Put kroz zemlju Hercegovaca

U časpisu “Unsere Wehrmacht in Böhmen und Mähren”, (Naša vojska u Bohemiji i Moravskoj), broj 1. od 13. januara 1942. godine objavljen je tekst pod naslovom “Fahrt durch das Land…

Iz stare štampe: O Ljubuškom, Jugoslavenski list, 1921. godine

U Jugoslavenskom listu od 16. juna 1921. godine, u rubrici “Podlistak” objavljen je tekst pod naslovom “Preko kršnog trokuta”, u kojem je autor, potpisan kao Triglavski, opisao svoje impresije o…

SMAIL ŠPAGO: IŠČEZLA ZANIMANJA: DUHAN

…Pušači bi osušeni list duhana križali, tj.sijekli na sitne niti i umotavali u drugi list duhana i tako bi ga pušili.Kasnije su se pojavili listići za motanje,papirići ili ćati.Vješti pojedinci…