MEDIJIMA I SVIM BOŠNJACIMA!

ferid-muhic

Povodom predstojeceg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini direktor državne Agencije za statistiku BiH, Zdenko Milinovic je je prekršio zakonske odredbe o garantovanom pravu na nacionalno opredjeljenje i direktnoj zabrani bilo kakvog miješanja u ovo neotudivo pravo svih gradana.

SVIM MEDIJIMA

          Povodom predstojeceg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini direktor državne Agencije za statistiku BiH, Zdenko Milinovic je direktno i ekplicite  intervenisao u nacionalna prava Bošnjaka,  cime je prekršio  zakonske odredbe o garantovanom pravu na nacionalno opredjeljenje i direktnoj zabrani bilo kakvog miješanja u ovo neotudivo pravo svih gradana, kao i Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Ukazujuci na ovaj civilizacijski anahronizam odavno napušten u demokratskoj praksi savremenih država, a u cilju sprijecavanja buducih protivzakonitih intervencija u sferu popisa stanovništva, s koje god strane i od bilo koje institucije one dolazile, Bošnjacka Akademija Nauka i Umjetnosti (u daljem tekstu BANU),  upucuje javnosti u Bosni i Hercegovini slijedece

                                                   SAOPŠTENJE

        Kao najviša institucija zadužena za realizaciju popisa stanovništva na cijeloj teritoriji B i H, Državna Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, odgovorna je i za striktno poštovanje Ustava pve države i svih zakonskih propisa koji se odnose na podrucje djelovanja Agencije. Samovoljne intervencje u popisnu materiju direktora Agencije Zdenka Milinovica i  njegova proizvoljna “interpretacija“ nacionalnog izjašnjavanja Bošnjaka, dovela je u pitanje poštovanja ovih osnovnih obaveza Adencije. Da bi se ozbiljno poljuljano povjerenje u sposobnost Agencije da izvršava svoje obaveze nepristrasno i u skladu sa zakonskim propisima povratilo,  a popis obavio u skladu sa savremenim civilizacijskim, naucnim i pravnim standardima  BANU od Agencije za statistiku i od direktora,Agencije, gospodina Zdenka Milinovica licno,  imperativno zahtijeva

·        Da Agencija smjesta i trajno izbriše religijski konotiranu odrednicu “musliman“ iz sekvenci o nacionalnom izjašnjavanju Bošnjaka. Ovo utoliko prije što religijske odrednice “pravoslavac“ i “katolik“,  nisu nigdje i nikako stavljene u kontekst nacionalne pripadnosti ni Srba,  ni Hrvata, ni bilo kog drugog naroda obuhvacenog ovim popisom.

·        Da se iz popisnih listi potpuno iskljuce odrednice “Bosanac“, “Hercegovac“, “Bosanac i Hercegovac“, kao i odrednica “Musliman“. Semanticki striktno religijski kvalifikativ,  odrednica “Musliman“, (“musliman“) nikada i nigdje nije drugacije tumacena, niti je bilo kada oznacavala nacionalnu pripadnost nekog naroda. Pokušaj da se ova neprihvatljiva konotacija ocuva ili ponovo uvede u predstojeci popis na mala vrata,  kompromituje direktora Zdenka Milinovica jer  ukazuvje na namjere Agencije da djeluje po diktatu odavno poraženih velikosrpskih i inih hegemonistickih ultra-nacionalistickih krugova.

·        Da Agencija i njen direktor Zdenko Milinovic dosljedno i striktno poštuju Ustav Republike BiH, cl.7. stav 8. koji eksplicite zahtijeva da se odrednica “Musliman“ svugdje i bez izuzetka ima zamijeniti odrednicom “Bošnjak“, kao jedinim autenticnim istorijskim nacionalnim imenom ovog autohtonog naroda koji vec milenijumima živi na tlu Bosne i Hercegovine.

·        U pripremi upitnika o nacionalnoj pripadnosti i svih ostalih materijala vezanih za popis Agencija je dužna, osim zakonskih propisa, da poštuje i naucne standarde demografske metodologije, tako što ce u ovom smislu iskljuciti sve regionalne odrednice iz konteksta nacionalne, odnosno, etnicke pripadnosti gradana Bošnjaka.      

Napomena svim  gradanima BiH u vezi popisa stanovništva

         Znate li u cemu je razlika izmedu odrednica “Bosanac” , “Hercegovac”, “Bosanac i Hercegovac”, s jedne strane, i odrednice “Bošnjak” s druge strane? “Bosanac” – to vam je adresa. Ko god živi u Bosni on je “Bosanac”. “Bosanac” postaje svako ko se doseli u Bosnu. Kada se “Bosanac” odseli iz Bosne, dakle kada promijeni adresu, prestaje biti “Bosanac”. Bosna je zajednicka zgrada.  Hercegovina, Krajina, Semberija, Posavina, pa i RS, i td. to su brojevi vašeg stana. Ko kaže da je “Hercegovac”, taj je rekao broj svog stana u zajednickoj zgradi. Isto tako i onaj koji kaže da je “Krajišnik”, “Posavac”…i td.   Na adresi “Bosna” žive i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i predstavnici svih ostalih 16 nacionalnosti. Ali vaša adresa nije isto što i vaša nacionalna, odnosno etnicka pripadnost!    “Bošnjak”, “Srbin”, “Hrvat”, “Slovak”, “Jevrej”, “Rom”, “Rus”, “Ukrajinac” i td.je covjek sa identitetom, ono što covjek jeste. To što jeste, to ostajete gdje god da živite, gdje god se doselili i koliko god puta se odselili. Zato, kada vas u popisu pitaju za adresu, recite im adresu. A kada pitaju za vašu etnicku (nacionalnu) pripadnost, recite im ko ste, a ne gdje živite! I nikako ne dozvolite da popisivaci miješaju vaša religijska uvjerenja, ni sa adresom na kojoj momentalno živite, ni sa vašom etnickom (nacionalnom) pripadnošcu.  

Napomena Bošnjacima u vezi popisa stanovništva, gdje god da žive

Ako je neko Bošnjak, onda je on Bošnjak. I poslije hiljadu godina, potomci Bošnjaka su Bošnjaci! A=A. B=B. I nikave druge odredbe ne tražite da vam uz to dodaju, i ne prihvatajte ako vam ih ponude. Upamtite dobro:  “Bošnjak” ostaje Bošnjak gdje god živio i koliko god puta mijenjao adresu. Razlika izmedu “Bosanca” i “Bošnjaka” je kao razlika izmedu age i bega. Aga se postaje, beg se rada. “Bosanac” se postaje. “Bošnjak” se rada. “Bosanac” se postaje i prestaje se biti. “Bošnjak” se rada i ostaje se zauvijek Bošnjak.

Ferid Muhic

Predsjednik BANU

1080 Posjeta 1 Posjeta danas