Stari pazar

 Halid naslovna

      Sedmični pazar    

   Počamši od dana 18.decembra 1882.godine obdržava se u Ljubuškom sedmični
sajam svakoga ponedeljka na kojem će se osim raznovrsnih predmeta živeža
prodavati i marva.
       Osim toga obdržavaće se dne 29. i 30.septembra i 1.oktobra svake godine
veliki godišnji sajam.Kotarski ured.Ljubuški,dne 6 decembra 1882.godine.Oglas.Sarajevski list 1882 ;150 :4.
  Pazarne cijene
        U ovom mjestu obdržava se svakog ponedeljka u sedmici pazar.Ovdje je sada
oka krumpira 24 h. ( h – heler,filir, stoti dio krune ,o.a. ),oka glavatoga
kupusa prije bilo 50 h,a danas ga nema ni za lijeka,oka crvenoga luka 50
h.,oka bijeloga luka ( saramsaka ) 1 K ( K – kruna ) i 20 h.,oka sitnoga
luka za sadnju 60 h.,oka vune 3 K.,oka ribe jezerske plotice 80 h.,oka mesa
goveđeg ( većinom kravije ) 1 K. i 20 h.,junga masla 6 K. ( junga – oka i
po, o. a. ), kokoši na komad 1 K. so 1 K. i 80 h.,kokošija jaja komadom 6
h.,tuke komadom 4 do 8 K.,goveđa koža za par opanaka 1 K. i 20 h. do 2 K i
20 h.,kukuruz okom 24 h.,pšenica okom 40 h. (malo je ima ),grah bijeli okom
40 h.        Cijena goveda po komadu je od 80 do 160 K.Danas je na pazaru bilo kojih 300
konja na prodaju,cijene istih 200 do 500 K. komadom.        Pazarne cijene.Sarajevski list 1909 ;29 :3.
        Godišnji pazarDana 29. i 30.septembra i 1.oktobra t.g. držaće se u ovom gradu godišnji pazar na
koji je slobodno dovoditi svakovrstne krupne i sitne marve,donositi peradi ,žita i
svakojakih za trgovinu priličnih stvari,te je svima ,koji bi želili takove stvari
prodavati i kupovati slobodno prisustvovati.Ljubuški,1.septembra 1884.Oglas.Sarajevski list 1884 ;101 :4.Stočna pijacaPišu nam iz Ljubuškog 2. o. m.: Skoro po svim gradovima je odijeljeno marveno
sajmište od onoga na na kome se prodaju ostale životne namirnice.Ovo prvo je obično
izvan grada i na takom mjestu ,gdje ima u blizini vode,da bi se isto što čišće moglo
držati.To je svakako nužno i iz zdravstvenih razloga.Kod nas te podjele nije bilo
sve do ovih dana.Sve je bilo zajedno na jednom sajmištu u sredini grada. Do sada
nije imala gradska općina novaca za to,a ovih dana eto i mi dobismo vrlo lijepo
uređeno marveno sajmište,koje je stalo od 5000 do 8000 K.Sajmište je izvan grada,a
usred njega je kancelarija za živinara ( veterinara,o.a.).I dan marvenog sajma je
sada petak,a ne ponedeljak kao do sad.        Sajmište.Sarajevski list 1908 ;68 :3.        Prema sjećanju Ahmeta Muminagića,sina Muhamedova ( 1928 ) odlična poznavaoca
prošlosti ljupkog grada,stočna pijaca ( < marveno sajmište < ) nalazilo se
zapadnije od < Banje >,iznad ceste,blizu raskršća za Vitinu,u blizini
posjeda kadije Beširevića.        Zakup općinskog dohotka
        Ovo općinsko upraviteljstvo davaće dana 27.,28. i 29. decembra t. g.zakup
dohotka grada Ljubuškoga za godinu 1884. najboljem nudiocu i to po sljedećim
iskličnim cijenama :koljarina ( zebhija )                350 forinti,izvikačina ( telalija )                40 forinti,kantarija ( baždarija )             280 forinti,uvoznina                              360 forinti,behija ( pristojba 2,5 % od prodaje velike rogate marve )             100 forinti ipijacovina                              80 forinti…Općinsko upraviteljstvo, Ljubuški, ,5. decembra 1883.Sarajevski list 1884 ;143 :4.        Izgorio duhanski magazin
< Osmog ovog mjeseca ( februara,o. a. ) je u Ljubuškom nastala vatra u jednom
onamošnjem duhanskom magazinu i pretvorila ga u pepeo.Magazin je na tri boja,a
dugačak oko 60 m pa,kako je vatra nastala po svršetku dnevnog rada i radnici se
razišli kućama,a pri tome duvao jak vjetar,ondje namješteno vatrogasno društvo
duhanske fabrike i pored pomoći iz vatrogasaca iz Čapljine i Vrhgorca u
Dalmaciji,nije moglo pomoći,te je šteta velika.Direktor duhanske režije g. vit.
Felbinger odmah je onamo otputovao.Govori se da je vatra započela sa dvije strane
,te se sumnja da nije podmetnuta,radi čega je povedena istraga < .Požar.Sarajevski list 1898 ;19 :2.< Brzojavka nam javlja ,da je u Ljubuškom izgorio jedan od onamošnjih pet velikih
duhanskih magazina ,te je šteta veoma velika.ali se do sad nije dala točno
ustanoviti.Vatra je nastala poslije kako je prestao rad u magazinu,koji je trokatna
zgrada 60 metara duga.Požarničko društvo .što ga imade sama duhanska tvornica,počelo
je odmah trnuti vatru ,a pritekli su u pomoć i požarnici iz Čapljine i Vrhgorca u
Dalmaciji.Nu mnogo se nije moglo učiniti,jer je duvao strašan vjetar,a vode nije
bilo.Ravnatelj duhanske režije vitez Felbinger otputovao je u Ljubuški na mjesto
nesreće.Čujemo da je ipak spašeno 300 bala duhana.U prvom posumnjalo se već,da su vatru podmetnuli neki radnici u tvornici duhana.Na
osnovu te temeljite sumnje oružnici su uhitili i zatvorili Ćamila Duvnjaka,Halila
Delalića i Abdulaha Dorocića iz Ljubuškoga ,Iliju Grgića iz Humca i Ristu Miličevića
iz Bileća.Svi su ovi predani u uze okružnog suda u Mostaru < .Požar u Ljubuškom.Bosanska pošta 1898 ;16 :2-3.        Plemeniti od Trebižatdola
Vojni službeni list donosi vijest o unapređenju pukovnika K. Vojnovića pl. od
Trebižatdola,zapovjednika 3.brdske brigade u Mostaru , u čin generalmajora.Sarajevski list 1886 ;127.HALID SADIKOVIĆ

1523 Posjeta 1 Posjeta danas