JEVTO DEDIJER: UMAC

Na sjeveroistočnoj ivici višeg, krševitijeg jugoistočnog dna beriškog, koje se zove Grabovina.Seljaci su mahom kmetovi.Plaćaju četvrtinu i po nekolike nadnice. U ime (h) izmeta. Samo malo se seljaka otkupilo, i to samo djelomice.Samo je jedan seljak potpuno slobodan. Stoke imaju vrlo malo; neko pet, neko deset ovaca.Ljeti je daju seljacima iz Ardomilja, Radišića i Bekije koji sami sobom gone u planinu. Stoka ljetuje na i Prokosu od Duhova do Miolja. Za bravče plaća se za ljeto po 15 solada, a za krupno po 2 forinta.

Selo je razređena tipa. Ne izdvajaju se mahale, samo pojedine pomjenosti nose imena.:Veliki i Mali Humac, Ruljar i Kutac.

Od starina pričaju za nekakav stari grad na Gračini.Ima gomila i „grudina“.Stećaka s krstovima ima u Kucu.

Ovdje su stanovali Luburići,pa otišli u Radišiće. Stari Juko Vranješ pamti kad u selu nije bilo više od sedam kuća i tri porodice:Šimići,Zorići i Vranješi.Sve tri su porodice došle „gladne godine po astačili“.

Šimićev pradjed došao je iz Ružića u Bekiji.Računa se da ih u Bekiji ima do 100 kuća.Ovdje ih 4 kuće.

-Vranješ je isto tako iz Ružića. Ima ih u Ružićima,Tihaljini,Kravici, Mostarskom Blatu,Sarajevu i „još negdi u Bosni, a ovdje 4 kuće.

-Zorići su iz Gruda u Bekiji, gdje ih i sad ima.Ima ih negdje u Bosni, i ovdje tri kuće.

-Za Bubale vele da su po bližim selima vječito seljakali. Stanovali su Ardomiljama i Cernju,gdje ih još ima.Ovdje ih 1 kuća.

-Milas je iz Tihaljine,gdje ih još ima.Došao je „gladne godine“ da preživi uz grad.Ima ih 2 kuće.

-I Mlinarevića djed je došao iz Tihaljine zbog gladi.Ima ih u Tihaljini,Klobuku,Ružićima.i ovdje 4 kuće.

-Sabljića pradjed došao je od gladi s Bova, gdje ih još ima.Ovdje ih 4 kuće.

-Dedići nose ujakovo prezime.Oni su Perići iz Tihaljine.Mati ih je prevela ocu gladnih godina.Ima ih u Tihaljini,Studencima, i ovdje 12 kuća.

-Okmadža je pobjegao iz Kozice od francuskog zuluma, koji su gonili na argatovanje i „zbabne žene pa se jalovile na radnji“.Ima ih u Kašću,Kozici,i ovdje 2 kuće.

-Antunović je zajedno s Okmadžom iz istog sela pobjegao.“Ne da im se raskotiti,uvik jedna kuća“ Ima ih u Kozicama,Otrićima(Dalmacija), u Klobuku i po Bekiji.

-Zovci su iz Broćna iz Amzića.Jednim je došao otac, a drugima djed.Ima ih u

Bijači,Otoku,Radišićima,Gabeli,Bišću,Mostaru i Bijelom Polju, i ovdje 6 kuća.

-Šoše su iz Šipovače.Došao im djed.Ima ih u Vašarovićima,Grabu,pod Ljubuškim i ovdje 3 kuće.

-Per(Pehar) je iz Broćna.Došao im djed.Ima ih u Broćnu,pod Ljubuškim,Seocima i kod Graca u Dalmaciji, kuda su odavde odselili.Ima ih 3 kuće.

-Tomića je djed iz Tihaljine zbog gladi. Ima ih u Radišićima,Poganoj Vlaci,Tihaljini,Broćancu, i ovdje 3 kuće.

