MUNIB EF. ĆERIĆ

            Munib ef. Ćerić rođen je 1885. godine u Ljubuškom od oca Abdulaha i
majke Kade . U školskim godinama 1895/6 i-1898/9 pohađao je mekteb i
osnovnu školu u Ljubuškom . U jesen 1899. godine upućen je u Sarajevo u
Kuršumlija medresu na školovanje kod muderisa Mehmed ef. Muftića do
1905. godine.Kao bistar i marljiv učenik ostao je još jednu godinu u
medresi da sluša predavanja tadašnjeg reis-ul-uleme hadži Mehmed Tevfik
ef Azapagića . Po završetku medrese 1905. godine postavljen je za
mualima-upravitelja Gazanferija mekteba u Banja Luci , što je za mladog
Ćerića bilo posebno priznanje . Još uvijek žedan znanja u Banja Luci je
produžio naukovanje pred uglednim Muhamed Ševket ef. Kurtom . U toku 1916. godine Ulema medžlis ga je postavio za profesora muderisa novoosnovane
reformirane osmogodišnje Okružne medrese u Sarajevu . Tri godine kasnije , polagao
je ispite iz vjeronauke i arapskog jezika u Ulema medžlisu i stekao pravo profesora
tih predmeta . Od 1920. do 1924. godine bio je direktor Okružne medrese .

Kada je u jesen 1932. godine otvorena ženska medresa u zgradi mekteba < Hadži
Osmanbega Dženetića > na Bistriku , postavljen je za njenog upravitelja i
muderisa-profesora . Nastava u ženskoj medresi trajala je pet godina . Cilj
školovanja je bio sticanje višeg vjerskog obrazovanja djevojaka . U prvim godinama
medresu je pohađalo oko 60 pitomica , najviše iz Sarajeva , ali i iz Tešnja ,
Ljubuškog , Konjica , Sanskog Mosta i Glamoča . Uvjet za upis je bio završena
osnovna škola . Munib ef. je predavao vjerske i orijentalne predmete u cjelosti ,
Hamdija Kreševljaković zemljopis , a među nastavnicama je radila i Fatima Košarić ,
vjerovatno Ljubušanka . 

Medresa je imala i internat za siromašne učenice iz provincije .

Godine 1940. školovanje u ženskoj medresi je produženo na 8 razreda pod nazivom Gazi
Husrevbegova ženska medresa u kojoj je Munib ef. bio direktor i predavač . Kad je
1949.godine ženska medresa zatvorena Munib ef. je postavljen za profesora Gazi
Husrevbegove muške medrese gdje je radio do penzionisanja 1950. godine . Još dvije
tri godine predavao je na medresi kao honorarni nastavnik nekoliko predmeta .

Munib ef. Ćerić je bio prvi član Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja
vjerskih službenika Islamske Vjerske zajednice Bosne i Hercegovine 1950. godine . To
ukazuje na njegov veliki ugled među ilmijom .

Kako se vidi iz ovih šturih biografskih podataka , Munib ef. je bio svjedok nekoliko
faza naše vjersko-prosvjetne politike i različitih školskih reformi . > Predeverao >
je tri države , sretao mnoge ljude koji su mu zavidili na velikom znanju , teško
prebolio zatvaranje Okružne medrese i Ženske medrese . Bio je priznati alim , vrstan
pedagog . Imao je svoja skripta za arapski jezik , sudjelovao je redovno u izradi
nastavnog programa medresa i bio recenzent  srednjoškolskih vjeronaučnih udžbenika i
arapskih gramatika koje su pisali naši staknuti stručnjaci .

Živio je tiho i povučeno sa suprugom i bolesnom kćerkom . Posljednjih deset godina
nije izlazio iz kuće tako da su ga svi zaboravili , osim nekoliko sarajevskih
bula-njegovih bivših učenica . Umro je 1970. godine i ukopan je u mezarju na Barama
.Hadžibajrić F. Merhum Munib efendija Ćerić . Glasnik VIS-a 1971 ; 1 : 123-5 .

Anon. Ženska medresa na Bistriku . Islamski svijet 1933 ; 60 : 5 .

Anon. Ženska medresa . Muslimanska svijest 1936 ; 18 : 3 .


HALID SADIKOVIĆ

1103 Posjeta 1 Posjeta danas