K A P E T A N O V I Ć I (II dio)

Kategorija: Kemal Mahic    
    Objavljeno utorak, 28 Oktobar 2008 12:33
    Klikova: 2694

Kemo naslovna

U želji da svojim Ljubušacima predstavim begovsku porodicu
Kapetanovića,posjetio sam jednog od potomaka čuvene porodice.Riječ je o
dr.Emini Bunar-Kapetanović.U razgovoru sam zabilježio ove redove koje
Vama predočavam sa zadovoljstvom.

Na imanju Kapetanovića,na ulazu u Vitinu,sa lijeve strane rodio se
Kapetanović(Bećira) Nurudin(1894-1962).On je sklopio brak sa Pašić(Osmana) Safetom
iz Bijeljine(1895-1971)
Kapetanovići iz Vitine imali su porodičnme veze sa begovskim porodicama:Firdusima iz
Livna,Teskeredžićima iz Sarajeva,Pašićima iz
Bijeljine,Bašagićima,Đumišićima,Bušatlijama,Kapetanovićima iz
Dervente,Gavrankapetanovićima iz Počiteljima itd.
U njihovom braku je rođeno šestero djece:
Kapetanović Lebiba(1921-2005),professor historije u Srednjoj mašinskoj tehničkoj
školi Sarajevo.
Kapetanović (Bajrović)Zekija (1922-2004)
Kapetanovićdr.prof.Hasan /1927-Profesor na medicinskom fakultetu,bivši director
Crntra za rehabilitaciju u Banja Luci
Kapetanović Salahudin-Sead/1929-živi u Zagrebu,završio dva fakulteta/biologiju i
hemiju i psihologiju,
Kapetanović Rizah/Rizo/-(1931-1998) dr.nauka,životni vijek proveo kao liječnik u
Vitini,Ljubuškom,Sarajevu na Psihijatrijskoj bolnici i Specijalnoj bolnici
Kapetanović-Bunar Emina /1937-Završila Medicinski fakultet 1963.Radila u Specijalnoj
bolnici.Završila studije socijalne psihijatrije u Beogradu te
kibernetiku-psihijatriju u Zagrebu 1989 godineZapažene rezultate postigla u
klubovima liječenih alkoholičara.Trenutno priprema seminar iz alkohologije u
“Majčinom selu” u Međugorju/novembar 2008.Emina Kapetanović je i autor
djela:Alkoholizam-život na dva kolosjeka,Globus 1985. zatim”Osjećala sam strah,čak i
u snu Sarajevo2008,zatim “Razvoj službe za liječenje i suzbijanje alkoholizma u
BiH(Zagreb,1990)
Njen brat Hasan Kapetanović je objavio studiju:”Vodič u rehabilitaciju”,Sarajevo 2005.
Djeca Kapetanovića nastavljaju tradiciju svopjih roditelja i zajedno sa svojim
roditeljima imaju 8 titula doktora,a od toga I 2 doktora nauka.Pred ovim činjenicama
treba ustati i pokloniti se!!!
Sin Zekije Kapetanović-Tarik je professor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu
Kćerka Hasana Kapetanovića Aida je professor pedagogije u Grazu/Austrija/
Sin Seada Kapetanovića Tarik je dipl.ing elektrotehnike
Sin Rize Kapetanovića-Igbal-neuropsihijatar u KC Sarajevo
Sin Rize Kapetanovića –Erol-hirurg-u KC Sarajevo
Kći Emine Bunar-Kapetanović završila estetsku medicinu/jedina na Balkanu/ na
specijalizaciji u Parizu.
Kakva biografija!

Višestruke paljevine porodične kuće Kapetanovića u Vitini ostavila je traga na
članovima porodice.Umrli su Lebiba,Zekija I dr.Rizo poslije rata.Svima nama
Ljubušacima je posebno teško pao rastanak sad r.Rizom,kojeg smo poznavali kao
gospodina,kada ih je bilo malo,uvijek spremnog da pomogne svim Vitinjasnima i
Ljubušacima,bilo gdje da je radio.Kada je izbjegao iz opsjednutog Sarajeva,stigao je
u svoju porodičnu kuću u Vitini.Tu je nažalost doživio “anti civilizacijski” šamar i
“naputak” da napusti Vitinu od neodgovornog sugrađanina,što je bio razlog da napusti
Vitinu 1993 godine i otputuje u Nizozemsku.Tugujući za svojom Vitinom,koju neće više
ugledati,Sarajevom,brinući o sinovima u opkoljenom Sarajevu doživio je stres koji se
pretvorio u tešku bolest i njegov definitivni kraj.
Od nekadašnje porodične kuće danas postoje samo konture.Porodica nema sredstava da
obnovi impozantno zdanje.Od nekadašnjeg imanja raznim
“reformama”(agrarne,nacionalizacije,eksproprijacije) nestalo je
vinograda,oranica,maslinjaka.Ostala je kuća sa 650 kvadrata.A ta kuća je imala dvije
tavanske sobe,prozore sa mušebecima,crijep iz Udina,ograde iz Beča,musandere,hamame
za svaku sobu,kaljeve peći,četiri sobe kao apartmani na II spratu,četiri sobe kao
apartmani na I spratu,holove duge po 20 metara I u prizemlju dvije magaze.U
unutrašnjosti sobe su bile uređene sećijama sa čohom od plave i bordo
boje,tepisima,mangalama,tepsijama,zlatnim vezovima i ručnim radovima…U toku II
svjetskog rata u ovu kuću su ušli Nijemci,a nakon rata “narodna milicija” i neke
porodice jer su Kapetanovići ocjenjeni kao “neprijatelji naroda”Kada je konačno
došlo vrijeme da se članovi porodice vrate u svoju porodičnu kuću,u doba
demokratije,,porodična kuća je zapaljena 1993 godine.Tokom proteklih godina por
odica Kapetanović po dolasku u Vitinu stanuje u postavljenom kontejneru(SIC).Kako
je to tužno I ponižavajuće nakon zajedničkih borbi,odlikovanja careva i rimskih
papa,spomenika,razumjevanja i tolerancije predaka!
                 

Kapetanovićima ostaje ponos!Ponos na djela predaka,ponos na
njihovo obrazovanje i mudrost,ponos na njihovu školovanu djecu i
osjećaj zadovoljstva da osim materijalnih dobara postoje i duhovne
vrijednodti koje su oni u potpunosti ostvarili.
Zato i ovaj tekst služi,da prepoznajemo i cijenimo prave vrijednosti!

Kemal(Kemo)Mahic prof.

   

3552 Posjeta 1 Posjeta danas