Ljubuski mejtefi-drugi dio

Drugi i ujedno zavrsni dio storije o ljubuskim mejtefima od nasega Dr.Halida Sadikovica.

Usljed poštovanja naloga broj 294 čast je mijenje ovomjestnog zastupstva izvijestiti
da najtoplije predlog prima da se od Vučjakovića vakufa za mualima doznači godišnje
92 for. naročito kad bi se u obzir uzele ustanove vakfije u kojoj je 2 dirhema
dnevno za mualima određeno  to bi i veću svotu godišnje iznieti moglo , te se protu
tom nejma šta reći pošto novo ustrojeni mektebi ibtidaije u budućnosti i razvitak
nauke donosi .

Drugim dijelom s obzirom na ustanove vakfije u kojoj je određeno za imama i hatiba u
Ljubuškom dnevno po 5 dirhema , to se sada u obzir ne uzima pošto je prema pred
rečeni 5 dirhema prije za imama i hatiba određeno godišnje 50 for. koje se i
isplaćuje .

Mostar , 23. februara 1892 . Tri okrugla mala pečata ( nejasno ) .

U < Bošnjaku > i drugim novinama zabilježeni su zanimljivi podaci o otvorenju i radu
novog mejtefa .

Saradnik < Bošnjaka > iz Ljubuškog u maju 1892. godine piše :

< Kako svugdje u našoj domovini , a naročito u Hercegovini , a tako i kod nas ,
latiše se rodoljubi posla , te preurediše i podigoše dva mekteba . Naša četiri
mualima svjesno rade , a roditelji s radošću šalju djecu , kojih je broj do sada
premašio stotinu .

Ali zgrade u kojima su mektebi smješteni ne odgovaraju pravilima i zahtjevima
modernog vremena , te se za sad poče graditi jedan mekteb na ruševini stare medrese
, dočim drugi još može durati . Ovaj se mekteb gradi dobrovoljnim prilozima , te se
vidi , po svoj prilici , da se ovako neće uspjeti .>

Iz napisa se vidi da su prostorni uvjeti u oba mekteba bili vrlo nepovoljni i da se
, silom prilika , moralo početi sa izgradnjom nove zgrade .

Dana 1. oktobra 1896. godine otvorena je prva mektebi-iptidaija u novoj zgradi uz
pomoć zemaljske vlade i zemaljske vakufske komisije.Bila je to velika svečanost .
Došli su svi članovi kotarske vakufske komisije na čelu sa predsjednikom Sadik ef.
Ugljenom , šerijatskim sudijom , kotarski predstojnik Đuro Sladović , muslimanski
odličnici i roditelji djece . Početne teškoće u gradnji savladane su uz potporu
visoke vlade , vakufske direkcije i zalaganje vakufskog izaslanika Mehmed
ef.Hulusija .

Samo godinu kasnije , muderis Muhamed ef.Ibrulj otvorio je ženski mejtef :

< Iz Ljubuškog piše nam prijatelj lista da se nastojanjem vrijednog njihovog
muderisa Muhamed ef. Ibrulja otvorio jedan novi mekteb za muhamedansko ženskinje i
da u istom mektebu sada uči preko 50-oro ženske djece koja vrlo dobro napreduju.>

< Građanin > u <Bošnjaku < piše iz Ljubuškog 10. augusta 1897. godine :

< Gospodine uredniče ! Molim Vas , da za ovo nekoliko redaka ustupite malo mjesta u
Vašem cijenjenom listu , nek se vidi , da i naš grad nije zaostao za ostalim
mjestima mile naše domovine .

Na 22. prošloga mjeseca obdržavao se ispit na ovdašnjoj mekjtebi ibtidaiji i prem je
samo jedna godina , što su u nas preustrojijo mekjteb , upravo se moremo diviti
kakav se uspjeh pokazao za tako mali dio vremena .

