KNJIGA MRTVIH

    Kategorija: Kemal Mahic    
    Objavljeno četvrtak, 04 Mart 2010 14:42
    Klikova: 1645

Kemo naslovna

Do mene je „došla“ knjiga Florijana Borasa „Spomenica ljubuškim žrtvama „ nastala je u povodu 600.obljetnice župe Veljaci – Ljubuški.Dugo vremena nismo znali da je tokom II Svjetskog rata (1941-1945) poginulo oko 2500 ljudi u ljubuškom kraju!.Strašna brojka,brojka koja opominje i iz koje se može mnogo toga naučiti. Ova knjiga je pobijedila zaborav.U knjizi su pomenuti ljudi svih nacija,vjera,pripadnici svih vojski kao i civili i kao žrtve terora bilo koje vojske.
-Prenosimo spisak palih boraca NOR-a

1.ALENDAR(Hase)IBRAHIM Rođen 1921. u Ljubuškom,Musliman,krojački radnik,poginuo 1944.kao borac NOVJ.

2.BEĆIROVIĆ(Muhameda)HASAN Rođen 1920.u Ljubuškom,Musliman,radnik,poginuo 9.svibnja 1945.kod Logateca – Slovenija kao borac 29. hercegovačke divizije.

3.BEĆIROVIĆ(Hase)IBRAHIM Rođen 1925. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo 1944. kod Drniša kao borac Tenkovske brigade 26. divizije.

4.BEGOVIĆ NEVESINJAC (Hadže) SULEJMAN Rođen 1925.u Ljubuškom , Musliman , obućarski radnik , obješen kolovoza 1944. kod Makarske kao borac Ljubuške čete.

5.BILIĆ(Hase)ŠERIF Rođen 1923. u Ljubuškom , Musliman , krojački radnik ,ubijen siječnja 1945.u Ljubuškom kao borac Zapadnohercegovačkog odreda.

6.DAUPOVIĆ(Mule)HASAN Rođen 1916.u Ljubuškom , Musliman, službenik , poginuo srpnja 1942.u Zaboranima – Nevesinje kao borac Mostarskog bataljona.

7.DELALIĆ(Muhe)HASAN Rođen 1915. u Ljubuškom , Musliman ,radnik , poginuo 15.studenog 1943. kod Sanskog Mosta kao borac Drvarskog odreda.

8.DELALIĆ(Hasana)RAMIZ Rođen 1925.u Ljubuškom , Musliman, đak učiteljske škole,poginuo ožujka 1945. na Ivan planini kao borac 29.hercegovačke divizije.

9.DELALIĆ(Muje)SALEM Rođen 1921. u Ljubuškom , Musliman , đak, ubijen 1942 u logoru Stara Gradiška kao član Gradskog komiteta KPJ u Mostaru.

10.DIZDAREVIĆ(Salke)AHMO Rođen 1920. u Ljubuškom , Musliman , mesarski radnik , ubijen 1942 od ustaša u Ljubuškom kao radnik za NOP.

11.DIZDAREVIĆ(Salke)DULO Rođen 1906.u Ljubuškom.Musliman,sluzbenik,poginuo lipnja 1942.u Zaboranima – Nevesinje kao borac Mostarskog bataljona.

12.DIZDAREVIĆ(Salke)MITHAD Rođen 1914.u Ljubuškom , Musliman , mesarski radnik , poginuo lipnja 1942.u Zaboranima – Nevesinje kao borac Mostarskog bataljona.

13.DIZDAREVIĆ(Mehe)ŠEFIK Rođen 1925. u Ljubuškom , Musliman , učenik u privredi , poginuo 25. listopada 1944. u Orahovlju kao borac Zapadnohercegovačkog odreda.

14.GIJE(Alije)HASAN Rođen 1910.u Ljubuškom , Musliman ,voćar – trgovac , ubijen od ustaša siječna 1945.u Ljubuškom kao borac Komande mjesta Ljubuški.

15.GIJE(Alije)SALKO Rođen 1919.u Ljubuškom, Musliman , radnik , poginuo lipnja 1942. u Kuli – Konjic kao borac Mostarskog bataljona.

16.GUJIĆ(Salke)AHMED Rođen 1924. u Ljubuškom , Musliman , radnik, poginuo 30.travnja 1944.u Mrkonjić gradu kao borac 1.proleterske brigade.

17.GUJIĆ(Hasana)IBRAHIM Rođen 1885.u Ljubuškom, Musliman , trgovac , ubijen od ustaša u siječnu 1945. u Ljubuškom kao član Općinskog odbora Narodnog fronta.

18.HADŽALIĆ(Muje)HAMO Rođen 1922.u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo 1945. kao borac NOVJ.

19.HADŽALIĆ(Abdurahmana)IBRAHIM Rođen 1925. u Ljubuškom , Musliman , obućarski radnik, poginuo 1945. u Klani kod Trsta kao borac 26. dalmatinske divizije.

20.HRNJIČEVIĆ(Mahe)HALIL Rođen 1917. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo 13. lipnja 1943.na Sutjesci kao borac Mostarskog bataljona.

21.HRNJIČEVIĆ(Salke)MUHAREM Rođen 1912.u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo svibnja 1945. u Klani kod Trsta kao borac 26. dalmatinske divizije.

22.IBRULJ(Muje)SMAJO Rođen 1923. u Ljubuškom , Musliman , radnik, ubijen srpnja 1943. u Bijelom polju pri odlasku u NOVJ.

