ARONIJA

ARONIJA

Izuzetno ljekovita i korisna biljka,aronija potiče s istoka Sjeverne Amerike,gdje se uz Aroniu malanocarpu(crnoplodnu aroniju još mpže naći i Aronia arbutifolia(crvenolisna aronija).Kao hranu i kao lijek prvi su je počeli koristiti sjevernoamerički Indijanci,koji su njene plodove sušili i upotrebljavali za  zimske pogače.Kako…