UZP (16): HVO-ova okrutna mučilišta za Muslimane Hercegovine

UZP (16): HVO-ova okrutna mučilišta za Muslimane Hercegovine

Provodeći Tuđmanov udruženi zločinački poduhvat, Herceg-Bosna/HVO su u postupku ”etničkog čišćenja” i ”kompaktiranja” teritorije formirali na prostorima koje su držali pod vojnom kontrolom koncentracione logore, što inače spada u najteže oblike zločina.