Prva prodavnica knjiga

   U radnji braće V.Vitkovića,u središtu grada,blizu zgrade kotarskog ureda
,mogli su se 1896.godine kupiti < svi Zemaljskom vladom zakoni izdani i
publici pristupačni zakonici ,zbornici zakona i < Glasnik zakona i uredaba <
,kao i sve školske knjige ,što ih je Zemaljska vlada izdala na svijet <.

Oglas.Nada 1896 ;3.Ljubuški Bošnjaci u Dubrovniku
        U ogranku Islamske Zajednice u Dubrovniku čuva se knjiga < Domovnica
dubrovačkog džemata > sa popisom privremenih i stalnih doseljenika Bošnjaka
u Dubrovnik u periodu od 21.12.1933.do 10.11.1942.godine.Domovnicu je vodio
prvi dubrovački imam Derviš efendija Korkut.Iz Ljubuškog su u domovnicu upisani : Bašići, Bašići -Duvnjaci ,Duvnjaci ,Čolići,
Ibrulji, Jakići, Kadragići,
Konjhodžići,Lalići,Merdže,Mujanovići,Mujezinovići,Nikšići,Novići,Sarajlije i
Sekići.Ukupno 18 domaćinstava sa 92 člana i 4 samca.Iz sela Humac su upisani Ormani – jedno domaćinstvo sa 6 članova.Iz Vitine su upisani Hodžići i Livnjaci-dva domaćinstva sa 15 članova i dva samca.Ukupno je iz Ljubuškog u domovnicu upisano 21 domaćinstvo sa 113 članova i šest samaca.Hadžić K.Muslimani u Dubrovniku.Glasnik VIS-a 1984 ;3:751-761.Šućrija Bilal-prvi ljubuški novinar
< Čovjek i ne sanja da ima posla sa velikim avanturistom kad se upozna sa Šućrijom
Bilalom ,dimnjačarem iz Ljubuškog.Međutim,Šućrija je stvarno bio veliki avanturista
,cirkuski umjetnik,četnik,pa čak i novinar.Njegov otac < Alija Bilal,ljubuški telal > bio je čuven radi svog snažnog glasa i
odlične memorije.Kad je bilo Šućriji devet godina,ukrao je od oca osam patakuna (
vrsta novca ) i kad ga je otac potjerao nožem ,pobjegao je iz Ljubuškog sa jednim
cirkusom.Ubrzo je stekao veliku popularnost sa svojim gimnastičkim tačkama.Kasnije
se izvježbao i u mađioničarstvu,pa je nastupao pod imenom < Franc <.Šućrija i sada
zna mnoge vještine < crne magije < i kada je raspoložen ,rado ih pokazuje kafanskoj
publici.Sa raznim cirkusima obišao je veliki dio Evrope,a bio je i u
Kairu,Aleksandriji i drugim mjestima Bliskog Istoka.Nakon 12 godina lutanja Šućrija
se vraća u Ljubuški <.        Šućrija nije mogao da se skrasi na jednom mjestu.Oko 1907.godine u Mostaru
dolazi u dodir sa muslimanima prosrpske orijentacije i postaje glavni
urednik <Musavata>,opozicionog lista koji je austrijskoj vlasti zadavao
mnogo briga.Poslije niza oštrih antiaustrijskih članaka,posebno < Švabo hoće
Bosnu < mora bježati u Srbiju.Kako je prešao granicu sa jednim putujućim
cirkusom,bez ličnih isprava,to samo on zna.Tamo je postao četnik,dali su mu
koncesiju,osnovao je vlastiti cirkus s kojim je putovao po Balkanu.Kad mu je
dosadio takav način života,došao je u Ljubuški gdje je za vrijeme
austrougarske vlasti,kao srpski nacionalista, bio izložen maltretiranju.Posljednjih godina života Šućrija je bio ljubuški dimnjačar.Sadiković M.Odgovorni urednik jednog lista čisti dimnjake u Lubuškom.Jugoslavenska pošta 1936 ; 2282 :5.Cesta Ljubuški-Vitina 1883.godine
< Od davnog vremena želja je naroda ovog kotara imati voznu cestu od Ljubuškoga
prema kotaru Imoskomu.Toj je želji povoljnim i skladnim djelovanjem stanovništva ovog kotara djelomično
zadovoljeno a neumornim nastojanjem velecijenjenoga gosp.kotarskog predstojnika
Farkaša svršena je cesta od Ljubuškoga do Vitine u duljini od 7 kilometara i prometu
predana.Ovaj komad ceste vrlo je nuždan općini ljubuškoj s razloga što se već
plodovi sa nekih polja vozovima uvažati mogu ,s toga se smatra obvezanim ovo
općinsko poglavarstvo kako u ime svoje tako i u ime cijeloga stanovništva općine
