Osvrt Semse ef.Germica

semsonaslovhumana

Na samom početku koristim priliku da poselamim i poželim svako dobro ljubušacima ma gdje bili i iznesem informacije o aktivnostima koje su postale uobičajene u radu zajednice u Ljubuškom.

 

Praksa za ubuduće  će biti da svakih mjesec dana dajemo informacije bez obzira na njihov obim jer  su dragocjene i drage svakom pogotovo onima koji svojim angažmanom i doprinosom pomažu iste. Bez te pomoći, putem koje mnogi iskazuju ljubav prema rodnom gradu sve ove aktivnosti ma kako skromne bile postale bi neizvodive.

Međutim ,dobro djelo se ne mjeri po kvantitetu, već po namjeri i želji za činjenjem dobra makar to dobro u našim očima i neznatno bilo, u  Božijim očima svako dobro djelo ima veliku vrijednost. Ovaj altruizam dolazi do posebnog izražaja i dobiva dodatno na vrijednosti u vremenu u kojem svjedočimo međuljudsku udaljenost i sve veće zahlađenje odnosa i udaljavanje ljudi,koje se ogleda u ljubumori ,zavisti,oholosti  u nekim slučajevima i mržnji.Dobročinitelji će ostati dosljedni u činjenju dobra i to je jedini ispravan put na ovom prolaznom svijetu.
 
 Nekoliko starih osoba samaca koje žive u teškim uslovima ,pa mogu slobodno reći u uslovima nedostojnim čovjeka ,u toku zime, dva puta su obezbjeđeni drvima za grijanje . Za deset osoba su obezbjeđeni paketi prehrane u vrijednosti od 400 KM .

Takođe nekim osobama kojima treba pomoć zajednice, putem angažmana na čišćenju džamija i uređenju istih izdvojeno je 300 KM.Za novorođenčad jednokratna pomoć od 150 KM  uručena je Adiju(Hame i Aide) Bećirović i Hani(Adisa i Nerme) Mahić.

U ranijim informacijama koje se tiču uređenja mezarja, mogao se vidjeti  napredak započetih poslova na slikama koje su objavljene na sajtu.Dio planiranih poslova na mezarju Zorbinovac je završen,tako da će dio planiranih poslova u ovoj fazi biti sada urađen na Žabljačkom mezarju.

Pored navedenih donatora iz dijaspore  spomenuću ovaj put pojedince koji su dali svoj doprinos akciji uređenja mezarja. Sulejman Kadragić izgradio je česmu na Zorbinovcu  ,što je prilog od 650 KM,Ibro Mujanović 200 KM za mejtaš na Zorbinovcu, hadžija Faruk Jakić 1000 danskih kruna za mejtaš koji će biti urađen na Žabljačkom mezarju i Memnuna Mahić klupu za sjedenje.Akcija uređenja će biti nastavljena te shodno prilivu sredstava ovisit će i brzina završetka poslova na njima. Na kraju zahvala svima na brizi i podršci te ovih nekoliko informacija završim riječima jednog pjesnika koji je rekao , da bi mnoga naselja nestala sa lica zemlje da nema ljubavi i brige o njima, u srcima onih koji su u tim mjestima rođeni.     

Š.Germić

1691 Posjeta 1 Posjeta danas