U istinu postojao je i od nazad pet godina donekle novi sistem mekjteba , po
vrijednom i veleučenom g. Ali ef. Džabiću , koji je bijo došao u Ljubuški da uredi
mekjtebe ; ali se naišlo na mali otpor , koji se za onda nije mogao ukloniti .
Ljubuški je od vajkada sastavljen iz dva džemata-i zbilja i geografski položaj kao
da to zahtijeva-a narod i jednog i drugog džemata , bijo je svaki sam za se , kanda
neovisan jedan o drugom , te se pače često pokazivala i poteškoća kad su se htjeli u
čemu složiti . Tako isto kad se htjelo ova dva mekjteba spojiti u jedan i u tome se
pokazala ona stara običajna narav i opet ostadoše mekjtebi rastavljeni-doduše
donekle preuređeni , ali brez ičijeg nadzora sa nadležne strane .-Dok napokon lani
nije vis. zemaljsko vakufsko ravnateljstvo svratilo svoju pažnju te spojilo oba
mekjteba u jedan , imenovalo mualime i uzelo na se sve potrebštine , što se tiče
učiteljske plate i svega ostaloga troška . Za to se na ovom velikom , za naš grad
najkorisnijem djelu , najtoplije zafaljujemo visokom vakufskom ravnateljstvu , a
koliku zafalnost smo dužni u buduće činiti , tek sada osjećamo , kad se vidjelo , od
kolike je to koristi za našu djecu i koliki se uspjeh pokazao , kad se ispit obdržao
.

Ispitu bijahu prisutni gg. kotarski predstojnik gosp. Mihajlo Kokalj , Osman-beg
Kapetanović iz Vitine , kotarsko vakufsko povjerenstvo , načelnik grada Ljubuškog i
mlogi odlični građani i roditelji djece .

Djeca su odgovarala prekrasno iz svih predmeta-nastavlja < Građanin> . Poslije
završetka ispita , šerijatski sudac Sadik ef.Ugljen , kotarski predstojnik i drugi
ljubuški prvaci zahvalili su se mualimi-evelu Abdulah ef. Sadikoviću na postignutom
uspjehu .

Prilikom ispita 1898. godine pokazalo se od kolike je koristi za dječji napredak
novi sistem nastave u mektebima . S tim se slažu i oni koji su , ne tako davno ,
bili izričito protiv novih metoda i odnosa prema učenicima .

Ispiti su održani 21. jula u prisustvu zamjenika kotarskog predstojnika sudskog
tajnika g. Quintevalle , gradskog načelnika sa zastupstvom , kotarske vakufske
komisije i mnogih odličnih građana .

> Ljubušak < piše dalje :

Djeca odgovarahu izvrsno , što je prisutne na svako pitanje zadivljavalo ,
roditeljska srca se rastapahu od dragosti , te se mogla opaziti i po koja suza
radosnica niz njihova lica , gledajući svoja mila čeda , gdje vesela lica odgovaraju
na svaki upit , natječući se jedno na drugo . Vidjelo se također , da se tuj
posvećuje jednaka pažnja , bijo on sin bogataša ili sjeromaha . Prisutnici su po
svršetku ispita izrazili muallimima veliko zadovoljstvo i potpunu zahvalnost .

Generalni projekt zgrade ljubuškog novog mejtefa izrađen u Mostaru u aprilu 1894.
godine predvidio je funkcionalni prostor za 180 učenika i učenica . U školskoj
godini 1896/7 u novom mejtefu bilo je ukupno 128 učenika i učenica , od toga u prvom
razredu 56 , drugom 44 i trećem 28 . U školskoj godini 1897/8 od ukupno 135 , 60
učenika i učenica je bilo u prvom , 44 u drugom i 31 u trećem razredu . Od pet soba
, tri su bile razredi sa površinom od 15 , 15 i 16 m2 .

Prema istom izvoru , novi mejtef nije počeo raditi u novoj zgradi nego u privatnim
kućama Rogića i Gnjate što se ne podudara sa podacima u novinskim napisima .
Kontrolu rada novog mejtefa vršili su redovno kotarski predstojnik i kadija kao
predsjednik kotarske vakufske komisije .