-Mucića djed je iz Tihaljine.Ima ih u Tihaljini,Cernju,Klobuku,i ovdje 6 kuća.

-Primorčev djed od Tihaljine.Ima ih u Bijači,Tihaljini,Radišićima,i ovdje 3 kuće.

-Kovač je došao prije 30 godina iz Posušja,fratrima u momaštvo.Ima ih u Posušju,Mostaru, i ovdje 4 kuće.

-Paradžik je iz Broćna.Došao mu djed od gladi.Ima ih u Broćnu,Prigradi,Vitini, i ovdje 2 kuće.

-Bezer je „od Broćna“.Došao mu pradjed od gladi.Ima ih u Crljenom Grmu,Cerovnom Dolu,u Ligalima(u Rašljanima), i ovdje 5 kuća.

-Ercezi su iz Milošića iz Dalmacije.Ima ih pod Prologom,u Milošićima, i ovdje 3 kuće.

-Markovića djed je iz Kašča.Ima ih u Prigrađu,i ovdje 2 kuće.

-Vujevića otac je prije 60 godina došao „od Broćna“.Ima ih u Grabu,Radišićima, i ovdje 2 kuće.

-Ereš je iz Broćna, pa prešao u Radišiće,gdje ih i sada ima, pa odatle u Umac.Ovdje 1 kuća.

-Šimovićev pradjed „od Broćna“.Odavde ih je odselilo u Dalmaciju,Vitinu i Klobuk.Ovdje 1 kuća.

-Jelić je prije 30 godina došao od Širokog Briga u najam.Ima ih 1 kuća.

-Ćuže je iz Mokroga kod Mostarskog Blata.Došao mu djed na Bijaču,pa ovdje.Ima ih u Grljevićima i ovdje 1 kuća.

-Petrilj je iz Ružića. Došao im djed.Ima ih u Ružičima, i ovdje 1 kuća

-Bilić je iz Seoca iz Dalmacije.Došao im djed.Ima ih u Crljenom Grmu,Lištici,Seocima,i ovdje 2 kuće.

-Alilovića je djed došao iz Ružića u Radišiće, pa ovdje otac proije 50 godina.Ima ih 1 kuća.

-Milićevića otac je došao iz Broćna u momčiluk.Ima ih u Radišićima,Hamzićima,Ograđeniku, u Mostaru, i oko Mostara,i ovdje 2 kuće.

-Konđa iz Ružića.Došao mu je otac.Ima ih u Ružićima,i ovdje 1 kuća.

-Grgića pradjed je iz Broćna.Ima ih u Proboju,Klobuku, i ovdje 3 kuće.

-Gale je iz Broćna.Došao mu je otac prije 40 godina.Ima ih na Bijači,Crljenom Grmu, i ovdje 2 kuće.

-Mikulić je iz Ružića,došao u momaštvo prije 35 godina.Ima ih u Radišićima,Vitini,Borajni(ljubuški kotar),i ovdje 1 kuća.

-Dodig je iz Prologa.Došao mu djed.Ima ih u Crljenom Grmu,Prologu,Vašarovićima,i ovdje 1 kuća.

-Majstorovića djed je iz Drinovaca.Ima ih u Drinovcima,Prigrađu,Zavojanima,i ovdje 2 kuće.

-Mandića pradjed je „od Broćna“.Ima ih u Ardomilju,i ovdje 1 kuća.

-Blažević je pobjegao iz Kozice od francuskog zuluma.Ovdje je 1 kuća.

-Orman je starinom iz Ljubuškog,Musliman;živi ovdje i u varoši.Ima ih još u Mostaru.

-Musliman Konjhodžić je prešao iz Ljubuškog „na svoje“.Ima ih 3 kuće.-

-Piperac živi i ovdje i u varoši.

Izvor:Jevto Dedijer:Hercegovina-antropogeografske studije;Sarajevo,V.Masleša,1991.

Priredio: Kemal Mahi

955 Posjeta 2 Posjeta danas