Na groblju GRAĐENI STANOVI: Detalji optužnice protiv bivšeg banjalučkog muftije Osmana Kozlića i čelnih ljudi Medžlisa, PRODALI VAKUFSKU ZEMLJU

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv bivšeg banjalučkog Muftije Osmana Kozlića (58), nekadašnjeg predsjednika Medžlisa Islamske zajednice u Banjaluci Kasima Mujičića (77), bivšeg predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa IZ Almira Hodžića (38) i nekada glavnog imama Muhedina Spahića (38) zbog sumnje da su oštetili Medžlis IZ Banjaluka za više stotina hiljada maraka.

Na groblju GRAĐENI STANOVI: Detalji optužnice protiv bivšeg banjalučkog muftije Osmana Kozlića i čelnih ljudi Medžlisa, PRODALI VAKUFSKU ZEMLJU

Optužnica je podijeljena u četiri tačke.

– Kasim Mujičić koji je bio ovlašten za zastupanje Medžlisa IZ je 21. oktobra 2014. godine bez prethodne saglasnosti Vijeća muftija kod notara B.M. iz Banjaluke zaključio ugovor o zamjeni nekretnina sa pravnim subjektom, a koji se odnosi na zamjenu groblja Vakuf Mehdibegove džamije u površini od 3.563 kvadrata. Saglasnost je kasnije pribavljena od Vijeća muftija 6. aprila 2015. godine uz određene izmjene ugovora koje su se ticale kvadrature stambenog i poslovnog objekta. Na osnovu toga Mujičić je, kao jedan od potpisnika, propustio dužnost nadzora i nesavjesno postupio neizvršivši svoju službenu dužnost tako što je trebao zahtijevati sačinjavanje novog ugovora ili aneksa postojećeg sa izmjenjenim uslovima što on nije učinio. To je za posljedicu imalo prodaju nekretnina od strane posjednika i vlasnika trećoj osobi B.J. čime je Medžlis IZ oštećen za 453.293 KM – navedeno je u optužnici.

 

Osman Kozlić je, kao Muftija Mustijstva Banjalučkog, optužen da je stavio svoj potpis kao garant i supotpisnik na zaključenje ugovora o zamjeni spornih nekretnina opisanih u prvoj tački optužnice.

– Kozlić je propustio dužnost naroda i nasavjesno postupio neizvršivši svoju službenu dužnost – stoji u optužnici.

Hodžić je optužen da je kao predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Banjaluka u namjeri da drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist 21. aprila 2016. kod notara zaključio ugovor o besteretnom prenosu prava svojine i posjeda na nekretnini kojim je prenio bez naknade Vakufsko zemljište u Kozarskoj ulici na firmu iz Banjaluke. Ugovor je zaključen bez prethodno pribavljenog odobrenja Vijeća Muftija usljed čega je Medžlis IZ oštećen za iznos od 200.000 KM.

U optužnici se navodi i da je Hodžić, zajedno sa Kozlićem i investitorom izgradnje, 13. jula 2016. potpisao ugovor o zajedničkom ulaganju sa jednom firmom iz Banjaluke kao suinvestitorom izgradnje poslovnog objekta u ulici Meše Selimovića, na vakufskom zemljištu Ferhat-pašine džamije (254 kvadrata). Time je ušao u realizaciju ugovora i izgradnju poslovnog objekta bez pribavljene saglasnosti i odobrenja Vijeća muftija i prekoračio granice svojih ovlaštenja.

-Iako je ugovorom o zajedničkom ulaganju utvrđena fiksna cijena pruženih usluga optuženi je 17. januara 2017. godine zaključio još jedan ugovor u ime Medžlisa IZ Banjaluka kao naručilac o izvođenju druge faze građevinskih radova za ugovorenu cijenu od 73.000,00 KM, a koja je putem blagajne gotovinski isplaćena izvođaču K. A., čime je pričinio štetu Medžlisu IZ – piše u optužnici.

Muhedinu Spahiću na teret se stavlja da je kao glavni imam i punomoćnik Hodžića 21. aprila 2017. godine bez saglasnosti Vijeća muftija zaključio ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti u Kozarskoj ulici na firmu iz Banjaluke, čime je oštetio Medžlis za 14.600 KM. Istovremeno je sačinio Odluku o raspolaganju nepokretne imovine Medžlisa u kojoj je unio neistinite podatke, odnosno da je istu donio izvršni odbor Medžlisa dana 24. marta 2017. godine, a koju je potom ovjerio pečatom Medžlisa i upotrijebio je u pravnom prometu za zaključivanje predmetnog ugovora.

-Optužen je i da je 14. juna 2016. zaključio Ugovor o prenosu prava svojine na vakufskoj zemlji u Trnu kod Laktaša sa Medžlisa na firmu iz Banjaluke. To je učinio suprotno proceduri i bez odobrenja Vijeća muftija da bi 14. marta 2017. godine prometovao nekretnine zaključivši kupoprodajni ugovor po cijeni od 30.000,00 KM, čime je firmi iz Banjaluke pribavio imovinsku korist – navedeno je u optužnici.

Prema tome, Mujičić i Kozlić se terete za krivično djelo nesavjestan rad u službi, Hodžić se tereti za dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, dok se Spahić tereti za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i za falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

 

srpska info

360 Posjeta 3 Posjeta danas