Vitina II dio

Kemo naslovna

Familija Dizdarevic Salke i Hafize je porodila:Veliju(umro),Meho(Norveška,Huso(Norveška)Fahra(Norveška),Hasija(Norveška).
Velija je ostavio dvoje djece:Ahmed i Senka;Meho i Enisa:Suphiju,Tahira i Tarika;Huso i Fatima:Zumretu i Ernu.

 

vitinateks11

Asim Mesihovic,Nada i Fahra

Na putu prema Otoku je kuca Dizdarevic Mehmedalije i Asife koji su nam podarili Ismeta(Zenica) i Ajšu(ud.Hadžalic)Sarajevo.
Slijedi kuca Kapetanovic Nurudina i Safete koji su podarili djecu:dr Hasan(umro),dr.Salahudin(Sead)-Zagreb,dr.Rizah(Rizo)umro,dr.Emina Kapetanovic-Bunar(Sarajevo),Lebiba Kapetanovic,profesor i Zekija Kapetanovic.
Potom slijedi kuca Kapetanovic Ali-bega,a zatim Kapetanovic Ibrahima i Kapetanovic Zijaha i Safe preko puta,te Hilim-bega koji je vlasnik „bilila“,gdje su nekada bili vinogradi.
Slijedeca je kuca Mujkic Muje i Hasne koji su imali sinove Vahdu i Alu(umro) i sestre Šuhreta i Zineta.
Iza se nalazila kuca Dizdarevic Sadije sa sinom Ahmetom (umro) i unukom Adnanom(umro) kao i Adnanova majka Nada r.Mlinarevic(umrla).Paša se udala  u familiju Mujkica.
Hodžic Izet sa suprugom iz Ljubuškog je imao djecu:Hajrudina(umro u Holandiji),Fahrudina,Safiju i još dvije sestre udate u Capljini.
Potom slijedi kuca Maksic Hilme,obucara(zvani Horda) i Habiba r.Sadikovic.Oni su imali djecu:Ibro koji je od prve žene imao Nahima,Minu,Osmana(poginuo 1992)kod Kruševa,te Zlatana i Zlatu.
Potom kuce Gijo Salke(pekar) i Azemine sa djecom:Saman,Dulo,Fadil(Fada) i Ibrahim.

vitinakavadee

Asimove kavade

U naselju Glavica živjeli su Mesihovic Safet(Lejlic) i Sabira koja je imala sina Fikreta.Tu se nalazi Lakacino vrelo.
Zatim Livnjak Zudo koji je u mladosti bio ucesnik bitke na Galipolju,Ale i Ado.Takoder bilježimo kucu Dizdarevic Nene sa Husom,Alom i Safetom.
Slijedi Rupic Meho(šuster);Dizdarevic Memnuna sa djecom Fikreta i Hafiza.
U klancu su stanovali Livnjak Mujo i Livnjak Ibro.Tu je i kuca Kapetanovic Vasve,Rade,Baise i Nure.
Pomenimo još Lalic Muharema (Dobri),Dizdarevic Dervu i Dizdarevic Omera oca Fikrete,Reško i Hamica Dizdarevic, Aliju,Safeta i Avdagu Dizdarevica,Omera i Muslu Kljucanina(iza crkve),Livnjak Camila…
Kakva imena,kakve porodice…Ima tu doktora,nastavnika,profesora,stomatologa,veterinara,ekonomista,mesara,obucara,slasticara,kovaca,trgovaca,radnika,hafiza,muftija,profesora univerziteta…
Po popisu MDD“Merhamet“Ljubuški je registrirao 86 clanova porodica 1992.godine.Nažalost danas moramo konstatirati:cetvero Bošnjaka(muški) u Vitini:Mujkic Vahdo,Mesihovic Asim,Hodžic Ahmet i Fejzic Vahdo.Ni žene nisu u vecem broju:Fikreta Dizdarevic,Asifa Dizdarevic,Kljucanin Ajša,Kljucanin Ferida,Mesihovic Nada,Orman Melika,Mesihovic Nefisa i Sabira Maksic!!!Nakon svega naprijed navedenog –tužne brojke i neumoljive cinjenice!
Trebamo se podsjetiti na „velike“Vitinjane:Mehmed-bega Kapetanovica-Ljubušaka,Riza-bega Kapetanovica,Kasima Gujica,muftiju Šacira Mesihovica,Ziju Dizdarevica i sviju koji su ostavili traga u nauci,društvenom životu,umjetnosti.Vitinski begovi su bili pravi begovi.Imali su „plave krvi“.To se vidjelo i vidi na njihovim potomcima:ponašanje,stav,izgled,aura i posvecenost svome narodu i civilizaciji.To nisu nikad bili „buržoaski elementi“.Znaju to Vitinjani!
U susjedstvu svih bošnjackih porodica živjeli su i komšije Hrvati:Barbarici,Curlin Ilija,Paradžik Jure,te obitelji Majici,Kovaci,Zubac,Šiljeg,Biško,Babici,Boras,Bebek i drugi.Odnos sa susjedima je uvijek bio korektan i prošlost nije zabilježila sukobe na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Napomenimo da su tradicionalne proslave u Vitini pocele 1951.godine i da su one okupljale u prvoj nedjelji juna na hiljade žitelja Vitine i okoline i da su predstavljali neku vrstu sajmova.
Elekticna centrala je proradila u Vitini 1949.godine i tada su Vitinjani pjevali:“Ljubuški svitlo ima,iz Vitine struju prima“.
„Misli lete,zapisano ostaje“!Autor je želio da ostavi svjedocanstvo i  s obzirom da nije iz Vitine moguce su i pogreške.Ali je namjera cista i potrebna.Potrebna više narodu nego pojedincu.Pa,onda neka ostane zapisano!
Kemal Mahic

vitinabemm

Filip Misetic, Kemo, Mladen Misetic, Miroslav Bem, Sejo Mesihovic

4839 Posjeta 3 Posjeta danas