IZ STARIH NOVINA-nastavak 1

Oglas

Trebamo jednog pomoćnika i jednog naučnika za našu mješovitu radnju.Prednost imaju muslimani iz bolje obitelji.Ponude treba slati na : Sinovi H.M.Mahić,Ljubuški.

Zeman 1911;23:4.

Muslimani !

Za 7 sati marljiva rada naučićete čitati i pisati latinicom ! Odmah naručite ” Uputu za nepismene muslimane ” koja je na temelju arapskih harfova sastavljena.Ko ima dijete u mektebi ibtidaiji ,najveće će mu dobro učiniti ,ako ga ovom knjigom daruje,jer će vrlo lahko naučiti čitati i pisati ,a time će pola nauke dovršiti. Cijena 65 helera.Dobija se kod pisca Mustafe Konjhodžića,učitelja u Ljubuškom.

Musavat 1911;3:8.

Malo odgovora “Srpskoj riječi”

U 34.broju ” Srpske riječi ” izišla je notica iz Orahova ( selo kod Bosanske Gradiške,o.a. ) pod naslovom “Suvi zulumi “.Vrlo mi je žao što nema dovoljno prostora u ” Musavatu ” da opišem sve ono što nam gospoda orahovački Srbi potprašiše do danas.Te delije koje se doseliše u ovo do skoro čisto muslimansko mjestance ne stide se danas nako što pisati.Ali je,na svu sreću,prozirno njihovo pisanje! Tendencija je čitave notice da se makne Tahir ef.Konjhodžić sa osnovne škole,a evo zašto.Tahir ef.je pravi narodni učitelj,a to je najbolje poznato i našoj vladi ,koja ga je bacala iz Travnika u Livno,Banja Luku,itd.,dok ga nije internirala u Orahovu,a sve zato što je radio i radi za svoj narod.Dok on nije došao u Orahovu ,niti je taj narod dovoljno davao svoju djecu u školu,niti je imao pravog pojma o svojoj vjeri,ni o prosvjeti.On je ljudima otvorio oči i da njega nije bilo ovu zadnju godinu u Orahovoj,sad bi ona bila hali ( prazna,bez, o.a. ) od muslimana ; ali Tahir zastavi hidžret ( iseljavanje ,o.a ) na štetu onih koji su taj hidžret potpaljivali,a muslimansku zemlju kupovali. Eto,zašto Srbi denunciraju Tahir ef.,jer im zazubice rastu da ovdje smjeste jednog uču pravoslavnog koji bi našu djecu rastjerao iz škole,a onda ih otpravio u Aziju…

Musavat 1911;15:3.

Onaj koji nikad ne zaboravlja Gajret

Gosp.Sadik ef.Sadiković,narodni lekar u Ljubuškom,spada u red onih naših retkih rodoljuba i prijatelja našeg opšteg napretka.Velike materijalne potpore koje on svakog mjeseca šalje Gajretu kao i znatne svakodnevne svote kojima potpomaže ljubušku sirotinju ,dokaz su plemenitosti i čestitog filantropstva.Što ovakav čovek,osim na polju lečenja,vredi za opštu zajednicu ,a naročito za svoj grad,suvišno je i isticati,kad se zna da Ljubuški ima da zahvali svoju živahnost jedino ovom rodoljubu,a Gajret na izdašnim potporama od strane njegove.I posljednja dva meseca doznačio je Gajretu svotu od Din. 2.501,na čemu mu se Glavni odbor naročito zahvaljuje. Gosp.Sadik ef.Sadikoviću želimo dug život koji je tako dragocen za naše opšte dobro.

Gajret , IX godište, 1928 .

Dat ću ga u financije !

Hercegovci kriumčare duhan na dva načina.Prenose i prodaju duhan u onim mjestima gdje se duhan ne sadi ili ga u svojoj okolini zakopavaju u zemlju,skrivaju u kamenju,pećini,jami i šumi.Zato je finansu vrlo teško da bude efikasan.On mora ne samo da čeka kriumčare na određenim mjestima,nego i da se pripremi za druge teške zadatke.Obično je dobro naoružan i opremljen (kramp,dalekozor,željezne šipke,uže,itd.),a mora ponijeti i hrane za dug boravak van kuće,od zore do mraka,tražeći zakopani i sakriveni duhan.Zato malo ko želi da radi kao finans.

Hrvatski dnevnik 1913;89:2.

Kadija i alkohol

Stid me spopada što Vam moram javiti da naš kadija mnogo više sliči na kakvog seoskog mejhandžiju koji u oskudici rada uvijek pijucka-nego na haćima;jer je više puta pri piću nego trijezan.Radi ove nepodobštine odbili su mu skoro svi muslimani ” merhaba ” i upravili su tužbu na vladu da ga digne iz Ljubuškog,te da ne sramoti cijeli islamski milet u našem šeheru.Istina,on je htio da se bajagi dozove ” tobe ” i pozivao je Selimagu Beširevića da ga izmiri s narodom,ali od naših građana niko ni da čuje,jer svak je uvjeren da je od našeg kadije do ” tobe ” koliko od mašrika do magriba.

Musavat 1909;5:2.

Nagrađivanje vina

11.ovog mjeseca sastalo se u zgradi kotarskog ureda povjerenstvo za nagrađivanje vina u kojemu bjehu M.Murko,kotarski predstojnik, J.Waschkau,privredni nadzornik iz Mostara,T.Vlajo,poreznik i dr.Osim toga bješe prisutno i mnogo seljaštva iz gotovo svijeh sela i naši mnogi građani.Vinom bijahu zastupana ova mjesta : Ljubuški,Radišići,Grab,Humac,Studenci,Muđugorje i dr.U svemu je bilo na izboru 58 crnih vina i 34 bijela.Kao najbolje bijelo vino pronađeno je vino Marijana Sivrića iz Međugorja,Stanka Vasilja iz Međugorja i vino franjevačkog samostana u Humcu.Nagrade za šiler odnesoše vina Stanka Vasilja iz Međugorja i vina Ante Sušca iz Studenaca.Crno vino Jovana Tanića ( Ercega ) iz Graba odnese prvu nagradu.

