Slika (iz) mahale

Objavljujemo jednu zanimljivu fotografiju iz mahale Žabljak, Ljubuški iz novog ciklusa “Slike iz mahale”. Fotografije će biti objavljene sa numerisanim objektima / kućama na slici i čitaoci će imenovati vlasnike…