LJUBUŠKI- Popis stanovništa 16.juna 1879. godine u doba austro-ugarske vlasti

KUĆA         STANOVA       MUŠKI         ŽENE         UKUPNO

HARDOMILJ …26             27                   115              107            222

HRAŠLJANI..129            137                  338              302            640

KLOBUK……..233           250                  689               715          1404

KUTAC……….  12            14                     15                 11              26

LISICE….           42            43                   120               131            251

LJUBUŠK I       451          681                1429              1218        2647

MEĐUGORJE   79            82                  330                 313          643

OROVLJE……     8             9                      18                   24            42

OTOK………… 55             59                     90                   94           184

PROBOJ……..57             64                     136                154           290

PROLOG……..45            51                     160                 146          306

RADIŠIĆI…….158          146                    419                 378         792

STUBICA…….. 19           20                      50                    57          107

STUDENCI……83            87                     202                  198         400

ŠIPOVAČA……58            63                     174                  160         334

VAŠAROVIĆI…76           87                     209                  253         462

VELJACI……..109         111                     273                  262         535

VITINA……….224        234                      567                 514        1081

ZVIRIĆI……….  20          24                       98                    97          195

ZVIROVIĆI…… 50          56                      166                 180          346

Brojčano stanje pripadnika različitih religija na osnovu popisa 1879. godine u Ljubuškom

Muhamedanci        Pravoslavci          Katolici       Jevreji

HARDOMILJ                     –                                  –                               222            –

HRAŠLJANI                      39                               11                            550            –

KLOBUK                            –                                  –                              1404         –

KUTAC                                1                               –                                  25         —

LISICE                                 –                                 –                               251         —

LJUBUŠKI                        2456                          131                              57           3

MEĐUGORJE                    1                                 —                               642         —

OROVLJE                           1                                  —                                 41        —

OTOK                                 4                                  —                                180       —

PROBOJ                            27                                 —                                263       —

PROLOG                             —                                 —                                306      —

RADIŠIĆI                           15                                —                                  777      —

STUBICA                           —                                  —                                  107      —

STUDENCI                        31                                —                                   369      —

ŠIPOVAČA                       —                                   —                                   334      —

VAŠAROVIĆI                   —                                  —                                    452     —

VELJACI                          —                                  —                                     535     —

VITINA                        240                                 3                                      838     —

ZVIRIĆI                       —                                     —                                      195     —

ZVIROVIĆI                1                                      —                                       345

 

NAPOMENA:Ovaj prilog koji emitiramo možemo zahvaliti SANJINU i ARNELI JAKIĆ koji su posjetli Arhiv u BEČU, zatražili i dobili dokument koji sa radošću objavljujemo kako bi obogatili  znanja iz prošlosti našeg grada-Ljubuškog. Zaslužuju naše poštovanje i respekt,našu zahvalnost! HVALA!

Izvor:ARHIV u Beču;

Priredio: Kemal Mahić

.

2132 Posjeta 3 Posjeta danas