Nesuh-aga Vucjak

Kategorija: Halid Sadikovic    
    Objavljeno petak, 17 Oktobar 2008 20:54
    Klikova: 937

Halid naslovna

Postoji malo pouzdanih podataka o velikom ljubuškom i mostarskom dobrotvoru
Nesuh-agi Vučjaku.Naučnik Karl Pač smatra da Vučjaci vode porijeklo od stare
bosanske plemićke porodice,ali za tu tvrdnju ne navodi izvor.Zna se da mu je ocu
bilo ime Abdulah,da je bio dizdar 1558 i 1559 godine i da je tih godina sagradio
dvije džamije,jednu u Ljubuškom,drugu u Mostaru.

Uz obe džamije Nesuh-aga je podigao
i mektebe,što ukazuje da je tada oko ljubuške tvrđave postojalo značajno naselje.
Prema svom prezimenu i imenu oca,Nesuh-aga je slavenskog porijekla.Otac
Nesuh-age,Abdulah,prihvatio je islam u periodu najvećeg uspona osmanskog osvajanja i
masovnog prihvatanja islama.Ime Abdulah ( < sluga božji < ) na tarihu iznad ulaznih
vrata njegove ljubuške džamije prikriva kršćansko porijeklo porodice Vučjak,kao i
drugih porodica konvertita.Nesuh-agi je lako utvrditi raniju vjersku pripadnost,ali
ne i njegovo rodno mjesto.Iako se svi izvori u kojima se Nesuh-aga spominje odnose i
na ljubuško područje,ne može se sigurno tvrditi da je on rodom iz Ljubuškog ili
okolice.Pored narodne predaje,za ljubuško porijeklo govori njegovo emotivno
vezivanje za rodni kraj.Naime,iako nije bio dizdar ljubuške tvrđave 1564.godine,u
vakufnami je izdvojio posebna sredstva za popravak mosta na rijeci Trebižatu <kada
to bude potrebno>.

Nesuh-aga je bio dizdar ljubuške tvrđave prije 1558. godine.Tvrđava je tada bila
izuzetno važan strateški punkt za dalje osmansko prodiranje na zapad.Ne zna se kako
je Nesuh-aga dospio na taj položaj,da li kao plemić prihvatanjem islama ili je ,po
mišljenju nekih historiografa,kao dječak odveden na sultanov dvor pri provođenju
devširme.Sposoban i strpljiv,brzo je stekao ugled i položaj,a u tome su mu pomogli i
njegovi zemljaci,kojih tada na sultanovom dvoru nije bilo malo.Nažalost,zbog
oskudnih izvora ne može se pratiti početak i tok njegove vojničke karijere.Pored
vakufname i džamijskog tariha treći pouzdani pisani spomenik o Nesuh-agi,stariji od
njih,je jedan turski dokument iz dubrovačkog arhiva iz kojeg se saznaje da se
.Nesuh-aga, dizdar ljubuške tvrđave, pojavio na sudu 30.januara 1549.godine da
podnese izvještaj o Dubrovčaninu Nikoli ubijenom u blizini Gabele.Time se pouzdano
potvrđuje da je Nesuh-aga bio dizdar ljubuške tvrđave deset godina prije izgradnje
džamije u Ljubuškom.

Ne zna se kada je Nesuh-aga promaknut na mjesto dizdara mostarske tvrđave,možda
1550.godine ili malo kasnije.Jedan dio roda Vučjaka ostao je u Ljubuškom o čemu
svjedoči nekoliko berata koji potvrđuju da su članovi ove porodice bili mustahfizi
(čuvari ) ljubuške tvrđave.Članovi porodice Vučjak živjeli su u Ljubuškom skoro do
početka drugog svjetskog rata.Neki su <za vrijeme stare Austrije < odselili u turski
grad Turgutlu gdje su,kao i sve druge ljubuške porodice,morali promjeniti
prezime.Tamo se zovu Učak.

Nesuh-aga je u Mostaru sagradio potkupolnu džamiju,u narodu poznatu kao < džamiju
pod lipom >.Džamija se nalazi u blizini  Sahat kule i Glavne ulice,u najužoj zoni
starog grada.Po arhitektonskoj vrijednosti je odmah iza Karađoz-begove i Koski
Mehmed-pašine džamije.Gradili su je dalmatinski majstori,kao i onu u Ljubuškom.

Nesuh-aga je imao dva sina.,Uvejs-agu i Hasana.Hasan je stanovao u mahali Zahum i
bio je član posade mostarske tvrđave.Neki historiografi tvrde da je Hasan,sin
Nesuhov,pod imenom Hasan ibn Nesuh al-Mostari bio poznati kaligraf i prepisivač
rukopisa.Jedna kći Nesuh-age bila je udata za bogatog Nezir-agu koji je podigao
predivnu kamenu džamiju sa munarom na Šemovcu.U vakufnami su navedena imena
Šemse-hatun,Selime-hatun i Zeliha-hatun umrlih prije 1564.godine za koje je vakif
odredio učenje po jednog džuza Kur'ana svakog dana.One su,svakako bile u bliskoj
rodbinskoj vezi sa vakifom.

Nesuh-aga je zadržao pravo da do kraja života upravlja vakufom.Poslije njega odredio
je da nadzornik nad vakufom bude njegov najstariji potomak i da
mutevelije,imami,hatibi,kajimi i drugi službenici vakufa budu isključivo iz njegove
porodice i to <najčestitiji među njegovim potomcima>.To dokazuje da je i tada
porodica Nesuh-age razgranala i da je imala dovoljno članova sposobnih da uspješno
upravljaju tako velikim imetkom

Nesuh-aga je u Mostaru sagradio 28 dućana u <Glavnoj ulici> na prostoru od današnjeg
pozorišta,ispred šehitluka,sve do svoje džamije i po tome se ubraja u prve osnivače
grada.Te dućane Evlija Ćelebija naziva Kazaskom čaršijom,jer su se u njegovo
vrijeme,1664.godine u njima radili kazazi.Pored toga,zavještao je ogromnu sumu od
123.000 dirhema u gotovini,radionicu za izradu pokrivača od kostrijeti osam ručnih
mlinova i dvije vodenice,jednu na Radobolji,drugu u Studencima.

Prvi mostarski kapetan Ahmed i svi kapetani Mostara u periodu od skoro 130 godina
(od 1706.do 1835. godine ) su potomci Nesuh-age.Kapetani Vučjaci su stanovali u
drevnoj kući sličnoj tvrđavi u dijelu Mostara koji se sada zove Kapetanovina,jer su
se neki od njih poslije 1850.godine prozvali Kapetanovići.

Ne zna se godina njegove smrti.U blizini ulaza u njegovu džamiju u Mostaru nalazi se
stari harem i ostaci njegovog turbeta.Navodi da je Nesuh-aga bio požeški sandžak-beg
u vrijeme pisanja vakufname i da je zakopan u Požegi nemaju podršku ni u jednom
pisanom izvoru.

Halid Sadiković

1171 Posjeta 1 Posjeta danas