Sarajevski list 1909;34:3.

 Zahvala

Smatram za osobitu dužnost da i ovim putem izrazim zahvalnost velečasnom fra Slavku Luburiću,gvardijanu u samostanu Svetog Ante na Humcu,koji je svojom milošću meni darovao travu kod crkve sv.Kate koju sam prodao i time se znatno pomogao. Također hvala i g. Tomi Lučiću koji je od mene kupio travu po veoma visokoj cijeni ,ne obazirući se na na današnje niske cijene sijena,s namjerom da mi što više pomogne. Obadvojici i svim prijateljima koji su na tome radili,još jedanput najuljudnije zahvaljujem. S poštovanjem. Vilim Smeškal zvonar,Ljubuški

Jugoslavenska pošta 1938 ; 2746 :3.

 jugposta.jpg

 

Duhan

Za nekoliko kilograma duhana iskrižanog ” na mravju nogu ” monopolski zakon je predviđao zapljenu duhana i havana,zatvor od jednog mjeseca do jedne godine i globu od 150 do 1800 dinara.U slučaju recidiva prijetila je konfiskacija cjelokupne imovine.U narodu su i danas živa sjećanja na krijumčare duhana koji su izgubili život ili pretrpjeli teške povrede u sukobima sa “filancima ” .

Večernja pošta 1925 ;1282.

Nadgeometar Mihajlo Manola

Šestogodišnje dijete Memišage Mahića goneći svoje tele i bacajući se za njim kamenčićima,nehotice je bacilo kamen u kuću nadgeometra Mihajla Manole,Manola je poletio za tim šestogodišnjim djetetom i gonio ga do roditeljskih avlinskih vrata ,gdje ga je uhvatio i nemilice istukao.Dijete je liječnički pregledano ,te su ustanovljene po tijelu djeteta požilice od šibanja.Stvar je predana sudu,a dužnost bi bila i zemaljske vlade ,da svoje činovnike poduči,kako se imadu vladati.

Zeman 1911 ;13 :3.

Kotarski predstojnik Paulić

U toku 1906.godine zaredali su članci u domaćim i stranim srpskim novinama,posebno u ” Srpskoj riječi ” protiv kotarskog predstojnika Paulića.Naime,Srbi su u Ljubuškom kupovali u bescijenje imanja siromašnih muslimana.Da se to spriječi,Vlada je naredila da se osnuje ” Siromaška potporna zaklada ” iz koje se mogao podići zajam pod kontrolom kotarskog predstojnika.Time su spriječene njihove mahinacije.Računa se da su do donošenja te odluke Srbi raskućili oko 20 muslimanskih porodica .

Bošnjak 1906 ;4 :3.

Perovodni vježbenik Gromović

Pri otkupu duhana običaj je da kotarski predstojnik odredi jednog agrarnog referenta koji će na mjestu otkupa obračunati aginski hak i agi ga dostaviti .Za 1902. godinu to je bio perovodni vježbenik Gromović.On je uspješno rješavao sva pitanja između aga i kmetova.Ljubušaci su posebno isticali njegovu obazrivost prema običajima muslimana i korektno ponašanje za vrijeme ramazana koji je bio baš u vrijeme otkupa.

Bošnjak 1903 ;1:3.

Iznajmljenje hotela

Iznajmljuje se u Ljubuškom općinski hotel od 1.februara 1914.na vrijeme od 3-5 godina.Hotel ima u prizemlju jednu veliku i jednu malu sobu,te dućan i kuhinju.U prvom katu imade 7 soba od toga 5 soba za goste,dvije drži ovdašnja čitaonica i plaća prijemnu kiriju gostioničara.Na drugom katu imade stan za hotelijera,te dvije sobe za putnike.Osim toga imade na raspolaganju podrum sa štalom i baščom. Isklična je cijena 2000 K godišnje. Nudioci neka se osobno ili pismeno najdalje do 30.januara 1914.godine obrate na potpisani ured,te odmah polože ili pošalju jamčevinu od 300 K.Pobliže se upute mogu vazda dobiti kod ovoga općinskog ureda. Ljubuški,4.januara 1914.

Gradonačelnik: Mehmed Mesihović

Sarajevski list 1914 ;7 :7.

Cestarnik Karlo Weber

Na drugi dan Uskrsa na Humcu išao je narod na veliku misu,a u isto vrijeme vozio se je na biciklu ovdašnji cestarnik g.Karlo Weber.Pri tome je došlo do ” sudara ” sa pješacima i malog fizičkog sukoba kojeg je,po svoj prilici,počeo agresivni biciklista.Kako se gosp. Weber nije pokazao u svijetlu pravog vladinog službenika ,ljubuški dopisnik poziva Visoku zemaljsku vladu da dotičnog ” poduči kako će se ponašati “.

Hrvatski dnevnik 1912 ;91.

Procinitelji duhana

Vitinjani,oni siromašni,vješti u procjenjivanju duhana,nikako ne mogu da budu ” procinitelji ” , pored glavara koji tako dobro zarađuju.Oni pitaju odgovorne u kotarskom uredu ” ako procinitelj može da bude onaj koji je više godina odsjedao u Zenici,zašto to ne bi mogao biti i pošten seljak ? “

Hrvatski dnevnik 1913 ;112:2.

1096 Posjeta 1 Posjeta danas