Amel Suljovic :Vertigo

„Allah je jedini Pomagač!

Mehmed , sin Muratov, uvijek pobjedonosni!

Zapovijed časnoga uzvišenog sultanskog znaka i svijetle carske tugre, osvajača svijeta je slijedeća:

Ja, sultan Mehmed

dajem na znanje svom građanstvu i odličnicima da su posjednici ovog carskog fermana, bosanski duhovnici te franjevci, našli moju veliku milost,pa zapovijedam:

Neka niko ne smata i ne uznemirava spomenute,

ni njihove crkve. Neka niko ne smeta i ne uznemirava spomenute,

ni njihove crkve.

Neka mirno žive u mome Carstvu,

A oni koji su izbjegli neka budu slobodni i

sigurni.Neka se vrate i neka se bez straha u zemljama moga Carstva nastane u svojim kućama

i svojim samostanima.

Ni moje visoko visočanstvo, ni moji

veziri,ni moji službenici, ni moji podanici, niti iko od stanovnika moga Carstva neka ih ne vrijeđa i ne uznemirava.

Neka niko ne napada, niti vrijeđa i ugrožava ni njih, ni njihov život, ni njihov imetak, ni njihove crkve Pa i ako bi iz tuđine doveli kojega čovjeka u moju državu, da im je dopušteno.

.

Kunem se slijedećom velikom zakletvom:

Tako mi Stvoritelja Zemlje i Nebesa, koji hrani sva stvorenja,

I tako mui sedam Musafa i tako mi našeg velikog Pejgambera i tako mi 124.ooo vjerovjesnika, i tako mi sablje koju pašem.

niko neće protivno učiniti ovome što je napisano,

dok oni budu mirni u mojoj državi i vjerni mojoj zapovijesti.

Pisano 28. Maja, 1463 g. u mjestu Milodraž, Bosna.

Izvor: Amel Suljević:VERTIGO,Sarajevo Sejtarija,2007.(Štampa:Grafotisak)

Izbor: Kemal Mahić

504 Posjeta 1 Posjeta danas