IZVOD IZ DOMOVNICE ZA KONJHODŽIĆE (1926-1946)

Konjhodžići su do 1993 g. bili najbrojnija muslimanska porodica u Ljubuškom. Stara njihova postojbina je u džematu Gožulj, gdje od davnina pa sve do danas postoje i lokaliteti pod nazivom Konjhodžića mahala te Konjhodžića bristi, koji najizravnije podsjećaju na tu porodicu i govore o njenoj relativno velikoj starosti. Jedan je Konjhodžić iz novijeg vremena zabilježen kao dobrotvor. To je Zaim-aga, sin Ibrahim-agin (hadži Ibrage) koji je godine 1923/4, dao o svom trošku temeljito renovirati i prebojiti džamiju u Gožulju, o čemu kazuje natpis na arapskom jeziku na ploči iznad ulaza u džamiju. Jedna grana Konjhodžića odavno živi u selu Humcu kraj Ljubuškog. Tu su doselili iz samog Ljubuškog početkom XX stoljeća „na svoje“i tada su bile tu tri njihove kuće (porodice).

Kazivanje u narodu u samom Ljubuškom, upućuje da su se Konjhodžići tako prozvali po nekom hodži iz grada Konje (u Anadoliji u Turskoj) i da, tako, od njega potječu.Utisak je da se ta tvrdnja više zasniva na efektu sličnosti prezimena i navedenih riječi, negoli na izravnom znanju. Ima, međutim, jedan izvor koji sam svojim vremenom i sadržajem u potpunosti negira to kazivanje, i kao tradiciju o porijeklu i kao etimologiju prezimena i baca sasvim novo svijetlo na porijeklo i starost te porodice. To su zapisi u dubrovačkom arhivu koje je iznio Ciro Truhelka, a prema kojim se porodica prezimena baš Konjhodžić, i to njezin član Ivko javlja još krajem 15. stoljeća na dvoru hecegovačkog sandžakbega Mustafa-bega Milivojevića (1483-86 i 1489-93 godine) u funkciji njegova poklisara. Taj Ivko Konjhodžić javlja se u toj službi i na dvoru Mustafa-begova sljedbenika Sulejman-bega. Dana 26 marta 1493 došao je u Dubrovnik da najavi nastup Sulejman-begov i predao dubrovačkom knezu sandžakbegove darove. Ti podaci kazuju da ljubuški Konjhodžići idu u red najstarijih poznatih muslimanskih porodica domaćeg porijekla, ne samo u Ljubuškom nego uopće u Bosni i Hercegovini, te da su vjerovatno potomci starih dobrih Bošnjana.

Konjhodžić Abdulah-učitelj (Smajilage),rođen 23.03.1897 u Ljubuškom

Konjhodžić Zejna rođ. Kudra, rođ. 1925 Tasovčići Stolac, žena Abdulaha

Konjhodžić Sabit, brat Abdulaha, 1888 Ljubuški

Konjhodžić Ifeta, sestra Abdulaha, 27.03.1902 Ljubuški

Konjhodžić Hava, ud. Smajilage, majka Abdulaha, Ljubuški

Konjhodžić Veseljko, sin Abdulaha i Zejne rođ. Kudra, 30.04.1930 Zaušje Bileća

Konjhodžić Alija brat Abdulaha, 23.10.1899 Ljubuški

Konjhodžić Nada, kći Abdulaha i Zejne rođ. Kudra, 12.05.1931 Zaušje Bileća

Konjhodžić Muhamed, sin Abdulaha i Zejne rođ. Kudra, 20.08.1932 Ljubuški

Konjhodžić Nedžat, sin Abdulaha i Zejne rođ. Kudra, 15.07.1935 Ljubuški

Konjhodžić Avdo, sin Abdulaha i Zejne rođ. Kudra, 29.09.1933 Ljubuški

Konjhodžić Zenka, žena rah. Omera, rođ. Košarić, 1875 Ljubuški

Konjhodžić Zada, kći Omera i Zenke, 1903 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša, kći rah. Arifa, unuka Zenke, 22.03.1920 Ljubuški