23.JAKIĆ(Mustafe)ALIJA Rođen 1923. u Ljubuškom , Musliman , student geodezije , ubijen ožujka 1942.u logoru Jasenovac kao član SKOJ-a.

24.JAKIĆ(Mustafe)DŽEMIL Rođen 1927.u Ljubuškom , Musliman , đak , poginuo 25. listopada 1944.u Orahovlju kao borac Zapadnogercegovačkog odreda.

25.KONJHODŽIĆ(Mule)ABDULAH Rođen 1919.u Ljubuškom , Musliman , radnik , umro lipnja 1944. od posljedica ranjavanja u Jajcu kao borac 6.divizije.

26.KONJHODŽIĆ(Mule)HAMO Rođen 1922.u Ljubuškom , Musliman , radnik, poginuo travnja 1944.u Trnovu kao borac 1. proleterske brigade.

27.KOŠARIĆ(Huse)Hasan Rođen 1925.u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo veljače 1945.u Velikom Prologu kao borac Zapadnohercegovačkog odreda.

28.MAHIĆ(Derve)DULO Rođen 1925.u Ljubuškom , Musliman , mesarski radnik,poginuo 17.listopada 1944.u Stilijima kao borac Zapadnohercegovačkog odreda.

29.MAHIĆ(Mehe)SALEM Rođen 1919.u Ljubuškom , Musliman , radnik , ubijen u logoru Ozen u Norveškoj kao radnik za NOP.

30.MESIHOVIĆ(Mehmeda)OMER Rođen 1905. u Ljubuškom , Musliman , građevinski tehničar , ubijen 1945. u logoru Jasenovac kao radnik NOP-a.

31.MUJEZINOVIĆ(Muje)HAJRO Rođen 1914.u Ljubuškom , Musliman , radnik , autolimar,poginuo 1941. kod Smederevske Palanke kao borac NOVJ.

32.MUJEZINOVIĆ(Muje)HASAN Rođem 1907.u Ljubuškom , Musliman , učitelj , poginuo srpnja 1943. na Sutjesci kao borac 8. krajiške brigade.

33.MUŠIĆ(Hamida)HAMO Rođen 1915.u Ljubuškom , Musliman , obućarski radnik , poginuo siječnja 1945. u Rasnom kod Lištice kao borac Zapadnohercegovačkog odreda.

34.NEVESINJAC(Hamida)HASO Rođen 1907. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo svibnja 1945. kod Trsta kao borac 26. dalmatinske divizije.

35.NIKŠIĆ(HAMIDA)Alija Rođen 1927. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginu travnja 1945. u Zoviku kao borac 29.hercegovačke divizije.

36.NIKŠIĆ(Hasana)ZAJIM Rođen 1921. u Ljubuškom , Musliman , šofer , strijeljan srpnja 1944. u Mostaru pri odlasku u NOVJ.

37.ORMAN(Alije)ENES Rođen 1921.u Ljubuškom , Musliman , student medicine, poginuo veljače 1944. u Kuli – Konjic kao komesar čete u Mostarskom bataljonu . Narodni heroj.

38.ORMAN(Alije)FAHRUDIN Rođen 1910. u Ljubuškom , Musliman , inž.agronomije , poginuo lipnja 1942. u Zaboranima – Nevesinje kao komandir čete u Mostarskom bataljonu.

39.SADIKOVIĆ(Alije)FERID Rođen 1923. u Ljubuškom , Musliman , radnik poginuo 1944.kod Bihaća kao borac krajiške jedinice.

40.SADIKOVIĆ(Hilme)HALID Rođen 1919. u Ljubuškom , Musliman , radnik , strijeljan 1944. u Bijelom polju kod Mostara kao borac Mostarskog bataljona.

41.SADIKOVIĆ(Hilme)HAMO Rođen 1918. u Ljubuškom , Musliman ,student prava,poginuo 1942. kod Tuzle kao komesar u Tuzlanskom odredu.

42.SADIKOVIĆ(Mehe)HASAN Rođen 1924. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo 1945.kao borac NOVJ.

43.SADIKOVIĆ(Alije)OMER Rođen 1917.u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo 13.lipnja 1943. na Košuru – Sutjeska kao komandir mitraljeskog voda u Mostarskom bataljonu.

44.SADIKOVIĆ(Hilme)SITKIJA Rođen 1921. u Ljubuškom , Musliman , električar , strijeljan kolovoza 1941. u Zagrebu kao član SKOJ-a.

45.ŠUKALIĆ (Jusufa)MEHMED Rođen 1921. u Ljubuškom , Musliman , stolarski radnik , poginuo srpnja 1942. u Borcima – Konjic kao borac Mostarskog bataljona.

46.ŠUKALIĆ(Abdulaha)OMER Rođen 1920. u Ljubuškom , Musliman ,radnik , poginuo 13. ožujka 1945. u Vogošći pri odlasku u NOVJ.

47.ŠUKALIĆ(Alije)ŠABAN Rođen 1918. u Ljubuškom , Musliman , bravar, poginuo svibnja 1942. u Glavatičevu kao borac Mostarskog bataljona.

48.TASLIDŽA(Hasana)ČAŠIF Rođen 1915. u Ljubuškom, Musliman , službenik , poginuo 22.veljače 1945.na Ivan – planini kao borac 29. hercegovačke divizije.

49.ZAGIĆ(Kasima)DŽEMIL Rođen 1927. u Ljubuškom , Musliman , radnik , poginuo veljače 1945. na Ivan – planini kao borac 29. hercegovačke divizije.

 PROFESOR
 Kemal Mahić

   

1536 Posjeta 1 Posjeta danas