tri kuće.

Banduri misle da su iz Stona, jer i tamo ima istop prezimena.Znaju da žive u selu još od prije nego su Turci protjerani iz Dalmacije.Ima ih na Ardomilju i Glavatičevu.Ovdje ih je sedam kuća.

Čuvalov pradjed doselio je iz Klobuka od Rašića.Ima ih 15 kuća.

Tolića pradjed, Mate,doselio je iz Tijaljine prije 140 godina.Ima ih u Grudama,Vrgorcu, Tijaljini i Mostaru. Ima ih tri kuće.

Gavran je iz Rastovače u Posušju doselio zbog siromaštva prije 130 godina.. Ima ih u Bekiji u mnogo sela, u Vitini i ovdje 5 kuća.

Nuića otac je zbog siromaštva došao iz Drinovaca. Ima ih u Drinovcima, Ljubuškom, i ovdje 4 kuće.

Zovko je došao iz Hamzića u Otok, a odatle mu otac na čitluk. Ima ih pet kuća.

Grgići su došli prije 80 godina iz Rašljana za Ljubuškim.Ima ih u Rašljanima,Trebižatu, Bveljacima, Klobuku, i ovdje 4 kuće.

Zlopaš je iz Bova u Radišiće a odatle mu je otac došao na ženinstvo prije 40 godina.Ima ih u Bovu,Radišićima i ovdje dvije kuće.

Tica, njegov djed doselio je s Ledinca prije 70-80 godina zbog siromaštva.Ima ih jedna kuća.

Cigo, njegov je djed došao prije 80 godina došao zbog siromaštva.Ima ih mnogo u Dobrkovićima i ovdje jedna kuća.

Alilovića otac je prije 70-80 godina došao iz Radišića.Ima ih dvije kuće.

Vukšić je ovdje samro i na njegovo je došao Šimović s Umca prije 30 godina.Ima ih jedna kuća.

Jedan je Boras došao prije 60 godina iz Vitine,a drugi prije 23 iz Grabovnika.Ima ih 6 kuća.

Ereš je došao prije 30 godina iz Radišića na ženinstvo, a starinom je iz Rasna u mostarskom kotaru.Ima ih 2 kuće.

Grizelj je došao na ženinstvo s Umca prije 35 godina.Ima ih jedna kuća.

Bunoza je porijeklom iz Tijaljine, a ovdje ga dovela majka prije 25 godina iz Radišića.

I Ravlića je dovela žena prije 33 godine iz Poljica kod Vrgorca.Ima ih u Drinovcima,Radišićima, u Dalmaciji i ovdje 1 kuća.

Fazlinovići(Musl.) su prije 100 godina preselili iz Ljubuškog na zemlju.Ima ih u Ljubuškom, i ovdje tri kuće.

Ključani(Musl.) su starinom iz Ključa u Bosni, ovdje prešli iz Ljubuškog prije 30 godina.

Dizdarevići su prešli iz Vitine prije 80 godina na zemlju.Ima ih u Ljubuškom,Vitini i ovdje 1 kuća.

Petrinu je dovela žena iz Hamzića prije 15 godina.Ima ih jedna kuća.

Bebek je prije 60 godina preselio iz Ljubuškog na zemlju.Ima ih 1 kuća.

Napomena:Orijentaciona godina za razumijevanje je 1909.

Izvor:Jevto Dedijer:HERCEGOVINA-antropogeografske studije;Sarajevo 1991;

Priredio: Kemal Mahić

958 Posjeta 1 Posjeta danas