Konjhodžić Omer, sin rah. Arifa, unuk Zenke, 08.12.1921 Ljubuški

Konjhodžić Emir, sin rah. Arifa, unuk Zenke, 24.12.1923 Ljubuški

Konjhodžić Fahra ud. Mehmeda, rođ. Sadiković, r.1850 Ljubuški

Konjhodžić Camil sin Mehmeda i Dude Čućuković, rođ.28.05.1894 u Ljubuškom, činovnik

Konjhodžić Mahmut, sin Mehmeda i Fahre rođ. Sadiković, 27.10.1905 Ljubuški

Konjhodžić Safet, sin Mehmeda i Fahre rođ. Sadiković, 27.03.1908 Ljubuški

Konjhodžić Nešet, sin Mehmeda i Fahre rođ. Sadiković, 30.04.1910 Ljubuški

Konjhodžić Asim, sin Mehmeda i Fahre rođ. Sadiković, 30.05.1920 Ljubuški

Konjhodžić Zejna, kći Mehmeda i Fahre rođ. Sadiković, 13.07.1913 Ljubuški

Konjhodžić Rukija, žena Camila, rođ. Dizdarević, Vitina Ljubuški

Konjhodžić Mehmed, sin Camila i Rukije rođ.Dizdarević, 28.05.1932 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša rođ. Metilj, žena Ćamila, Čapljina srez Stolac

Konjhodžić Duda, žena Mahmuta, rođ. Bukovac, 16.01.1908 Ljubuški

Konjhodžić Dudija, kći Ćamila i Ajiše rođ. Metilj, 02.01.1935 Ljubuški

Konjhodžić Vasva, kći Mahmuta i Dude rođ. Bukovac, 10.06.1938 Zagreb Jelačića 3/II

Konjhodžić Amina, kći Ćamila i Ajiše rođ. Metilj, 05.08.1941 Ljubuški

Konjhodžić Tehvida, kći Camila i Ajiše rođ. Metilj, 08.03.1937

Konjhodžić Mehmed, sin Camila i Ajiše rođ. Metilj, 21.06.1939 Ljubuški

Konjhodžić Šemsa žena Nešeta, Mostar

Konjhodžić Osman, starješina, sin Muhameda i Munte rođ. Terzić, 26.06.1890 Ljubuški

Konjhodžić Munta, majka Osmana, rođ. 1860 u Ljubuškom

Konjhodžić Muhamed, sin Mahe, r. 1873 Ljubuški

Konjhodžić Nazifa rođ. Mahić, žena Muhameda, 1895 Ljubuški

Konjhodžić Behka, kći Muhamedai Nazife rođ. Mahić, 18.11.1926 Ljubuški

Konjhodžić Mahmut, sin Muhameda i Nazife rođ. Mahić,23.04.1922 Ljubuški

Konjhodžić Derviš, sin Muhameda i Nazife rođ. Mahić, 11.07. 1930

Konjhodžić Ibrahimaga (Hadžilbraga)

Konjhodžić Hasan sin Hadžilbrage

Konjhodžić Salko sin Hadžilbrage

Konjhodžić Zaim sin Hadžilbrage

Konjhodžić Mehmed sin Hadžilbrage

Konjhodžić Abdulah sin Hadžilbrage

Konjhodžić Mulo sin Hadžilbrage

Konjhodžić Kizltan Džemal sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Ćamil sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Hasan sin Zaima

Konjhodžić Kizltan Alija sin Zaima prof Dr sci Arch.

Konjhodžić Kizltan Zaim sin Camila

Konjhodžić Kizltan Džemal din Hasana

Konjhodžić Abdulah sin Mehmeda

Konjhodžić Alija sin Hasana, prof dr Arch.