Ljubuški bez razlike vjeroispovjesti najtoplije kotarskom predstojniku gosp.Farkašu
zahvaliti se.Općinsko poglavarstvo.Ljubuški,20.prosinca 1883.                      Gradonačelnik Sadiković <.Javna zahvala.Sarajevski list 1883;153:3.Prva školska knjižnica
< Dužnost mi je kao učitelja,da izručim javno najsrdačniju zahvalnost
dobročiniteljima koji su prispjeli novčanim darovima na ustrojenje školske
knjižnice.Darovati su izvolili gg.kotarski predstojnik L. Farkaš 3 forinte
,upravit.dub.odk.ureda G.Keller 3 for.,pristav St.Matasić 2 for.,sudb.pristav A.
Sijaskijević 2 for.,poreznik Jambrušić Jos.2 for.,kadija Muharem ef.Sadiković 2
for.,gradonačelnik H.ef.Sadiković 2 for.,glavar Juko Tomić 2 for.,poljodjelac Ivan 
Luburić 2 for.,dnevn. Mehmed ef.Konjhodžić 1 for 10 novč.,trgovac M.Vitković 2
for.,o.Jerko Ljubić 1 for.,o.Kr.Milutinović 1 for.,,kot.kanc.Ivan Šešelj 1
for.,prot.Lošany 1 for.,Pogorelac 1 for.,Kozlik 1 for.,dnevn.Koženy 1
for.,por.vježb.S.Barbarić 1 for.,Fr.Pešut 1 for.,nadcestar Wolf 1 for.,poljodjelac
Fr.Erceg 1 for.,glavar Ante Babić 1 for.,općinski zastupnik N.Arapović 1
for.,M.Osmić 1 for.,R.Malan 1 for.,trgovac Franjo Luburić 1 for.,P.Delić 1 for. i
J.Pervan 50 novčića.Osobito mi pak valja zahvaliti g. kot. predst. L. Farkašu,na podporu pri sakupljanju
ovih darova kod gosp.činovnika.Daj bože i dalje ostali prijatelji i dobrotvori škole
i mnogi se ugledali u njih.Ljubuški dne 9.februara 1883.Dragutin Stepanskyučitelj opće pučke škole <Sarajevski list 1883;21:3.Prejasni nadvojvoda i filanc Lučić
< Dne 15.o.mj. stigao je amo vladin tajnik i upravitelj kotarske oblasti u Ljubuškom
g.dr Sladović te nas obavijestio ,da će sutradan stići u Čapljinu Njegovo c.i
kr.Visost prejasni nadvojvoda Albrecht koji je ovuda na prolazu iz Mostara u
Metkoviće.Uslijed toga iskitili su stanovnici svoje kuće raznim bajracima i
zelenilom,a poslije podne već oko 2 sahata iskupilo se na željezničkoj stanic i
mnoštvo svijeta.Nešto prije 3 sahata pokaza se mostarski vlak ,i u taj čas zagruhaše
topovi ,narod udari u burno klicanje ,a školska djeca zapjevaše carevku.Među narodom
nalazio se također vladin tajnik dr Sladović i naš načelnik Halid ef.Sadiković,koji
budu predstavljeni Njegovoj c.i kr.Visosti ( selo Čapljina je tada pripadalo
ljubuškom kotaru,o.a. ) .Zatim je prejasni nadvojvoda pregledao školsku djecu ,te
izrazio svoje zadovoljstvo.U taj mah opazi nadvojvoda financijalnog stražara Lučića,koji je imao na prsima
ratnu medalju i srebrenu medalju za hrabrost.Prejasni se nadvojvoda približi
stražaru i upita ga odakle mu medalja za hrabrost.Stražar odgovori da je rodom iz
Ljubuškoga,a medalju je stekao godine 1882.,kada je bio u oružničkoj četi.Nadvojvoda
ga pohvali ,te ga darovaše zlatnim novcem.Za kratko vrijeme pope se prejasni naš gost u željeznička kola i odveze se put
Metkovića,praćen zvucima carevke,koju su školska djeca opet zapjevala i burnim
poklicima mnogobrojnog sakupljenog naroda <.A.S. Dolazak Njeg.c.i kr.Visosti nadvojvode Albrechta u ČapljinuBošnjak 1894 ;22 :2.Ljubuški pismonoša
        Ljubuški poštar Hasan A.Tasliđa je revnosno od 1907.godine skoro svaki dan
raznosio pisma po gradu i nikada nije bio bolestan.Bio je vrlo cijenjen na
svom poslu i od austrijskih vlasti do 1914.godine dobio je niz javnih
priznanja.U vrijeme kada je Hasan radio pismonoša je dnevno prelazio pješice
i do 20 km.Anon.Jugoslovenska pošta 1938;2750.Hadžije 1899.godine
Među hadžijama iz Bosne 1899.godine bili su iz Ljubuškog Salih Đikić i Ibrahim-aga
Konjhodžić.Bošnjak 1899 ;26:2 .HALID SADIKOVIĆ

990 Posjeta 2 Posjeta danas