Slika (iz) mahale

Objavljujemo jednu zanimljivu fotografiju iz mahale Žabljak, Ljubuški iz novog ciklusa “Slike iz mahale”.

Fotografije će biti objavljene sa numerisanim objektima / kućama na slici i čitaoci će imenovati vlasnike ili nositelje domaćinstva iz 80-tih godina ili ranije u grupi na Facebook-u.

Naknadno ćemo objaviti ta imena ovdje u nastavku teksta. Pokušavamo učiniti naš zavičaj zanimljivijim i prepoznatljivijim i ujedno da se zapamte ljudi i familije koje su boravile ili borave i sad na tom području. Ovaj ciklus je tijesno povezan sa ciklusom prof. Keme Mahića o ljudima u mahalama koji je preuredio i poslao nam  spiskove koje je svojevremeno napravio Aziz Sadiković.

Molimo ljubušake koji imaju slične fotografije iz drugih mahala da nam ih dostave za objavu u ciklusu.

Zahvaljujemo prof. Kemi Mahiću i Đemici Grljeviću na ustupljenoj fotografiji.

 1. Muriz Sadiković (ranije r.Šerif Sadiković)
 2. Senad i Zlata Maksić (r. Halim Maksić)
 3. Miralem Čebo (r. Ajiša Čebo) dupleks R.Ibrahim Fazlić (r. Husein Konjhodžić)
 4. Nedžad Demirović – Matalo (R. Agan i Hidajeta – Hitka Mušić)
 5. Raska i Avdo Maksić (r. Emir-Ćiro Maksić, r. Dervo i Sala Merdžo)
 6. Hava Mušić
 7. Munib Sadiković (Iza br. 7 je kuća tzv.“Gruntince“)
 8. Suad i Samir Selak (r. Šaćir i Hava Selak, r. Alija Nović)
 9. Ćerim i Beba Maksić 1.polovini; R. Ševala, Mulijana, Muhidin, Đemica  Grljević u 2.pola
 10. Hamo, Sufijan, Fatima – Fatka Sadiković u lijevoj polovini; Mujo i Aiša Ćeško, Dr. Sadik Sadiković u desnoj polovini
 11. Dunja Kulenović, Irfan Sadiković (r. Hamo i Hadžera, Hasan Sadiković)
 12. Pero i Dragica Zarić (R. Haso i Pemba Selimić) dupleks p. Iva Čolakuša
 13. Abdulah – Dulo Sadiković (r. Ibrahim i Atija Sadiković)
 14. Salem, Mirsad, Esad Sadiković (r. Sejfo Sadiković)
 15. R. Šefket i Selman Sadiković
 16. Esma Zagić (r. Nahas – Nasa Zagić, Ibro Zagić) (Sulo Kadragić)
 17. Sulejmen, Samija, Đenita, Hasan Beširović (sin) (r. Hasan, Sabira, Suad) u pola; Merana Beširović (r.Hamo, Nađa Beširović)

 

 

1754 Posjeta 1 Posjeta danas