Konjhodžić Atif sin Hasana

Konjhodžić Ahmet, sin Hasanage i Aleme rođ. Fazlinović, 29.01.1888 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža rođ. Cerić, žena Ahmeta, 1891 Ljubuški

Konjhodžić Vezira, kći Ahmeta i Hatidže, 03.12.1911 Ljubuški

Konjhodžić Hasan, sin Ahmeta i Hatidže rođ., 15.03.1919 Ljubuški

Konjhodžić Jahija, sin Ahmeta i Hatidže , 28.04.1923 Ljubuški

Konjhodžić Husejin, sin Ahmeta i Hatidže , 21.07.1928 Ljubuški

Konjhodžić Šahzija, rođ. Hađalić, žena Hasana, 18.06.1919 Ljubuški

Konjhodžić Alema, kći Hasana i Šahzije, 14.11.1941 Ljubuški

Konjhodžić Fatima, kći Hasana i Šahzije, 1943 Ljubuški

Konjhodžić Tahir, sin Hasanage i Aleme rođ. Fazlinović, 28.01.1903 Ljubuški

Konjhodžić Đulsa, r. Nurković, žena Tahira, Ljubuški

Konjhodžić Hamid, sin Tahira i Đulse, 07.07.1928 Ljubuški

Konjhodžić Alema ud. Hasanage, rođ. Fazlinović, 1860 Ljubuški

Konjhodžić Ejub, sin Tahira i Đulse rođ. Nurković, 28.07.1930 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša, kći Tahira i Đulse rođ. Nurković, 16.06.1933 Ljubuški

Konjhodžić Alema, kći Tahira i Đulse rođ. Nurković, 18.07.1938 Ljubuški

Konjhodžić Hasan, sin Tahira i Đulse rođ. Nurković, 25.03.1943 Ljubuški

Konjhodžić Mulo, sin Hadžiibrage i , 1896 Humac Ljubuški

Konjhodžić Nefisa rođ. Dalipagić, žena Mule, 1899 Ljubuški

Konjhodžić Munib, sin Mule i Nefise, 23.01.1915 Ljubuški

Konjhodžić Abdulah, sin Mule i Nefise, 15.02.1920 Ljubuški

Konjhodžić Muhamed, sin Mule i Nefise, 09.10.1921 Ljubuški

Konjhodžić Muniba, kći Mule i Nefise, 25.02.1924 Ljubuški

Konjhodžić Munira, kći Mule i Nefise, 01.12.1926 Ljubuški

Konjhodžić Umija rođ Mahić, žena Muniba, 10.10.1919 Ljubuški

Konjhodžić Esma, kći Muniba i Umije, 10.0.1942 Ljubuški

Konjhodžić Mehmed, sin Muniba i Umije, 30.10.1943

Konjhodžić Adem (r.Salihage i Ajiše rođ. Hadžalić)), 05.05.1904 Ljubuški

Konjhodžić Atifa rođ. Osmić, žena Adema, 10.02.1902 Ljubuški

Konjhodžić Salih, sin Adema i Atife, 25.11.1923 Ljubuški

Konjhodžić Đemal, sin Adema i Atife, 15.11.1927 Ljubuški

Konjhodžić Ćamil, sin Adema i Atife, 19.02.1933 Ljubuški

Konjhodžić Šahda, kći Adema i Atife, 12.07.1929 Ljubuški

Konjhodžić Ćazim, sin Adema i Atife, 19.10.1936 Ljubuški

Konjhodžić Sabit, sin Salihage i Ajiše rođ. Hadžalić, 05.01.1908

Konjhodžić Nura, žena Sabita roš. Kadragić, 05.01.1907 Ljubuški

Konjhodžić Mustafa, sin Sabita i Nure, 27.11.1931 Ljubuški

Konjhodžić Hilmo, sin Sabita i Nure, 09.06.1934 Ljubuški

Konjhodžić Nedžat, sin Sabita i Nure, 30.06.1936

Konjhodžić Dževad, sin Sabita i Nure, 27.09.1942 Ljubuški

Konjhodžić Ibrahim, sin Salihage i Ajiše rođ. Hadžalić, 12.06.1913 Ljubuški

Konjhodžić Ajiša, žena Saliha, 1855 Ljubuški (baba)

