Husnija Kamberović: Begovski zemljišni posjedi:KAPETANOVIĆ  IZ  VITINE

Husnija Kamberović: Begovski zemljišni posjedi:KAPETANOVIĆ IZ VITINE

Predstavnici porodice Kapetanović iz Vitine kod Ljubuškog obavljali su dužnost ljubuških muselima i kapetana i imali su važnu povijesnu ulogu počev od 17. stoljeća.U vremenu austrougarske uprave svakako je najznačajnija uloga Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka(1839-1902.),kojem je, zbog zasluga koje je stekao svojom odanošću…

Moja istina, moj Heliodrom, 1993

Moja istina, moj Heliodrom, 1993

Objavljeno 2020 g. na ljubusaci.com Moj doprinos historiji bošnjaka Ljubuškog, dokumentovanje egsodusa. Historijski događaji se ne mogu tek tako izbrisati, iako mnogi to pokušavaju, bilo da se radi o genocidu u Srebrenici, događanju Jasenovca, Bleiburga pa tako i eksodusa bošnjaka Ljubuškog. Često…

Za mandata Mehmeda-bega Kapetanovića Sarajevo je dobilo Vijećnicu, Zemaljsku bolnicu, električnu centralu, gradsku tržnicu

Za mandata Mehmeda-bega Kapetanovića Sarajevo je dobilo Vijećnicu, Zemaljsku bolnicu, električnu centralu, gradsku tržnicu

Na današnji dan – Godišnjica smrti Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka, bošnjačkog pisca, političara i sakupljača duhovnog narodnog blaga svoga naroda Nakon dolaska Austro-Ugarske i smrti prvog gradonačelnika Sarajeva Mustafe Fadilpašića, Ljubušak 1893. godine postaje gradonačelnik Sarajeva, drugi po redu u njegovoj povijesti….

ALIJA BEJTIĆ: LJUBUŠKI U „RAZGOVORU“ I HISTORIJI (II)

ALIJA BEJTIĆ: LJUBUŠKI U „RAZGOVORU“ I HISTORIJI (II)

Prema onome što se u Ljubuškom kao nekadašnjoj kasabi i Kačićevoj varoši sačuvalo do naših dana(1977.), naselje što se proteglo u prilično dugoj liniji u dobro nagnutom terenu ispod Butorovice, sastoji se od dvije naseobine, upravo, kako se na terenu označava, džemata,…

Dračevica kod Proboja blizu Ljubuškog

Dračevica kod Proboja blizu Ljubuškog

Godine 1893. konštatovao sam na livadnoj parceli Dračevici nekoliko zidina, koje mi se učiniše, da potječu iz rimskog doba.Nađeni u najbližoj okolini ostanci, koje sam u „Glasniku Zemaljskog muzeja“ 1893. opisao pod „Prilozi rimskoj arheologiji Hercegovine“, bitno me utvrdiše u mome mišljenju.Narod…