Završnim ispitima održanim 27. jula 1899. godine bili su prisutni brojni građani
među kojima su bili gradonačelnik Mahmutaga Mahić , kotarski predstojnik Mihajlo
Kokalj , Osman-beg Kapetanović i šerijatski sudija Ahmed ef. Ekić . Za uspjeh djece
zaslužni su mualimi Abdulah ef. Sadiković , Adem ef.Košarić i hafiz Mustafa ef.
Fazlinović . Suradnik < Bošnjaka > moli Zemaljsko vakufsko povjerenstvo da prošiti
zgradu mekteba < jer je jako pretijesna za 170-ero djece < .

Na ispitu održanom 18. jula 1901. godine djeca su bila pitana iz < Kurana tedžvida ,
ilmihala , risalei-ahlaka , šuruti salata i tarihi enbija-a . Ističe se trud mualima
Abdulah ef.Sadikovića , Adem ef.Košarića i hafiza Mustafe ef. Fazlinovića .

U junu 1913. godine boravio je dva dana u Ljubuškom hadži Abdulah ef. Riđanović ,
muftija mostarski i predsjednik vakufsko-mearifskog sabora . Tom prilikom muftija je
pregledao novi mejtef , sibjan-mejtefe na Gožulju i Žabljaku , odjel za vjeronauku u
narodnoj osnovnoj školi i mejtef u Vitini .

Zgrada novog mejtefa poslije drugog svjetskog rata pretvorena je u tri privatna stana .* mahala Prilaz .

* Ali Fehmi Džabić ( 1853-1918 )-mostarski muftija (1884-1900), prvak u borbi za
vjersku autonomiju muslimana . Poslije zabrane da se vrati kući , od 1902. do smrti
1918. godine živio u Carigradu . Dva objavljena djela na arapskom jeziku , kojim je
briljantno vladao , pribavila su mu katedru arapskog jezika i književnosti na
Carigradskom univerzitetu .Katedru je morao napustiti 1908.godine zbog jednog teksta
protiv aneksije Bosne i Hercegovine . Svojim doprinosom u borbi za vjerske i
političke slobode  za vrijeme austro-ugarske uprave zauzima visoko mjesto u
povijesti Bošnjaka .

* usul-nova metoda učenja arapskog jezika .

* ehalija-narod .

* mualim evel i mualim sanit-vjeroučitelji .

* bevab-podvornik , školski sluga , čuvar .

* komunikat-službena obavijest .Ćurić H. Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine . Sarajevo :
Veselin Masleša , 1982 .

Mulić J. Stanje muslimanskih škola u Bosni i Hercegovini na početku 1882-1883.
školske godine . www.rijaset.net/

Mehmed-beg Kapetanović-Ljubušak. Istočno blago . Svezak II . Sarajevo : Svjetlost ,
1987 .

Hasandedić H. Muslimanska baština Bošnjaka II . Mostar : Islamski kulturni centar ,
1999 .

Arhiv Islamske zajednice Bosne i Hercegovine . Gazi Husrev-begova biblioteka .
ZVP-36-294/ 1892 .

Novi mektebi . Bošnjak 1892 ; 23 : 3. , od maja .

Mektebi-ibtidaija . Bošnjak 1896 ; 43 : 2 .

Novi mekteb za ženskinje . Bošnjak 1897 ; 14 : 3 .

Građanin . Ispiti na mekjtebi ibtidaiji u Ljubuškom . Bošnjak 1897 ; 33 : 2 .

Ljubušak . Ispiti na mekjtebi iptidaiji . Bošnjak 1898 ; 32 : 2. , od 1. augusta .

Arhiv Bosne i Hercegovine. ZVS-1894-328. Kut. u godini 24.; 52/202 . Godišnji
školski iskaz mektebi ibtidaija postojećih u Bosni i Hercegovini za školsku godinu
1896/97 i 1897/98 .

Bošnjak 1901 ; 30 : 2-3 .

Pregledavanje muslimanskih vjerskoprosvjetnih zavoda u Ljubuškom . Sarajevski list
1913 ; 127 : 2. , od 18. juna .

HALID SADIKOVIĆ

1016 Posjeta 1 Posjeta danas