Konjhodžić Nefisa, žena Ibrahima rođ. Nović, 02.06.1913 Ljubuški

Konjhodžić Đevad, sin Ibrahima i Nefise, 06.02.1939 Ljubuški

Konjhodžić Sead, sin Ibrahima i Nefise, 02.06.1941 Ljubuški

Konjhodžić Džemal, sin Ibrahima i Nefise, 11.03.1946 Ljubuški

Konjhodžić Fejzo sin r. Alije, 25.06.1896 Humac Ljubuški

Konjhodžić Hajra, žena Fejze rođ. Ibrulj, 1895 Ljubuški

Konjhodžić Rukija, kći Fejze i Hajre, 08.11.1919, Humac Ljubuški

Konjhodžić Alija, sin Fejze i Hajre, 15.09.1922, Humac Ljubuški

Konjhodžić Zajim, sin Fejze i Hajre, 21.06.1927, Humac Ljubuški

Konjhodžić Nevđa, žena Zajima rođ. Mahić, 1927 Ljubuški

Konjhodžić Alija, sin rah. Smaila, 23.08.1899 Ljubuški

Konjhodžić Emina rođ. Bećirović, žena Alije, 24.10.1916 Ljubuški

Konjhodžić Tahir, sin Alije i Emine, 02.05.1934 Ljubuški

Konjhodžić Hava rođ. Selimić žena Smaila, majka Alije, 1885 Ljubuški

Konjhodžić Hamid (Muharemage) rođ. 1873 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža žena Hamida rođ. Ibrulj, 1899 Ljubuški

Konjhodžić Fata kći Hamida i Hatidže, rođ. 13.03.1926 Ljubuški

Konjhodžić Sabira kći Hamida i Hatidže, rođ.04.10.1915 Ljubuški

Konjhodžić Hatidža kći Hamida i Habibe, r.22.11.1919 Ljubuški

Konjhodžić Halid sin Hamida i Hatidže, r. 23.08.1931

Konjhodžić Ibrahim sin Huseina, r.05.08.1900 Ljubuški

Konjhodžić Ferida rođ. Ibrulj žena Ibrahima r. 1928 Stolac

Konjhodžić Husejin sin Ibrahima i Feride r. 06.08.1923 Ljubuški

Konjhodžić Bisera kći Ibrahima i Feride, rođ. 26.06.1928 Ljubuški

Konjhodžić Enesa kći Ibrahima i Feride (umrla) 06.10.1930 Ljubuški

Konjhodžić Behđeta kći Ibrahima i Feride 02.06.1932 Ljubuški

Konjhodžić Behija kći Ibrahima i Feride 27.04.1934 Ljubuški

Konjhodžić Ahmed sin Ibrahima i Feride 23.05.1936 Ljubuški

Konjhodžić Amina kći Ibrahima i Feride 12.07.1942 Ljubuški

 

Niže navedene podatke dobio sam od dipl.ing Ahmeta Mahića.

 

Konjhodžić Alija umro prije 1930

Konjhodžić Ajiša umrla prije 1930

Konjhodžić Imšir umro prije 1940 Konjhodžić Halid umro 1940

Konjhodžić Hasna žena Halida

Konjhodžić Hafiza ud. Dizdarević, rođ. 1894 u Ljubuškom, kći Alije i Ajiše

Konjhodžić Hakija, kći Alije i Ajiše, umrla 1940

Konjhodžić Hava, kći Alije i Ajiše, umrla 1967

Konjhodžić Hatidža kći Alije i Ajiše, rođ. 1901

Konjhodžić Fatima kći Halida i Hasne, rođ. 1929 Sarajevo

Konjhodžić Fadila kći Halida i Hasne rođ. 1930 Sarajevo

Konjhodžić Fahro sin Halida iHasne, rođ.1931 u Sarajevu

Konjhodžić Kasim rođ. 1898 u Ljubuškom, umro 1966

Konjhodžić Azemina rođ. Filipović iz Glamoča 1915 žena

Kasima Konjhodžić Emira, kći Kasima i Azemine, r. 1932 u Bosanskom Petrovcu

Konjhodžić Halid, sin Kasima i Azemine, r. 1933 u Bos. Petrovcu, pukovnik JNA

Konjhodžić Zinka, žena Halida, rođena Pračić rođena 1946

Konjhodžić Karim, sin Halida i Zinke, r. 1966 u Novoj Gradiški

Konjhodžić Adila, kći Halida i Zinke, r, 1935

Konjhodžić Senada, kći Halida i Zinke rođ. 1938 u Cazinu

Konjhodžić Sanela kći Halida i Zinke, r. 1965 u Novoj Gradiški

 

Niže navedene podatke dala je Ahmetu Mahiću prof. Dr. Selma Konjhodžić udata Berbić.

 

Konjhodžić Sulejman, živio i umro u Ljubuškom. Živio je 53 godine.

Konjhodžić Salih (Sulejmana) studirao je pravo. Od 1912 g. je bilježnik u Tuzli.Oženjen sa Alijom Sijerčić. Umro 1927 g. u Tuzli.

Konjhodžić Alija (Sulejmana), činovnik. Umro 1988 u Torontu. Imao je kćerku Veru koja je bila dr medicine-hirurg. Umrla poslije 2000 g. u Osijeku.

Konjhodžić Aiša, kći Sulejmana, udata Arnaut. Umrla 1971 g. U 78 godini.

Konjhodžić Fatima, kći Sulejmana, udata Džindo. Umrla 1988 g. U 92 godini starosti.

Konjhodžić Sulejman sin Saliha, diplomirao pravo na sveučilištu u Zagrebu. Rođen 1919 u Tuzli. Umro 2003 g. U Tuzli.

Konjhodžić Osman sin Saliha. Rođen 1923 u Tuzli. Studirao pravo na Sveučilištu u Zagrebu. Poginuo u II Svjetskom ratu 1945 g.

Konjhodžić Hamdija, sin Saliha, rođen 1922 g. U Tuzli. Dil ing hemije i hemijskog inženjerstva. Radio u Koksno hemijeskom kombinatu u Zenici. Poginuo 1957 g. Na radnom mjestu.

Konjhodžić Selma, kći Sulejmana, udata Berbić. Rođena 1951 g. U Tuzli. Doktor bohemijskih nauka. Univerzitetski profesor univerziteta u Tuzli.Ima sina Osmana i kći Lamiju

Konjhodžić Osman, sin Sulejmana. Rođen 1954g. Građevinski tehničar. Živi u Tuzli.

Konjhodžić Lejla, kći Hamdije, udata Opanović. Dipl ing građevine. Rođena 1944 g. U Osijeku. Zivi u Zenici. Ima kćerke Amru udatu Sabanović i Selmu koja živi u Sarajevu (dipl ing elektrotehnike) Konjhodžić Ajša, kći Hamdije, udata Mecan, doktor medicine,specijalsta medicine rada. Rođena 1947 u Tuzli. Živi u Zenici i SR Njemačkoj. Ima sinove Aldina i Feđu koji su stekli univerzitetsko obrazovanje u Njemačkoj. Aldin živi u Zenici a feđa u Bohumu u Njemačkoj.

Konjhodžić Mustafa, amidžić Saliha, Alije, Aiše i Fatihe Konjhodžić. Nakon ženidbe živio u Banja Luci. Ima djecu: Zejnu, Saliha koji je diplomirao žurnalistiku na političkim naukama, bio je dopisnik Tanjuga u Bagdadu ima sina Arasa koji je doktorirao elektrotehniku i živi u USA, Adema profesor koji je do agresije 1992 živio u Banja Luci a sadaživi u Unsko sanskom kantonu.

Konjhodžić Šaćir, šerijatski sudija

Konjhodžić Faruk sin Šaćira prof dr med. nauka

Konjhodžić Rijad sin Farka dr sci biohmijskih nauka

Konjhodžić Alma kći Faruka, prof dr sci Stomatologije

Konjhodžić Muhamed, profesor Vazduhoplovne gimnazije u Mostaru 1970-1974

Konjhodžić Faruk prof. Dr. Sci medicinskih nauka

Konjhodžić-Raščić Hajra prof. Dr. Sci Stomatologije

Konjhodžić-Prcić Alma prof. Dr. Sci Stomatologije

Konjhodžić Halid prof.dr Sci pravnih nauka

Konjhodžić-Kizltan Alija prof. Dr sci Arch.

Konjhodžić-Berbić Selma prof dr biohemijskih nauka

Konjhodžić Aras prof dr Elektrotehničkih nauka

Konjhodžić Edin prof dr sci književno historijskih nauka

Konjhodžić Zana prof dr sci ekonomskih nauka

 

Priredio Sead Konjhodžić

 

11872 Posjeta 6 Posjeta danas